ПРАВИЛА

користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків

{  Назва  Правил  в  редакції  Постанови  КМ  N 5 ( 5-2009-п ) від
14.01.2009 }
 
{ Текст Правил після слів "житловий будинок" та "квартира"
      в усіх  відмінках і формах  числа  доповнено  відповідно
      словами  "і   гуртожиток"  та   "житлове  приміщення   у
      гуртожитку" у  відповідному  відмінку  і числі  згідно з
      Постановою КМ N 5 ( 5-2009-п ) від 14.01.2009 }
 

     1.  Ці  Правила  визначають порядок користування приміщеннями житлових  будинків  і  гуртожитків,  на які поширюється дія Закону України  "Про  забезпечення  реалізації  житлових  прав  мешканців гуртожитків" ( 500-17 ) (далі - гуртожитки).

{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ  N  5  (  5-2009-п  )  від 14.01.2009 }

     2.  Користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків здійснюється  згідно з свідоцтвом на право власності або договором найму (оренди).

     3. Використовувати   житлові   приміщення   для   провадження господарської діяльності промислового характеру заборонено.

     4. Власники,  наймачі (орендарі) приміщень житлових  будинків і гуртожитків мають право на:

     своєчасне отримання   житлово-комунальних   послуг   належної якості згідно із законодавством;

     відшкодування збитків,  завданих їх майну та/або приміщенням, шкоди,  заподіяної  їх  життю чи здоров'ю внаслідок незадовільного утримання  будинку,  гуртожитку  або  ненадання  чи  надання  не в повному обсязі послуг, відповідно до законодавства; { Абзац третій пункту  4  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N 5 ( 5-2009-п ) від 14.01.2009 } 

     переобладнання   і   перепланування   житлових   і  підсобних приміщень,   балконів  і  лоджій  за  відповідними  проектами  без обмеження  інтересів  інших  громадян,  які  проживають у будинку, гуртожитку,   з  дозволу  власника  будинку  (квартири),  власника гуртожитку (житлового приміщення у гуртожитку) та органу місцевого самоврядування,  що  видається  в  установленому  порядку. { Абзац четвертий  пункту  4  в редакції Постанови КМ N 5 ( 5-2009-п ) від 14.01.2009 }

     5.  Власник  квартири,  житлового приміщення у гуртожитку має право  за  погодженням  з  членами  сім'ї здавати внайм (в оренду) квартиру,  житлове  приміщення  у гуртожитку або кімнату квартири, житлового  приміщення  у  гуртожитку  та  укладати  інші  договори відповідно  до  законодавства.  Користування  наймачем (орендарем) квартири (кімнати), житлового приміщення у гуртожитку здійснюється згідно з договором найму (оренди).

     6.  З метою виконання функції із забезпечення належного рівня утримання та використання неподільного і загального майна власники квартир,   власники   житлових   приміщень   у  гуртожитку  можуть утворювати  об'єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку, об'єднання співвласників гуртожитку відповідно до законодавства. {  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  5  (  5-2009-п  )  від 14.01.2009 }

     7. Власник та наймач (орендар) квартири, житлового приміщення у гуртожитку зобов'язаний:

     укласти договір  на   надання   житлово-комунальних   послуг, підготовлений виконавцем відповідно до типового договору;

     оплачувати надані   житлово-комунальні   послуги   у  строки, встановлені договором або законом;

     дотримуватися вимог   нормативно-правових   актів   у   сфері житлово-комунальних послуг, пожежної і газової безпеки, санітарних норм і правил;

     проводити   за   власні   кошти  ремонт  квартири,  житлового приміщення  у  гуртожитку  (наймач  (орендар) - згідно з договором найму (оренди);

     використовувати  приміщення житлового будинку і гуртожитку за призначенням,   забезпечувати   збереження  житлових  і  підсобних приміщень та технічного обладнання;

     не допускати  виконання  робіт  та  інших дій,  що викликають псування  приміщень,  приладів  та обладнання будинку, гуртожитку, порушують  умови  проживання  громадян; { Абзац сьомий пункту 7 із змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 5 ( 5-2009-п ) від 14.01.2009 }

     дотримуватися правил  утримання  тварин  у  домашніх  умовах;

утримувати  тварин  у квартирі, житловому приміщенні у гуртожитку, де  проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними;

    не захаращувати сходові клітки, позаквартирні коридори, колясочні, ліфтові шахти, горища, підвали та інші допоміжні приміщення будинку,  гуртожитку, підтримувати чистоту і порядок в ньому. {Абзац  дев'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 5 (5-2009-п) від 14.01.2009 }

     8.   Ремонт  квартири,  житлового  приміщення  у  гуртожитку, викликаний  проведенням  ремонту  житлового  будинку,  гуртожитку, встановленням  додаткового  обладнання  або  іншими  причинами, не залежними  від  власника,  наймача  (орендаря) квартири, житлового приміщення   у   гуртожитку,   здійснюється   власником   будинку, гуртожитку.

{  Пункт  8  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 5 ( 5-2009-п ) від 14.01.2009 }

     9. У приміщеннях житлових будинків і гуртожитків заборонено:

     зберігати вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини  і предмети;

     голосно співати і кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму з  двадцять  другої до восьмої години;

     проводити у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у  святкові  та  неробочі  дні  цілодобово  ремонтні  роботи,   що супроводжуються  шумом.  Власник,  наймач (орендар) приміщення,  в якому  передбачається  проведення  ремонтних  робіт,  зобов'язаний повідомити  мешканців  прилеглих  квартир,  житлових  приміщень  у гуртожитку  про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих  квартир,  житлових приміщень  у гуртожитку ремонтні та будівельні  роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні.  Рівень  шуму,  що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм;

     утримувати на  балконах  і лоджіях тварин,  зокрема птицю,  і бджіл;

     10.  Мешканці  квартири, житлового приміщення у гуртожитку, в яких  проживає  два  і  більше  співвласники,  наймачі (орендарі):
 {  Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 5 ( 5-2009-п ) від 14.01.2009 } 

     мають рівні  права  на користування підсобними приміщеннями і обладнанням;

     можуть обирати відповідальну за виконання встановлених правил особу;

     встановлюють за  узгодженням  порядок  використання підсобних приміщень, а також черговість їх прибирання;

     розподіляють за  узгодженням  загальні  витрати   на   оплату житлово-комунальних та інших послуг.

     За  умови  відсутності поквартирного (покімнатного) обліку та відсутності  згоди між мешканцями квартири, житлового приміщення у гуртожитку  щодо  оплати житлово-комунальних та інших послуг плата розподіляється:  {  Абзац шостий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 5 ( 5-2009-п ) від 14.01.2009 }

     за електроенергію при  загальному  лічильнику  -  пропорційно потужності  побутового електричного обладнання кожного співвласника, наймача (орендаря);

     за газ,   водопостачання   та   водовідведення,  освітлення підсобних приміщень - за чисельністю членів сім'ї, що проживають у квартирі,   житловому   приміщенні  у  гуртожитку,  та  осіб,  які проживають  у  квартирі,  житловому приміщенні у гуртожитку більше ніж місяць;

     за  послуги з централізованого опалення, з утримання житлових будинків  і  споруд  та прибудинкових територій - за встановленими тарифами  відповідно  до опалюваної та загальної площі приміщення, яким  користується власник, співвласник, наймач (орендар). { Абзац дев'ятий  пункту  10  в редакції Постанови КМ N 5 ( 5-2009-п ) від 14.01.2009 }

     11. Власники,  наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків і гуртожитків несуть відповідальність згідно із законодавством.

     12.  Балансоутримувач  житлового  будинку  і  гуртожитку  або уповноважена  ним  особа  несе  відповідальність  перед власником, наймачем  (орендарем)  приміщення житлового будинку і гуртожитку в разі:

     ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до   збитків,   завданих  його  майну  та/або  приміщенню,  шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю, - шляхом відшкодування збитків;
 

     зниження якісних показників  послуг,  порушення  встановлених договором   строків   усунення   несправностей   або   перевищення допустимих перерв у наданні  послуг  -  шляхом  зменшення  розміру плати та виплати споживачеві компенсації в розмірі,  встановленому законодавством.

     13. Спори,  що виникають під  час  користування  приміщеннями житлових  будинків  і гуртожитків, розв'язуються шляхом проведення переговорів між учасниками спору або у судовому порядку.

(  Правила  в  редакції  Постанови  КМ  N  45  (  45-2006-п  ) від 24.01.2006 )