До ________________________________________

                (найменування місцевого суду)

Позивач__________________________________

                                       (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс___________

                                                      (місце проживання)                 

Номер засобу зв'язку ____________________

 

Відповідач 1_______________________________

                                       (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс___________

                                                      (місце проживання)                 

Номер засобу зв'язку __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ВОЛОДІННЯ, КОРИСТУВАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ

 

Ціна позову: ______________

 

Земельна ділянка, що характеризується наступними ознаками:

- місце розташування земельної ділянки ______________________________;

- площа земельної ділянки __________________________________________;

- цільове призначення (мета використання) земельної ділянки ___________,

на підставі ст. ст. 86, 87 Земельного кодексу України та _______________________

________________________________________________________________________

(вказати одну з наступних підстав та зазначити про її документальне оформлення: добровільне

______________________________________________________________________________________

об'єднання власниками належних їм земельних ділянок; придбання у власність земельної ділянки

______________________________________________________________________________________

двома чи більше особами за цивільно-правовими правочинами; прийняття спадщини на земельну

______________________________________________________________________________________

ділянку двома або більше особами; рішення суду)

є об'єктом права спільної часткової власності.

Мені, ________________________________________, належить наступна частка у праві спільної часткової власності на зазначену земельну ділянку _____________________________. 

Співвласником є:__________________________________________

______________________________________________________________________. Частка у праві спільної часткової власності на земельну ділянку відповідача (співвласника) становить: ________________________________________________.

Здійснення моїх прав, що випливають із спільної часткової власності на зазначену земельну ділянку, унеможливлюється через відсутність згоди співвласників щодо визначення порядку володіння, користування, розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності. Мною неодноразово робилися пропозиції щодо досягнення домовленості із зазначеного питання, пропонувалося укласти відповідний договір, що, однак, не мало жодних позитивних результатів та не знаходило підтримки в другого співвласника - відповідача за цим позовом.

Між нами виникають спори про порядок реалізації правомочностей кожного із співвласників щодо вище визначеної земельної ділянки, зокрема, з питань встановлення розмірів тих частин земельної ділянки, що перебувають у фактичному володінні і користуванні кожного із співвласників, а також щодо отримання доходів від використання спільної земельної ділянки, меж відповідальності кожного із співвласників перед третіми особами за зобов'язаннями, пов'язаними із спільною земельною ділянкою, сплати податків, зборів і платежів, а також участі у витратах по утриманню і зберіганню спільної земельної ділянки. Так, __________________________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 86 - 88, 158 Земельного кодексу України,

 

ПРОШУ:

1. Визначити порядок спільного володіння, користування, розпорядження земельною ділянкою її співвласниками _____________________________________.

2. Виділити мені в фактичне володіння й користування _______________________________________________________________________

(вказати межі та площу земельної ділянки, яка повинна перейти в володіння й користування позивача).

_______________________________________________________________________

3. Призначити експертизу для визначення можливих варіантів визначення порядку володіння, користування, розпорядження земельною ділянкою.

4. Викликати у судове засідання свідків ________________________________

(п. і. б., місце проживання)

_____________________________________________________________

 

 

Додатки:

 

  1. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку.
  2. Землевпорядна документація.
  3. Докази, якими обґрунтовуються позовні вимоги.
  4. Квитанція про сплату державного мита.
  5. Квитанція, що підтверджує оплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.
  6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.
  7.  

 

 

____________

Дата

 

____________________________________                                                                        ________________

                    Підпис