_________________ районному суду

_______________ області

Позивач М. І. М.

(поштовий індекс, адреса)

ВідповідачМ. І. П.

(поштовий індекс, адреса)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення коштів на утримання непрацездатної дружини

З відповідачем, М. І. П. я перебуваю у шлюбі з "___" ____________ ____ року. Шлюб зареєстровано у Броварському районному відділі РАГС, актовий запис N 325 (копія свідоцтва про шлюб міститься у додатку N ___).

"___" ____________ ____ року в нас народилася донька М. (копія свідоцтва про народження міститься у додатку N ___).

Після народження дитини чоловік фактично не підтримує зі мною шлюбних відносин, покинув сім'ю і припинив надавати матеріальну допомогу.

"___" ____________ ____ року згідно з рішенням суду з відповідача стягнуто кошти на утримання дитини (копія рішення суду міститься у додатку N ___). Однак цих коштів недостатньо для забезпечення достатнього життєвого рівня сім'ї та утримання дитини, яка хворіє і потребує постійного догляду та лікування (копії рецептів на лікарські засоби для дитини та касових чеків про придбання відповідних лікарських засобів містяться у додатку N ___). Я не працюю, є непрацездатною (інвалід II групи) (копія документа, що посвідчує стан інвалідності, додається). Позбавлена можливості одержати будь-які додаткові джерела доходу. Моє матеріальне становище є вкрай нужденним. Ці обставини можуть засвідчити громадяни К. М. та К. О.

Чоловік працює спеціалістом у торговій фірмі "______________". Одержує заробітну плату в сумі 900 (дев'ятсот) грн. Стягнень по виконавчих документах, крім таких на нашу доньку, з нього не проводиться. Відповідач спроможний надавати мені матеріальну допомогу, однак не бажає цього робити, про що заявляв при зазначених вище свідках.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 75 СК України дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного.

У разі відмови у такій підтримці один із них, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, має право одержувати утримання (аліменти) від другого з подружжя.

На підставі ст. 3 ЦПК, статей 75, 77, 79, 80 СК України -

ПРОШУ:

1. Стягнути з М. І. П. на мою користь частку від його заробітної плати в розмірі 200 (двісті) грн. щомісячно з дня пред'явлення позову.

2. Допитати в суді як свідків громадян К. М. (адреса), К. О. (адреса).

ДОДАТОК:

1. Копія свідоцтва про шлюб.

2. Довідка з житлово-експлуатаційної організації (органу самоврядування).

3. Довідка про доход (заробітну плату) відповідача.

4. Довідка про інвалідність.

5. Копія свідоцтва про народження дитини

6. Копія рішення суду.

7. Копії рецептів на лікарські засоби для дитини та касових чеків про придбання відповідних лікарських засобів.

8. Копія позовної заяви для відповідача.

"___" ____________ 20__ р.

_________________/______________________/