Проект

вноситься народним депутатом України Колесніченком В. В. (посвідчення N 174) 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення громадського порядку та безпеки до, під час та після проведення футбольних матчів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради, 1984, додаток до N 51 ст. 1122) (Із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 102-II від 12.04.85, ВВР 1985, N 17, ст. 415; N 316-II від 29.05.85, ВВР 1985, N 24, ст. 553; N 1117-II від 16.10.85, ВВР 1985, N 44, ст.1056 …; Законами N 3826-VI від 06.10.2011; N 4001-VI від 03.11.2011):

1) у частині 2 статті 13 Кодексу після цифр "173" додати цифри "173-3, 173-4", а після цифр "174" додати цифри "174-1";

2) главу 14 Кодексу доповнити статтею 173-3 такого змісту:

"Стаття 173-3. Порушення правил поведінки, які встановлені на спортивній споруді та порушення, які загрожують громадському порядку і безпеці громадян до, під час та після спортивних змагань

Порушення правил поведінки, тобто ініціювання бійок, участь у бійці, а також переміщення між секторами спортивної споруди, що загрожують громадському порядку та громадській безпеці громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.";

3) главу 14 Кодексу доповнити статтею 173-4 такого змісту:

"Стаття 173-4. Скандування ксенофобського, расистського, антисемітського, дискримінаційного характеру або демонстрація плакатів, банерів, прапорів, штандартів, у тому числі політичного змісту, та інших носіїв, що зачіпають честь і гідність

Скандування ксенофобського, расистського, антисемітського, дискримінаційного характеру або демонстрація плакатів, банерів, прапорів, штандартів, у тому числі політичного характеру, та інших носіїв, що зачіпають честь і гідність офіційних осіб, арбітрів, які проводять спортивні змагання, команди суперника, вболівальників команди суперника, або інших осіб до, під час та після проведення спортивних змагань, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.";

4) главу 14 Кодексу доповнити статтею 174-1 такого змісту:

"Стаття 174-1. Використання піротехнічних виробів під час перебування на спортивній споруді та прилеглій до неї території до, під час та після спортивних змагань

1. Внесення на територію спортивної споруди піротехнічних виробів (петард, фаєрів, димових пристроїв, запалених стрічок, бенгальських вогнів та інших небезпечних для життя і здоров'я предметів), -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

2. Використання на території спортивної споруди піротехнічних виробів (петард, фаєрів, димових пристроїв, бенгальських вогнів, запалених стрічок та інших небезпечних для життя і здоров'я предметів), -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

3. Кидання у сектори спортивної споруди та в ігрову зону піротехнічних виробів (петард, фаєрів, димових пристроїв, запальничок, бенгальських вогнів, запалених стрічок та інших небезпечних для життя та здоров'я предметів) до, під час та після спортивних змагань, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.";

5) у статті 221 після цифр "173-2" додати цифри "173-3, 173-4", а після цифр "174" додати цифри "174-1";

7) у статті 255 після цифр "173-2" додати цифри "173-3, 173-4", а після цифр "174" додати цифри "174-1";

9) у статті 277 після цифр "173-2" додати цифри "173-3, 173-4";

2. У Законі України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" (N 3673-VI від 08.07.2011 року):

1) у назві та тексті всього Закону слова "у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" змінити на слова "до, під час та після проведення футбольних матчів";

2) у тексті всього Закону слова "призначеної для занять футболом" змінити на слова "призначеної для проведення змагань з футболу";

3) пункт 1 частину 1 статті 1 викласти у новій редакції:

"глядач - фізична особа, яка присутня на певному футбольному матчі з метою його перегляду і може демонструвати свою прихильність до обраних нею учасників змагань.

Конкретний перелік груп підтримки, категорій глядачів встановлюється регламентними документами організацій, що проводять змагання;";

4) у пункті 7 частині 1 статті 1 Закону після слів "в особі їх" додати слова "підрозділів швидкого реагування, які під час футбольних матчів знаходяться у спеціальних приміщеннях всередині спортивної споруди";

5) у пункті 8 частині 1 статті 1 Закону слова "внутрішніх справ" змінити на слова "МВС";

6) у частині 1 статті 5 слова "для занять футболом" змінити на слова "для змагань з футболу";

7) у частині 4 статті 5 слово "занять футболом" замінити на слово "проведення змагань з футболу";

8) пункт 12 частини 4 статті 5 Закону викласти у новій редакції:

"мати у середині спортивної споруди приміщення для розміщення працівників підрозділів швидкого реагування МВС для негайного реагування у разі виникнення ситуації, що загрожує громадському порядку та громадській безпеці, а також окреме приміщення для тимчасового тримання правопорушників на час проведення змагань;";

9) Статтю 7 Закону викласти у новій редакції:

"1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки покладається на організаторів змагань, а саме на:

1) ФІФА, УЄФА при проведенні матчів збірних команд країн міжнародного рівня;

2) ФФУ при проведенні матчів за участю збірних команд України;

3) особу спортивної споруди чи/або футбольного клубу відповідальну за громадський порядок та громадську безпеку чи/або представників МВС, відповідно до укладеного договору при проведенні матчів міжнародних та внутрішніх змагань з футболу.";

10) статтю 9 доповнити частиною 1 такого змісту:

"1. Організатори футбольного матчу, а саме: ФІФА, УЄФА, ФФУ, спортивні ліги, які на законних підставах виконують функції щодо організації футбольного матчу змагань, здійснюють методичний супровід та контроль за виконанням заходів із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів.

11) нумерацію з частини 1-ї по частину 3 - статті 9 Закону змінити на частину 2-гу по частину 4-ту.";

11) частину 3 статті 13 Закону викласти у новій редакції:

"3. Працівники служби безпеки спортивної споруди чи/або футбольного клубу разом з працівниками МВС, відповідно до законодавства, під час проведення футбольного матчу, а також безпосередньо до, під час і після матчу зобов'язані:

1) у встановленому законодавством порядку здійснювати із залученням стюардів огляд глядачів під час входу на територію спортивної споруди;

2) вживати із залученням волонтерів, стюардів, контролерів в межах законодавства заходів для попередження або припинення неправомірних дій глядачів.";

12) статтю 15 Закону викласти у новій редакції:

"1. Організатор футбольного матчу, а саме: оператор спортивної споруди, футбольний клуб разом з органами МВС здійснюють заходи щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, несуть відповідальність у порядку, визначеному регламентними документами ФФУ, спортивних ліг, асоціацій.

2. Органи внутрішніх справ забезпечують громадський порядок та громадську безпеку і несуть відповідальність на території, прилеглій до спортивної споруди, на шляхах евакуації та в громадських місцях населеного пункту, у якому проводиться футбольний матч.

3. Підрозділи швидкого реагування МВС забезпечують громадський порядок та громадську безпеку на території спортивної споруди, її трибунах у разі зміни (загострення) характеру ситуації до, під час та після матчу або якщо перебіг подій під час його проведення вимагає іншого.";

13) пункт 3 частини 3 статті 17 Закону викласти у новій редакції:

"вносити на територію спортивної споруди та/або використовувати вогнепальну, для заподіяння тілесних ушкоджень; кидати у секторах, на футбольне поле, бігові доріжки боєприпаси, вибухові речовини, піротехнічні вироби (бенгальські вогні, петарди, фаєри, димові пристрої, запалені стрічки та інші небезпечні для життя та здоров'я предмети), легкозаймисті речовини, їдкі речовини, інші предмети, засоби і речовини, обіг яких обмежено законодавством та які заборонені правилами поведінки на території спортивної споруди (пляшки, банки, монети, запальнички тощо); розводити та використовувати вогонь, холодну чи іншу зброю, колючо-ріжучі предмети та предмети, що можуть бути використані";

14) у пункті 4 частини 3 статті 17 після Закону після слів "спортивної споруди" додати слова "за межами спеціально відведених місць, слова "у скляній тарі" виключити.";

18) доповнити частину 1 статті 18 Законом пунктом 6 такого змісту:

"внесені до Національної футбольної інформаційної бази даних МВС або стосовно яких, прийнято рішення компетентним органом про заборону відвідувати спортивну споруду під час футбольних матчів протягом певного періоду.";

20) доповнити розділ 2 Закону статтею 18-1 такого змісту:

"Стаття 18-1. Національна футбольна інформаційна база МВС

1. Для забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів на спортивних спорудах та прилеглих до них територіях, а також у населених пунктах, де вони відбуваються утворюється Національна футбольна інформаційна база даних (далі - НФІБД), яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України.

2. Структурні підрозділі НФІБД утворюються у кожному управлінні внутрішніх справ області.

3. НФІБД - це база, до якої вносяться особисті дані про осіб порушників громадського порядку та громадської безпеки, які визнані компетентними органами і яким заборонено відвідувати країни, спортивні споруди, населені пункти, де відбуваються футбольні матчі.";

21) статтю 20 Закону викласти у новій редакції:

"1. За порушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки при підготовці та проведенні футбольних матчів суб'єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки (окрім представників МВС) несуть відповідальність, передбачену законодавством та регламентними документами ФІФА, УЄФА та ФФУ.

2. За порушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки при підготовці та проведенні футбольних матчів до суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки (окрім представників МВС) застосовуються санкції, передбачені регламентними документами ФІФА, УЄФА, ФФУ, спортивних ліг та асоціацій.

3. За порушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки при підготовці та проведенні футбольних матчів представники МВС несуть відповідальність відповідно до законодавства.";

22) статтю 21 Закону викласти у новій редакції:

"1. Розгляд справ про порушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки при підготовці та проведенні футбольних матчів проводять суди загальної юрисдикції, а в частині порушень вимог регламентних норм ФІФА, УЄФА та ФФУ - уповноважені на це дисциплінарні органи ФІФА, УЄФА та ФФУ відповідно до вимог статутних і регламентних документів.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України