_________________ районному суду

м. _______________

Позивач К. Г.

(поштовий індекс, адреса)

ВідповідачК.В.

(поштовий індекс, адреса)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментів на неповнолітню дитину у твердій грошовій сумі

З відповідачем К. Г. я перебувала у шлюбі з 24 вересня 2002 року. За рішенням Шевченківського районного суду у грудні 2004 року шлюб розірвано. У цьому ж році розірвання шлюбу зареєстровано у відділі РАГС Шевченківського району м. Києва (копія свідоцтва про розірвання шлюбу міститься у додатку N __).

Від шлюбу з К. Г. маємо сина Г., народженого 17 липня 2002 року, який перебуває на моєму утриманні (копіясвідоцтва про народження міститься у додатку N ___).

Після розірвання шлюбу відповідач припинив надання матеріальної допомоги на сім'ю та утримання дитини. Знаючи, що неповнолітній син Г. навчається у школі і потребує постійної батьківської уваги і допомоги, відповідач ухиляється від виконання своїх обов'язків.

Працює К. Г. у ____________________________, на посаді техніка. Його заробітна плата становить 1500 грн.

Стягнень по виконавчим документам з відповідача не проводиться.

Згідно зі ст. 180 СК України відповідач зобов'язаний утримувати своїх неповнолітніх дітей. У разі ухилення від цього обов'язку кошти на утримання стягуються в судовому порядку.

На підставі ст. 3 ЦПК, статей 180, 181, 184 СК України -

ПРОШУ:

1. Стягнути з відповідача - К. Г. на мою користь аліменти на утримання неповнолітнього сина Г. 17 липня 2002 року народження, у твердій грошовій сумі в розмірі 350 (триста п'ятдесят) грн. щомісячно до повноліття дитини.

2. Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 367 ЦПК України допустити негайне виконання судового рішення в межах платежу, встановленого законом.

ДОДАТОК:

1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Довідка про заробітну плату відповідача та місце його роботи.

4. Копія позовної заяви.

 

"___" ____________ 20__ р.

_________________/______________________/