До ________________________________

(найменування суду)

Позивач ___________________________,
                                    (П. І. Б.)

що проживає за адресою: _____________

Номер засобу зв'язку ____________

 

Відповідач _________________________,
                                    (П. І. Б.)

що проживає за адресою: _____________

Номер засобу зв'язку ________________

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні

 

"___" ____________ 20__ р. між мною та Відповідачем за рішенням _________ _________________________________________________________________________

(найменування суду)

було розірвано шлюб. Відповідно до названого рішення суду наша дитина, ____________________, __________ року народження, проживає з матір'ю (батьком).

Незважаючи на рішення органу опіки та піклування від "___" ____________ 20__ р. мати (батько) перешкоджає мені у спілкуванні та у вихованні моєї дитини _________________________.

(яким саме чином)

            Вищевказані факти підтверджуються __________________________________.

Окрім того, дитина __________________________________________________.

Вважаю, що ______________________________________________________. Беручи до уваги описану вище поведінку Відповідача та зважаючи на вік і стан здоров'я дитини, ________________________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159 Сімейного кодексу України та ст. ст. 118 - 119 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

 

1. Зобов'язати Відповідача ____________________________________________
                                                                                              (П. І. Б.)

усунути перешкоди у спілкуванні з моєю дитиною, участі у її вихованні та визначити такі способи моєї участі у вихованні дитини __________________________________,
                                        (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку,

                                                 відвідування дитиною місця окремого проживання одного з батьків тощо)

а також визначити такі місце й час мого спілкування з дитиною __________________. 

2. Викликати у судове засідання свідків _________________________________
_________________________________________________________________________.

(П. І. Б., місце проживання)

 

 

Додатки:

 

1) Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

2) Копія рішення суду про розірвання шлюбу.

3) Копія рішення органу опіки та піклування від "___" ____________ 20__ р.

4) Докази, що підтверджують сплату державного мита.

 

5) Докази, що підтверджують  оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

6) Копія позовної заяви.

 

____________                                                                                     

        Дата                     

____________________________________                                              ________________

                                                                                                                                             Підпис