КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 15 лютого 2006 р. N 144
Київ
 

Про реалізацію статті 281  Цивільного кодексу України

 

     Відповідно до статті 281 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Установити, що штучне переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, здійснюється в акредитованих закладах охорони здоров'я на підставах, зазначених у додатку, за висновком комісії, утвореної відповідно Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної та Севастопольської міської державних адміністрацій і Головним управлінням охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Висновок готується згідно із заявою вагітної жінки та відповідними документами.
 

     2. Міністерству охорони здоров'я розробити і затвердити методику штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів.
 

     3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. N 926 ( 926-93-п ) "Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 75).

 

     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

 

     Інд. 28

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2006 р. N 144
 

ПЕРЕЛІК
підстав, за наявності яких можливе штучне
переривання вагітності, строк якої
становить від 12 до 22 тижнів

 

ПЕРЕЛІК
підстав, за наявності яких можливе штучне переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів

Рубрики та підрубрики Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (десятий перегляд) 

Підстава 

Форма, стадія, ступінь хвороби 

Умови перенесення хвороби 

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 

B06 

Краснуха 

  

перенесена під час вагітності 

B20 - B24 

Хвороба, зумовлена ВІЛ 

ВІЛ-інфекція IV стадії 

  

A15, A16, A18, A19 

Туберкульоз 

тяжкі форми: поширена, прогресуюча, хіміорезистентна, із тяжкими ускладненнями 

(крім туберкульозу нервової системи та мозкових оболонок у гострій стадії, міліарного туберкульозу) 

Новоутворення 

C00 - C97 

Злоякісні новоутворення будь-якої локалізації 

  

  

Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин 

E10 

Цукровий діабет 

тяжка форма 

прогресування діабетичної нефропатії (неконтрольована гіпертензія, ниркова недостатність) 

E21 

Гіперпаратиреоз та інші порушення прищитоподібної залози 

тяжка форма 

  

E26 

Гіперальдостеронізм 

  

  

E70 - E85 

Народження дітей з підтвердженим діагнозом спадкових захворювань та гетерозиготне носійство подружжям мутантних генів, що зумовлюють спадкові захворювання 

летальні, сублетальні захворювання, а також такі, що не піддаються або важко піддаються корекції та/або супроводжуються тяжкими порушеннями психічного розвитку 

пренатальне підтвердження діагнозу в плода із застосуванням інвазивних досліджень; Х-зчеплене успадкування у разі неможливості пренатального підтвердження діагнозу і встановлення чоловічої статі плода 

Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму 

D60 - D61 

Апластична анемія 

  

  

Розлади психіки та поведінки 

F01 

Судинна деменція 

  

стійке вираження розладу когнітивних функцій, сприйняття, мислення, емоційно-вольової сфери та соціальної дезадаптації 

F03 

Неуточнена деменція 

  

- " - 

F04 

Органічний амнестичний синдром, не спричинений алкоголем чи іншими психоактивними речовинами 

  

- " - 

F06 

Інші психічні розлади внаслідок ураження чи дисфункції головного мозку або внаслідок соматичної хвороби 

  

- " - 

F07 

Розлади особистості та поведінки внаслідок хвороби, ушкодження та дисфункції головного мозку 

  

- " - 

F09 

Неуточнений органічний або симптоматичний психічний розлад 

  

- " - 

F10 - F19 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин 

  

- " - 

F20 

Шизофренія 

  

- " - 

F22 

Хронічні маячні розлади 

  

- " - 

F25 

Шизоафективні розлади 

  

стійке вираження розладу когнітивних функцій, сприйняття, мислення, емоційно-вольової сфери та соціальної дезадаптації 

F28 

Інші неорганічні психотичні розлади 

  

- " - 

F29 

Неорганічний психоз, неуточнений 

  

- " - 

F60 - F69 

Розлади особистості та поведінки у зрілому віці 

  

стійке вираження соціальної дезадаптації 

F70 - F79 

Розумова відсталість 

  

  

Хвороби нервової системи 

G30 

Хвороба Альцгеймера 

  

стійке вираження розладу когнітивних функцій, сприйняття, мислення, емоційно-вольової сфери та соціальної дезадаптації 

G37 

Інші демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи 

  

  

G71 - G72 

М'язова дистрофія та інші міопатії 

  

  

Хвороби системи кровообігу 

I05 - I08,
I34 - I36 

Вади мітрального, аортального, тристулкового клапанів 

IV - V стадії 

  

I10 - I13 

Гепертензивна (гіпертонічна) хвороба 

III стадія 

  

I15 

Вторинна гіпертензія 

тяжкий ступінь 

неконтрольована гіпертензія 

I25 

Хронічна ішемічна хвороба серця 

  

крім гострих форм, коли показане інтенсивне лікування, включаючи інвазивні втручання 

I27.0 

Первинна легенева гіпертензія 

  

  

I27.1 

Кіфосколіотична хвороба серця 

тяжка форма 

  

I27.9 

Легеневе серце (хронічне) БДВ 

з серцевою недостатністю IIБ - III стадії 

  

I31 

Інші хвороби перикарда 

  

відмова вагітної від хірургічного лікування 

I42.0 

Дилатаційна кардіоміопатія 

з фракцією викиду менше 40 відсотків 

  

I42.1 

Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія 

обструктивна форма 

прогресування декомпенсації і неефективність лікування 

I42.3 - I42.9 

Кардіоміопатія 

тяжка форма 

  

I50 

Серцева недостатність 

IIБ - III стадії
(IV функціональний клас) 

незалежно від основного діагнозу 

I71 

Аневризма та розшарування аорти 

  

лише одночасно або після кардіохірургічної операції 

Q20 - Q28 

Уроджені вади розвитку системи кровообігу 

з серцевою недостатністю IIБ - III стадії; з ціанозом; з високою легеневою гіпертензією 

неможливість хірургічної корекції при прогресуючому погіршенні стану за неефективності здійснюваної терапії 

Хвороби органів дихання 

J44.8 

Інша уточнена хронічна обструктивна легенева хвороба 

III - IV стадії 

  

J96.1 

Хронічна респіраторна недостатність 

III ступеня 

незалежно від основного діагнозу 

Хвороби органів травлення 

K22.2 

Непрохідність стравоходу 

не піддається бужуванню 

  

K72.9  

Печінкова недостатність, неуточнена  

  

  

K74 

Фіброз і цироз печінки 

  

  

K76.6 

Портальна гіпертензія 

у разі рецидивуючих кровотеч з варикозно розширених вен кардії 

  

Хвороби сечостатевої системи 

N13.0 - N13.3 

Гідронефроз 

двобічний, єдиної нирки, уроджений 

  

N17 

Гостра ниркова недостатність 

  

незалежно від причин 

N18 

Хронічна ниркова недостатність 

  

- " - 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 

L10 

Пухирчатка (пемфікус) 

  

  

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини 

M30 - M36 

Системні захворювання сполучної тканини 

  

тяжкі вісцеральні прояви, прогресування хвороби і неефективність здійснюваної терапії 

M40 

Кіфоз і лордоз 

IV ступеня 

дихальна недостатність, кіфосколіотична хвороба серця 

Уроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії 

Q00 - Q89 

Уроджені вади розвитку 

летальні, деякі вітальні та такі, що супроводжуються інвалідністю і тяжкими порушеннями психічного розвитку 

пренатальне підтвердження діагнозу в плода 

Q91 - Q93, Q99,8 

Хромосомні аномалії 

летальна, сублетальна та вітальна, що супроводжується тяжкими порушеннями психічного розвитку 

підтвердження інвазивною пренатальною діагностикою 

  

Вік вагітної жінки:
менш як 15 років
більш як 45 років 

  

  

  

Вагітність внаслідок згвалтування 

  

  

  

Настання інвалідності під час цієї вагітності