До ____________________________________

                (найменування місцевого суду)

Позивач_______________________________

                                       (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс ___________

                                              (місце проживання)                 

Номер засобу зв'язку ____________________

Відповідач_____________________________

                                           (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс ___________

                                                 (місце проживання)

Номер засобу зв'язку _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди

 

Ціна позову: _________________

 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(де, коли і ким поширювалися відомості)

_____________________________________________________________________.

Таким чином,  усі вищенаведені відомості, розповсюджені Відповідачем, не відповідають дійсності, що

підтверджується ____________________, принижують мою честь, гідність, ділову репутацію __________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________.

Розповсюдження Відповідачем цих відомостей викликало: __________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, що підтверджується ____________________________________________________

______________________________________________________________________.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 23, 277, 297, 299, 1167 Цивільного кодексу України,

ПРОШУ:

_____________________________________________________________________ (зобов’язати спростувати відомості, стягнути моральну шкоду)

____________________________________________________________________

 


Додатки:

 

1.  Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява

(докази, що підтверджують розповсюдження відомостей щодо позивача відповідачем; докази, що підтверджують невідповідність розповсюджених відомостей дійсності);

2. _____________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________;

4. Квитанція про сплату державного мита;

5. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;

6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для відповідача.

 

___________________                                                 _______________     /_______________ /

               дата                                                                                підпис