КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 31 березня 1995 р. N 231

Київ

Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення

Із змінами та доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 3 квітня 1997 року N 292,
 від 27 грудня 2001 року N 1758,
від 4 вересня 2003 року N 1402,
 від 24 березня 2004 року N 380,
 від 30 листопада 2004 року N 1613,
 від 27 квітня 2006 року N 580,
 від 26 червня 2007 року N 858,
від 29 липня 2009 року N 810
(зміни, внесені пунктом 1 змін, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2009 року N 810,
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 17 лютого 2010 року N 6-рп/2010),
від 27 січня 2010 року N 55,
від 7 липня 2010 року N 559,
 від 25 травня 2011 року N 536,
 від 23 листопада 2011 року N 1194

(Дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 810 зупинено згідно з Указом Президента України від 27 серпня 2009 року N 675/2009)

 

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 18, 23 березня 2007 р.),
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 22 травня 2007 року

(У назві та тексті постанови слова "паспортів", "проїзних документів" замінено відповідно словами "паспорта", "проїзного документа" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 року N 1613)

 

Відповідно до статті 7 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, що додаються.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

Є. МАРЧУК
 

Міністр
Кабінету Міністрів України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1995 р. N 231
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2004 р. N 380) 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення

Загальні положення

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт) і проїзний документ дитини (далі - проїзний документ) є документами, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України особи, на яку вони оформлені, і дають право цій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.

2. Оформлення і видача паспорта/проїзного документа здійснюється громадянам України:

які постійно проживають в Україні, - територіальними органами та підрозділами ДМС;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2009 р. N 810, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17.02.2010 р. N 6-рп/2010)

 

 

 

 

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559,
 від 23.11.2011 р. N 1194)

які постійно проживають за кордоном, - МЗС, дипломатичними представництвами та консульськими установами України; які перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном, - дипломатичними представництвами та консульськими установами України.

(абзац третій пункту 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1613)

У разі втрати паспорта/проїзного документа або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадян України, які постійно проживають за кордоном, оформлення паспорта/проїзного документа здійснюється МЗС.

3. У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в'їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою громадянину може бути оформлено другий паспорт.

Інформація про наявність у громадянина двох паспортів вноситься до машинозчитуваної зони другого з них (40 і 41 позиції знаків нижнього машинозчитуваного рядка) та на четверту чи п'яту сторінку першого паспорта. У разі одночасного оформлення двох паспортів інформація про це вноситься до машинозчитуваної зони кожного з них.

4. Із заявою про оформлення паспорта можуть звертатися громадяни України, які досягли 18-річного віку.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1613)

У разі постійного проживання за кордоном, перебування у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працевлаштування за контрактом або перебування на лікуванні за кордоном можуть звертатися із заявою про оформлення паспорта громадяни України, які досягли 16-річного віку. Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби самостійного виїзду таких осіб за кордон.

(пункт 4 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1613,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України, а також в інших випадках за наявності вимог з боку держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку.

5. Заява щодо оформлення паспорта/проїзного документа подається особисто або через своїх законних представників до:

управлінь (відділів) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи), відділів (секторів) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь, відділів МВС (далі - підрозділи) за місцем проживання в Україні або міжрегіональних центрів видачі паспортних документів незалежно від місця проживання в Україні;

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(зміни, внесені підпунктом 2 пункту 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2009 р. N 810, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17.02.2010 р. N 6-рп/2010)

 

 

 

 

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

дипломатичних представництв та консульських установ України і МЗС.

6. Заяви про оформлення паспорта/проїзного документа розглядаються протягом не більш як трьох місяців з дня подання документів (дострокове - до 10 робочих днів - оформлення паспорта/проїзного документа здійснюється за заявами громадян), а якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів.

У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт оформляється у строк до 10 робочих днів.

7. Підставою для термінового розгляду заяв щодо оформлення паспорта є:

листи МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, обласних управлінь, Київського міського головного управління, Севастопольського міського управління охорони здоров'я про необхідність термінової поїздки за кордон для лікування;

надіслане з-за кордону, у тому числі дипломатичними представництвами чи консульськими установами України, повідомлення, що підтверджує факт смерті родича, засвідчене компетентним органом відповідної держави.

Зазначені документи для термінового розгляду заяви беруться до уваги протягом 15 днів від дати їх видачі (відправлення).

8. Паспорт оформляється на період до 10 років.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858)

Дипломатичними представництвами, консульськими установами України та МЗС паспорти громадянам України, які не досягли 16 років, оформляються на строк до 5 років.

(пункт 8 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1613)

9. За видачу або продовження строку дії паспорта справляється державне мито (консульський збір).

Оформлення та видача паспорта/проїзного документа

10. Для оформлення паспорта у разі тимчасового виїзду за кордон подається:

заява-анкета встановленого зразка;

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858)

паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. N 580)

абзац четвертий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.04.2006 р. N 580)

копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;

дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

Для оформлення паспорта у разі виїзду на постійне проживання за кордоном додатково подаються:

копія свідоцтва про народження (для дітей до 18-річного віку);

довідка про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов'язань;

засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні (або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх безвісно відсутніми), а за наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників - про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчена в установленому порядку копія постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб подаються копії відповідних свідоцтв органу реєстрації актів цивільного стану. У разі неможливості подати свідоцтво про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявники віком понад 65 років подають засвідчені в установленому порядку заяви з мотивованим викладенням причин. Названі у цьому абзаці документи не подаються у разі виїзду до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах;

у разі виїзду дітей з одним із батьків - засвідчена в установленому порядку заява другого з батьків, який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов'язань;

паспорт громадянина України з відміткою про зняття з реєстраційного обліку (подається у разі прийняття позитивного рішення);

у разі виїзду з України на постійне проживання дітей віком від 14 до 18 років - їх згода, оформлена письмово і засвідчена нотаріально.

У разі оформлення паспорта/проїзного документа дипломатичним представництвом чи консульською установою України подається:

заява-анкета встановленого МЗС зразка;

(абзац шістнадцятий пункту 10 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1613)

документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

свідоцтво про народження (після прийняття документів повертається);

документ, що підтверджує постійне проживання за кордоном, перебування у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працевлаштування за контрактом або перебування на лікуванні за кордоном;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1613)

копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності), крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;

дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

квитанція про сплату консульського збору або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

У разі втрати за кордоном паспорта/проїзного документа додатково подається довідка компетентного органу держави, в якій втрачено паспорт/проїзний документ, а у разі зміни особою імені або прізвища - відповідний документ компетентного органу щодо підтвердження цієї зміни.

(абзац двадцять третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1613)

11. Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, разом із заявою про оформлення паспорта подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України. Форма довідки затверджується Міноборони.

12. У разі виїзду за кордон на постійне проживання у паспорті/проїзному документі робиться відповідний запис із зазначенням держави виїзду.

13. Підставою для оформлення паспорта/проїзного документа чи обґрунтованої відмови у його видачі є рішення, прийняте начальником (або його заступником) відповідного територіального органу або підрозділу, посадовою особою дипломатичного представництва чи консульської установи України в порядку, встановленому відповідно МВС і МЗС.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(зміни, внесені підпунктом 3 пункту 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2009 р. N 810, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17.02.2010 р. N 6-рп/2010)

 

 

 

 

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

14. Рішення щодо оформлення паспорта/проїзного документа у разі залишення на постійне проживання за кордоном громадян, які виїхали туди тимчасово, приймаються посадовою особою дипломатичного представництва чи консульської установи України в порядку, встановленому МЗС.

15. Заповнення паспорта/проїзного документа здійснюється відповідно до вимог, зазначених у додатку 2 до цих Правил.

16. Паспорт/проїзний документ видається особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновлювачам), опікунам, піклувальникам у разі пред'явлення ними свого паспорта та відповідних підтверджувальних документів або іншій особі за дорученням заявника.

Під час видачі паспорта/проїзного документа громадянину роз'яснюється вимога статті 9 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

У разі втрати паспорта/проїзного документа на території України громадянин зобов'язаний негайно повідомити про це територіальний орган або підрозділ за місцем проживання, а за кордоном - дипломатичне представництво чи консульську установу України, які невідкладно надсилають повідомлення про визнання такого паспорта/проїзного документа недійсним органу, що його видав, та Адміністрації Держприкордонслужби (за формою, встановленою в додатку 3 до цих Правил).

Новий паспорт/проїзний документ може бути виданий після перевірки обставин його втрати.

17. Відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками), вписуються в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників) на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписуються діти.

У разі потреби самостійного виїзду дитини, яка постійно проживає в Україні, за кордон оформляється проїзний документ, а у випадках, передбачених пунктом 4 цих Правил, - паспорт.

(абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1613)

18. Оформлення паспорта/проїзного документа здійснюється на підставі заяви батьків (законних представників батьків чи дітей), а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі між собою, - того з них, з ким проживає дитина, справжність підпису яких засвідчено нотаріально. За наявності заперечень одного з батьків документ може бути оформлено на підставі рішення суду. Для дітей віком від 14 до 18 років у заяві зазначається відсутність обставин, що обмежують згідно із законодавством право їх виїзду за кордон.

19. На дітей, які не досягли 16-річного віку, до територіального органу або підрозділу, дипломатичного представництва чи консульської установи України та МЗС подається свідоцтво про народження (у разі потреби - свідоцтво про належність до громадянства України), а на дітей віком від 16 років - паспорт громадянина України.

На дітей віком від 5 до 18 років, які виїжджають разом із законними представниками і відомості про яких вписуються у їх паспорти, подаються фотокартки, що вклеюються у ці паспорти і скріплюються печаткою. Для оформлення паспорта/проїзного документа фотокартки подаються незалежно від віку дитини.

20. Проїзний документ оформляється на три роки або до досягнення дитиною 18-річного віку.

21. За видачу паспорта особі, яка не досягла 16 років,  проїзного документа державне мито (консульський збір) не справляється.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1613)

Підстави для тимчасової відмови у видачі паспорта/проїзного документа

22. Громадянину може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта/проїзного документа у разі, коли:

1) він обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого Законом України "Про державну таємницю" (у разі виїзду за кордон на постійне проживання);

2) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3) проти нього порушено кримінальну справу, - до закінчення провадження у справі;

4) він засуджений за вчинення злочину, - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

(підпункт 5 пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 536)

6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

7) він підлягає призову на строкову військову службу, - до вирішення питання про відстрочку від призову;

8) щодо нього подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

9) він перебуває під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, - до припинення нагляду.

23. Рішення про відмову у видачі паспорта/проїзного документа приймається за наявності в територіальному органі або підрозділі інформації про існування підстав, зазначених у пункті 22 цих Правил.

Мотиви відмови у видачі громадянинові України паспорта/проїзного документа доводяться до відома заявника в письмовій формі.

За обізнаності заявника з відомостями, що становлять державну таємницю, у разі виїзду громадянина за кордон на постійне проживання орган СБУ повідомляє відповідний територіальний орган або підрозділ на його запит про строк тимчасового обмеження, а також про установу, підприємство, організацію, якими встановлено таке обмеження. Зазначені відомості територіальним органом або підрозділом повідомляються заявнику.

Тимчасове затримання або вилучення паспорта/проїзного документа

24. У разі виявлення підстав, зазначених у пункті 22 цих Правил, раніше виданий паспорт/проїзний документ може бути тимчасово затримано або вилучено.

Паспорт/проїзний документ тимчасово затримується або вилучається також у разі його підробки, використання для вчинення злочину на території України чи за кордоном або припинення громадянства України.

Втрачений паспорт/проїзний документ, оголошений недійсним, власнику не повертається, а надсилається до органу, що його видав, для знищення.

25. У випадках, зазначених у пунктах 22 і 24 цих Правил, тимчасове затримання та вилучення паспортів/проїзних документів здійснюється за рішенням суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, охорони державного кордону, військових комісаріатів, дипломатичних представництв чи консульських установ України.

(абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(зміни, внесені підпунктом 4 пункту 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2009 р. N 810, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17.02.2010 р. N 6-рп/2010)

 

 

 

 

(абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

Вилучений паспорт/проїзний документ, якщо інше не встановлено законодавством, повертається територіальному органу або підрозділу, що його видав, з повідомленням про причину вилучення (якщо паспорт/проїзний документ видано за кордоном - МЗС).

Територіальний орган або підрозділ, що видав паспорт/проїзний документ, на підставі наявних матеріалів приймає рішення про тимчасове зберігання, знищення або повернення паспорта/проїзного документа особі, якій його оформлено.

У разі порушення кримінальної справи у зв'язку з підробкою чи використанням паспорта/проїзного документа для вчинення злочину або стосовно його пред'явника цей паспорт/проїзний документ може бути долучено до кримінальної справи, про що інформується територіальний орган або підрозділ, що його видав.

Перегляд та оскарження рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта/проїзного документа, його тимчасове затримання та вилучення

26. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта/проїзного документа, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено громадянином до:

вищого територіального органу або підрозділу;

ДМС;

(абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(зміни, внесені підпунктом 5 пункту 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2009 р. N 810, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17.02.2010 р. N 6-рп/2010)

 

 

 

 

(абзац третій пункту 26 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1194)

суду.

27. Під час повторного розгляду клопотання про видачу паспорта/проїзного документа особі, якій було тимчасово відмовлено у його видачі, беруться до уваги раніше подані документи, якщо підтверджується, що зазначені в них відомості залишилися без зміни.

28. За наявності підстав ДМС, територіальні органи або підрозділи мають право скасувати рішення підпорядкованого їм територіального органу або підрозділу, надіслати матеріали на повторний розгляд чи прийняти на їх підставі нове рішення.

(абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(зміни, внесені підпунктом 6 пункту 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2009 р. N 810, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17.02.2010 р. N 6-рп/2010)

 

 

 

 

(абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559,
 від 23.11.2011 р. N 1194)

Інформація про результати розгляду скарг доводиться до відома заявника через відповідний територіальний орган або підрозділ за місцем його проживання.

(Правила із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.04.97 р.N 292,
від 27.12.2001 р. N 1758,
від 04.09.2003 р. N 1402)

 

Додаток 1
до Правил 

 

 

 

СЛУЖБА ГРОМАДЯНСТВА, ІММІГРАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. N 580,
 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858)

 

Додаток 2
до Правил 

 

 

 

ПОРЯДОК
заповнення паспорта/проїзного документа

1. Паспорт/проїзний документ заповнюється відповідно до вимог, визначених частиною 1 документа Міжнародної організації цивільної авіації 9303.

2. До бланка паспорта дані вносяться способом лазерного гравірування, проїзного документа дитини - способом принтерного друку фарбою чорного кольору українськими літерами - згідно з ДСТУ 2024-91, латинськими - згідно з ГОСТ 16330-85 із застосуванням верхнього регістру. Висота літер - до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858)

4. Заповнення даних:

Елементи даних 

Назва поля 

Заповнення елементів даних в обох видах документів 

Максимальна кількість знаків  

паспорт 

проїзний документ дитини 

Назва документа 

  

  

ПАСПОРТ PASSPORT ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ ДИТИНИ
TRAVEL DOCUMENT OF A CHILD 

змінна 

Тип документа 

Тип/Type 

Тип/Type 

  

Код держави 

Код держави/Country code 

Код держави/Code of State 

UKR UKR 

Номер документа 

Номер паспорта/ Passport No. 

Документ N/Document No 

зазначається номер виданого документа 

Прізвище 

Прізвище/Surname 

Прізвище/Surname 

зазначається прізвище 

32 

Ім'я 

Ім'я/Given Names 

Ім'я/Given names 

зазначається ім'я 

32 

Громадянство 

Громадянство/Nationality 

Громадянство/Nationality 

УКРАЇНА/UKRAINE 

16 

Дата народження 

Дата народження/Date of birth 

Дата народження/Date of birth 

зазначається дата народження 

13 

Персональний номер 

Персональний номер/Personal No. 

  

зазначається ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів* 

10 

Стать 

Стать/Sex 

Стать/Sex 

зазначається стать 

Місце народження 

Місце народження/Place of birth 

Місце народження/Place of birth 

зазначається місце народження 

26 

Дата видачі документа 

Дата видачі/Date of issue 

Дата видачі/Date of issue 

зазначається дата видачі документа 

13 

Орган, що видав документ 

Орган, що видав/Authority 

Орган, що видав/Authority 

зазначається код органу, що видав документ 

Дата закінчення строку дії документа 

Дата закінчення строку дії/Date of expiry 

Дійсний до/Date of expiry 

зазначається дата закінчення строку дії документа 

13 

Підпис пред'явника документа 

Підпис пред'явника/Holder signature 

  

відцифроване зображення підпису пред'явника паспорта 

  

Елемент ідентифікації 

  

  

у паспорті - два відцифровані зображення обличчя пред'явника паспорта, виконані способом лазерного гравірування та лазерної перфорації. У проїзному документі - вклеєна фотокартка пред'явника або фотовідбиток, виконаний принтерним друком"; 

  

 

____________
* у разі відсутності не заповнюється.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858)

5. Написання відомостей у зоні візуальної перевірки виконується українською мовою і через скісну лінію латинськими літерами за відповідністю українському алфавіту:

А а - A a 

  

Н н - N n 

  

Б б - B b 

  

О о - O o 

  

В в - V v 

  

П п - P p 

  

Г г - H h 

  

Р р - R r 

  

Ґ ґ - G g 

  

С с - S s 

  

Д д - D d 

  

Т т - T t 

  

Е е - E e 

  

У у - U u 

  

Є є - Ye
          ie  

на початку слова
в інших позиціях 

Ф ф - F f 

  

Ж ж - Zh zh 

  

Х х - Kh kh 

  

З з - Z z 

  

Ц ц - Ts ts 

  

И и - Y y 

  

Ч ч - Ch ch 

  

І і - I i 

  

Ш ш - Sh sh 

  

Ї ї - Y
       i 

на початку слова
в інших позиціях 

Щ щ - Shch shch 

  

Й й - Y
          i  

на початку слова
в інших позиціях 

ь 

еквівалент відсутній 

К к - K k 

  

Ю ю - Yu
             iu 

на початку слова
в інших позиціях 

Л л - L l 

  

Я я - Ya
          ia 

на початку слова
в інших позиціях 

М м - M m 

  

' (апостроф) 

еквівалент відсутній 

 

 

(абзац другий пункту 5 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858,
від 27.01.2010 р. N 55)

На письмове прохання громадянина написання прізвища та імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до їх написання у документах, виданих відповідними органами іноземної держави.

Переклад іноземних прізвищ та імен на українську мову здійснюється у зворотному порядку (відповідно до абзацу першого цього пункту).

6. Дата зазначається таким чином:

дні - двома цифрами (від одиниці до дев'яти, попереду проставляється нуль), після яких робиться пробіл:

січень - СІЧ/JAN 

липень - ЛИП/JUL 

лютий - ЛЮТ/FEB 

серпень - СЕР/AUG 

березень - БЕР/MAR 

вересень - ВЕР/SEP 

квітень - КВІ/APR 

жовтень - ЖОВ/OCT 

травень - ТРА/MAY 

листопад - ЛИС/NOV 

червень - ЧЕР/JUN 

грудень - ГРУ/DEC 

 

рік - двома останніми цифрами, яким передує пробіл.

7. Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно "XX " або "XX" - для дня чи року, "XXX" - для місяця, "XX XXX XX" - для дня, місяця і року.

8. Зазначення статі: жіночої - "Ж/F", чоловічої - "Ч/M". Якщо громадянин не бажає зазначати свою стать, це поле залишається чистим, а у відповідному рядку машинозчитуваної зони ставиться знак "<".

9. Відомості про місце народження (назва Автономної Республіки Крим, області з написанням літер "ОБЛ", назва обласного центру, мм. Києва та Севастополя - із зазначенням літери "м.") наводяться українською мовою, а через скісну лінію - код держави латинськими літерами.

Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу". 

(абзац другий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858)

10. Орган, що видав паспорт/проїзний документ, позначається:

а) у разі оформлення громадянам, які постійно проживають в Україні, - чотиризначним числом, де перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код підрозділу ДМС, що оформив паспорт/проїзний документ.

(абзац перший підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(зміни, внесені підпунктом 7 пункту 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2009 р. N 810, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17.02.2010 р. N 6-рп/2010)

 

 

 

 

(абзац перший підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559,
 від 23.11.2011 р. N 1194)

Регіональні коди:

Автономна Республіка Крим 

01 

  

  

Області: 

  

  

  

Вінницька 

05 

Миколаївська 

48 

Волинська 

07 

Одеська 

51 

Дніпропетровська 

12 

Полтавська 

53 

Донецька 

14 

Рівненська 

56 

Житомирська 

18 

Сумська 

59 

Закарпатська 

21 

Тернопільська 

61 

Запорізька 

23 

Харківська 

63 

Івано-Франківська 

26 

Херсонська 

65 

Київська 

32 

Хмельницька 

68 

Кіровоградська 

35 

Черкаська 

71 

Луганська 

44 

Чернівецька 

73 

Львівська 

46 

Чернігівська 

74 

м. Київ 

80 

  

  

м. Севастополь 

85 

  

  

 

Коди підрозділів ДМС встановлюються зазначеною Службою;

(абзац підпункту "а" пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(зміни, внесені підпунктом 7 пункту 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2009 р. N 810, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17.02.2010 р. N 6-рп/2010)

 

 

 

 

(абзац підпункту "а" пункту 10 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559,
 від 23.11.2011 р. N 1194)

б) у разі оформлення громадянам, які постійно проживають за кордоном, - цифрою, яка позначає орган, що оформив документ ("1" - Міністерство закордонних справ, "2" - дипломатичне представництво України, "3 - 9" - консульська установа України), трибуквеним кодом держави перебування цього органу (відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ ISO 3166-95) і його порядковим номером у державі перебування.

11. Для заповнення значення елементу даних "Персональний номер" використовуються цифрові знаки (0 - 9). Якщо в особи у передбачених законодавством випадках відсутній персональний номер, графа не заповнюється.

12. Елемент ідентифікації (відцифроване або інше зображення обличчя особи) вноситься згідно з ІКАО, Doc. N 9303, ДСТУ 1303-94.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858)

13. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 636 "Про порядок заповнення машинозчитуваної зони документів, що посвідчують особу".

14. Відомості про дітей вносяться на другу та третю сторінки паспорта "Особливі відмітки.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858)

 

Додаток 21
до Правил 

 

 

 

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, виготовлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон

1. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспортів громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт) громадянам, які проживають в Україні, здійснюються управліннями (відділами) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відділами (секторами) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь, відділів МВС (далі - територіальний орган чи підрозділ) за місцем проживання громадян в Україні або міжрегіональними центрами видачі паспортних документів незалежно від місця проживання в Україні, на базі яких утворюються вузли місцевого рівня (у районах, районах у містах, містах обласного значення) та вузли регіонального рівня (в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі), Головним обчислювальним центром Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, що діє у складі ДМС (далі - Головний обчислювальний центр), і державним підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі - Центр).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1194)

Порядок тимчасової взаємодії вузлів місцевого та регіонального рівня з Головним обчислювальним центром встановлює МВС.

(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1194,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Оформлення, виготовлення та видача паспортів громадянам України, які постійно проживають, перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном, здійснюються МЗС, дипломатичними представництвами та консульськими установами України, на базі яких утворюються відповідні вузли регіонального та місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(зміни, внесені підпунктом 8 пункту 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2009 р. N 810, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17.02.2010 р. N 6-рп/2010)

 

 

 

 

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

2. Анкета отримувача паспорта оформляється безпосередньо уповноваженою особою територіального органу чи підрозділу або консульською посадовою особою дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном.

3. Зазначені в анкеті персональні дані передаються до Головного обчислювального центру через вузол відповідного регіонального рівня.

4. Між вузлами місцевого та регіонального рівня, Головним обчислювальним центром персональні дані передаються каналами зв'язку, згрупованими в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані. До завершення Центром роботи, пов'язаної із забезпеченням технічного захисту інформації, така передача здійснюється з використанням оптичних носіїв інформації.

5. Головний обчислювальний центр:

проводить з використанням бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів перевірку достовірності відповідного ідентифікаційного номера;

передає до Центру персональні дані, необхідні для виготовлення паспортів.

Після виготовлення паспортів персональні дані повертаються Головному обчислювальному центру.

6. Паспорти виготовляються Центром відповідно до вимог, визначених частиною першою документа Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Doc. N 9303), технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, надсилаються до відповідного територіального органу чи підрозділу (вузла місцевого рівня) у порядку, встановленому для передачі документів суворої звітності, протягом трьох робочих днів після надходження інформації від Головного обчислювального центру, а в разі термінового оформлення паспорта - в той самий день.

7. Під час передачі персональних даних, відправлення Центром виготовлених паспортів, а також їх видачі складається відповідний реєстр.

8. Паспорт видається заявникові не пізніше ніж через 30 днів після оформлення анкети, у разі оформлення анкети в дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном, а також у разі виїзду на постійне проживання за кордон - протягом не більш як трьох місяців.

9. Персональні дані, внесені до анкети заявника, зберігаються в електронному вигляді в суб'єктів (крім Центру), зазначених у пункті 1 цього Порядку, які брали участь в оформленні паспорта.

(Правила доповнено додатком 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. N 858)

 

Додаток 3
до Правил 

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України
___________________________________
01034, Київ-34, вул. Володимирська, 26 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про недійсний паспорт/проїзний документ

_____________________________________________________________
                            (повна назва органу, що надає повідомлення, його код) 

Відомості про громадянина, паспорт/проїзний документ якого вважається недійсним:
_____________________________________________________________
             (громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження)
_____________________________________________________________
         (серія, номер, тип, назва паспорта/проїзного документа, дата видачі, строк дії, 
                                                           назва органу, що видав документ)
_____________________________________________________________
                         (підстава оголошення паспорта/проїзного документа недійсним) 

____________________
        (контактні телефони) 

____________
(посада)* 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали та прізвище) 

 

____________
 * Начальник територіального органу або підрозділу, керівник дипломатичного представництва чи консульської установи України