До _________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач ____________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ______________

                                                     (місце проживання)

Номер засобу зв'язку__________________

 

Відповідач ___________________________

            (П. І. Б.)

що проживає за адресою: _______________

                            (місце проживання)

Номер засобу зв'язку__________________

Ціна позову __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

 

"___" ____________ ____ р. між мною, _____________________, ____ року народження та Відповідачем ______________________, _____ року народження, було укладено шлюб, який був зареєстрований _______________ у ____________,

про, що було видано свідоцтво ___________________________________________.

Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) _______________________________

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини (дітей)

______________________________________________________________________

_____________________, що на даний момент проживає (проживають) разом зі мною.

Відповідач ухиляється від покладеного на нього у відповідності до ст. 180 Сімейного кодексу України обов'язку утримувати свою дитину (своїх дітей). Це, зокрема, виявилося у __________________ та підтверджується ________________.

На підставі ст. 182 Сімейного кодексу України при визначенні розміру частки заробітку (доходу) Відповідача, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, просимо суд взяти до уваги наступні обставини: _____________________

  (зазначити про наявність відповідних

____________________________________________________________________________________

обставин, наприклад, стан здоров'я та матеріальне становище дитини; матеріальне становище

_____________________________________________________________________________________

Відповідача тощо).

Як мені відомо, аліменти відповідач нікому не платить, стягнень по виконавчим документам з відповідача не проводиться, у шлюб після розлучення зі мною не вступав, інших неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків, повнолітніх дочки, сина немає. 

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 180 - 183, 191 Сімейного кодексу України,

 

ПРОШУ:

 

1. Присудити кошти на утримання (аліменти) дитини (дітей) ______________ ___________ та стягувати їх із ____________________________,

                                     (П. І. Б. Відповідача)

в розмірі _____________ частки від заробітку (доходу) Відповідача щомісячно, починаючи із дня пред'явлення цього позову і до досягнення дитиною повноліття.

2. Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 367 ЦПК України допустити негайне виконання судового рішення в межах суми платежу за один місяць.

 

Додатки:

 

1) Свідоцтво про шлюб (про розірвання шлюбу).

2) Свідоцтво(а) про народження дітей (дитини).

3) Довідка з житлово-експлуатаційних органів (органів місцевого самоврядування) про знаходження дитини (дітей) на утриманні Позивача.


 

4) Довідка (при можливості) про розмір заробітку (доходу) Відповідача.

5) Копія позовної заяви.

6) _________________________________.

7) _________________________________.

 

"___" ________________ 20__ р.

 

__________________/___________________/
            (підпис)