До _______________________________

(найменування суду)

Позивач __________________________,
                                    (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

Номер засобу зв'язку _______________.

Відповідач ________________________,
                                    (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

Номер засобу зв'язку________________

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про відібрання малолітньої дитини

 

Я є матір'ю (батьком) малолітньої дитини ____________________________,
                                                                                                          (П. І. Б.)

 ______________ року народження, яку на даний час без будь-яких законних підстав та без дозволу батьків утримує у себе Відповідач _____________________ ______________________________________________________________________,

(П. І. Б.)

за адресою ____________________________________________________________.

Дані обставини  підтверджуються _________________________________. Перебування моєї малолітньої дитини разом з ________________ може ______________________.

Відповідно до ст. 163 Сімейного кодексу України та ст. ст. 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Прийняти рішення про відібрання моєї малолітньої дитини від громадянина __________________________________________________________,

                (П. І. Б.)

який незаконно утримує її.

 

2. Викликати у судове засіданні свідків ______________________________

______________________________________________________________________.

(П. І. Б., місце проживання)

Додатки:

1) Копія свідоцтва про народження дитини.

2) Документи, що підтверджують факт незаконного знаходження дитини у громадянина __________________________________________________________.

(П. І. Б.)

            3) Копія позовної заяви.

            4) Докази сплати державного мита.

5) Докази, що підтверджують оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

            6) _____________________________________________________________.    

 

____________                                                                                     

       Дата                     

 

____________________________________                                              ________________

                                                                                                                                Підпис