До ____________ суду _______________

___________________________________

                  (найменування суду)

Позивач: ___________________________

                         (найменування Позивача)

місцезнаходження: ___________________

номер засобу зв'язку_____________________

адреса електронної пошти_______________

Код ЄДРПОУ: _______________________

____________________________________
    (номер засобу зв'язку, адреса електронної
                  пошти, якщо такі є)

Відповідач: _________________________

                             (найменування Відповідача) 

місцезнаходження: ___________________

номер засобу зв'язку_____________________

адреса електронної пошти________________

Код ЄДРПОУ:  _______________________

Посада і місце служби службової особи _______________________________

____________________________________
     (номер засобу зв'язку, адреса електронної
                     пошти, якщо такі є)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ __________ ПРО ВІДМОВУ В РЕЄСТРАЦІЇ _____________ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Державне мито: ______________________

 

Рішенням Установчих зборів _________________ від "___" ____________ ______ р., на яких були присутні всі засновники, а саме: ____________________ _______________________________________, на підставі взаємної згоди було прийнято рішення про створення _________________________________________

______________________________________________________________________

(вид господарського товариства)

______________________________________________________________________.

(найменування)

У відповідності з цим рішенням були підготовлені та подані для державної реєстрації до __________________________________________________________

______________________________________________________________________

(найменування відповідача)

"___" ____________ ____ р. усі необхідні документи, а саме:

1. ______________________________________________________________.

2. ______________________________________________________________.

3. ______________________________________________________________.

___________ _________________________ від "___" ____________ ____ р.

                            (найменування відповідача)

N ____ нам було відмовлено в реєстрації ___________________________________

                                                                                 (найменування, вид господарського товариства)

з посиланням на те, що __________________________________________________

                                                                                       (вказати мотиви відмови)

Вважаємо, що відмова в реєстрації __________________________________

                                                                                     (найменування, вид господарського  товариства)

є незаконною, оскільки _________________________________________________.


Враховуючи вищевикладене та керуючись ________________, ст. ст. ___ Господарського кодексу України, ___ Закону України "Про господарські товариства", ______ Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а також  ст. ст. 104, 105, 106  Кодексу адміністративного судочинства України,

 

ПРОСИМО:

1. Визнати ___________ Відповідача від "___" ____________ ____ р. N ___ про відмову в реєстрації ___________________ недійсним.

2. Зобов'язати ____________________________________________________.

                                                                                   (найменування відповідача)

провести державну реєстрацію ______________ в установленому чинним законодавством України порядку.

 

Додатки:

1. ______________________________________________________________.

2. ______________________________________________________________.

3. ______________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

5. ______________________________________________________________.

6. Документ, що підтверджує відправлення Відповідачеві позовної заяви та доданих до неї документів.

7. Документ, що підтверджує сплату державного мита (судового збору)

8. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява. Якщо позовна заява підписана представником позивача, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на пред'явлення позову.

 

"___" ________________ 20__ р.

 

 

________________________
              (керівник)

__________________/___________________/
          (підпис)