До ________________________________

(найменування суду)

Позивач ___________________________,
                                    (П. І. Б.)

що проживає за адресою: _____________

Номер засобу зв'язку ________________

Відповідачі:

___________________________________,
                                    (П. І. Б.)

__________________________________________,

що проживає за адресою: _____________

Номер засобу зв'язку ________________

___________________________________,

(найменування)

місцезнаходження __________________

Номер засобу зв'язку_________________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про виключення майна з опису

 

Ціна позову: ________________

Я, __________________________________, із "___" ____________ 20__ р.

 перебуваю у шлюбі з громадянином ______________________________________, 

(П. І. Б.)

що підтверджується свідоцтвом про шлюб, виданим_________________________

______________________________________________ "___" ____________ 20__ р.

 

Вироком _______________________ від "___" ____________ ____ р. мого чоловіка

(найменування суду)

засуджено за скоєння злочину, передбаченого ч. ___ ст. ____ Кримінального кодексу України до _______________________________  з конфіскацією майна.

                                               (вид і міра покарання)

На час накладення арешту на майно органами досудового слідства та винесення вироку судом я була відсутня за місцем постійного проживання, а тому мені не було відомо, на яке саме майно було накладено арешт і яке рішення щодо нього прийнято судом. З "___" _______________ 20__ року мені стало відомо про обставини зазначеної справи.

З'ясувалося, що серед іншого майна було накладено арешт на наступні предмети і цінності ________________________________________________ (їх перелік та вартість), які є моєю особистою приватною власністю, оскільки _____________________________________________ (правові підстави, згідно з якими предмети та цінності є власністю позивача).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 57 Сімейного кодексу України та ст. ст. 114, 118, 119  Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Прийняти рішення про виключення належного мені майна з опису та його повернення мені.

2. Викликати у судове засідання свідків _____________________________
______________________________________________________________________.
                                               (П. І. Б., місце проживання)

 

Додатки:

1. Документи, що підтверджують право власності на майно.

2. ___________________________.

3. ___________________________

4. Докази сплати державного мита

5. Докази сплати витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи.

6. Копії позовної заяви та доданих до неї документів

 

"___" ________________ 20__ р.

__________________/___________________/
      (підпис)