Про затвердження Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 14 квітня 1995 року N 64

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 серпня 1995 р. за N 291/827

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 11 жовтня 1996 року N 316,
 від 30 серпня 2011 року N 543
 

З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства, що додається.

2. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головному державному санітарному лікарю України прийняти зазначену Інструкцію до керівництва та застосування під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

3. Вважати такою, що не застосовується на території України, Інструкцію про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил, затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 03.03.77 N 1606-77.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра
Головний державний
санітарний лікар України

 
 
В. Ф. Марієвський

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 14 квітня 1995 р. N 64

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 серпня 1995 р. за N 291/827

 

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ І СТЯГНЕННЯ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(У тексті Інструкції слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України, Національна гвардія України" в усіх відмінках замінено словами "Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна пенітенціарна служба України, Державне управління справами" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 серпня 2011 року N 543)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України (надалі - посадових осіб держсанепідслужби).

1.2. Порушення санітарного законодавства може проявлятися в порушенні Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (надалі - Закон), інших актах законодавства, що стосуються забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також державних санітарних норм, правил і гігієнічних нормативів (надалі - санітарні норми), які затверджує Головний державний санітарний лікар України.

1.3. Невиконанням постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби вважається винна діяльність (дія або бездіяльність) особи (посадової особи чи громадянина), що привела до невиконання вимог, які містяться у зазначених документах, і на яку посадовою особою держсанепідслужби, що винесла зазначені документи, покладено відповідальність за їх виконання (дотримання).

1.4. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне накладення на осіб, винних у вчиненні таких правопорушень, штрафу у розмірах, визначених статтею 42 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

на громадян - від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)1.5. До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили порушення санітарного законодавства, застосовуються заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 11.10.96 р. N 316)

1.6. У випадку порушення санітарного законодавства особою віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років справа посадовою особою держсанепідслужби не розглядається, а передається до суду.

1.7. Штраф на посадову особу за порушення санітарного законодавства накладається тоді, коли дотримання санітарного законодавства або виконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби входить до її службових обов'язків.

1.8. Посадова особа може бути притягнута за порушення санітарного законодавства до штрафу незалежно від того, чи застосовано до її підприємства (установи, організації) фінансову санкцію, чи ні.

1.9. На іноземців штраф за порушення санітарного законодавства накладається на загальних підставах.

1.10. Розмір штрафу залежить від характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, ступеня його вини, майнового стану, обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.

1.11. Обставинами, що пом'якшують відповідальність за порушення санітарного законодавства, визначаються:

1.12.1. Щире розкаяння винного;

1.12.2. Відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення; добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

1.12.3. Вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

1.12.4. Вчинення правопорушення неповнолітнім;

1.12.5. Вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

1.13. Посадова особа державної санітарно-епідеміологічної служби, яка вирішує справу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першоюстатті 46 Закону (надалі - справу), може визнати пом'якшуючими і інші обставини, які не зазначені у законодавстві.

1.14. Обставинами, що обтяжують відповідальність за порушення санітарного законодавства, визнаються:

1.14.1. Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;

1.14.2. Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

1.14.3. Втягнення неповнолітнього в правопорушення;

1.14.4. Вчинення правопорушення групою осіб;

1.14.5. Вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;

1.14.6. Вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Посадова особа держсанепідслужби, яка накладає штраф, залежно від характеру порушення санітарного законодавства може не визнати дану обставину обтяжуючою.

1.15. Штраф не накладається за порушення санітарного законодавства, якщо його вчинено за обставин, коли:

1.15.1. Особа при вчиненні порушення санітарного законодавства діяла в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожувала державному або громадському порядку, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода;

1.15.2. Особа при вчиненні порушення санітарного законодавства діяла в стані необхідної оборони, тобто порушення санітарного законодавства вчинено при захисті державного або громадського порядку, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, і якщо при цьому не було допущено явної невідповідності захисту характерові і суспільній шкідливості посягання;

1.15.3. Особа, яка під час вчинення порушення санітарного законодавства шляхом протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану.

1.16. Штраф може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності у діях порушника ознак адміністративного правопорушення накладення адміністративного стягнення може бути проведено не пізніше, як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Якщо штраф не накладено в указані терміни, то винна особа за дане правопорушення не підлягає адміністративній відповідальності.

1.17. Сплата штрафу не звільняє порушника від обов'язку відшкодування збитків підприємствам, установам, організаціям і громадянам, яких вони зазнали внаслідок порушення санітарного законодавства.

1.18. При вчиненні однією особою двох або більше порушень санітарного законодавства або невиконання декількох постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

Якщо справи щодо особи, яка вчинила кілька порушень санітарного законодавства, одночасно розглядаються однією і тією ж посадовою особою держсанепідслужби, штраф за результатами розгляду справ не повинен перебільшувати максимальних розмірів санкцій, передбачених частиною першою статті 46 Закону.

1.19. Провадження в справах повинно бути своєчасним, всебічним, повним і об'єктивно з'ясовувати обставини кожної справи, вирішувати її в точній відповідності з законодавством, забезпечувати виконання винесеної постанови, а також виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства, запобігати ним, виховувати громадян у дусі додержання законів та зміцнення законності.

1.20. Провадження в справі складається з чотирьох стадій:

порушення справи;

розгляд справи і винесення постанови по справі;

оскарження постанови по справі;

виконання постанови про накладення штрафу.

2. ПОРУШЕННЯ СПРАВИ

2.1. Порушення справи починається зі складання протоколу про порушення санітарних норм (надалі - протокол) (додаток N 1 до цієї Інструкції).

Підставою для складання протоколу є факт порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби, який фіксується в протоколі або попередньо може бути відмічений також в інших актах органів та установ державної санітарно-епідеміологічної служби України (акти перевірок дотримання санітарного законодавства, протоколи лабораторно-інструментальних досліджень, результати (висновки) державної санітарно-гігієнічної експертизи тощо), а також інших службових документах (наприклад, доповідних).

Ці документи, а також скарги та заяви, що надійшли від органів, установ та громадян, можуть прилучатися до протоколу.

2.2. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства (надалі - акт) (додаток N 2 до цієї Інструкції) може бути підставою для складання протоколу, якщо в ньому з дотриманням визначеної форми зафіксований факт порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби.

Абзац другий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац третій пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац четвертий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац п'ятий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац шостий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац сьомий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац восьмий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац дев'ятий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац десятий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

Оцінка встановлених фактів щодо відповідності санітарному законодавству та пропозиції щодо усунення порушень санітарного законодавства не є обов'язковими елементами акта. В залежності від конкретних умов перевірки вони можуть і не включатися до нього.

2.3. Складати акт і протокол мають право посадові особи держсанепідслужби.

Головні державні санітарні лікарі, їх заступники та інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби адміністративних територій мають право відповідно до їх компетенції складати акти і протоколи щодо порушень санітарного законодавства, які вчинені в межах відповідних адміністративних територій.

Головні державні санітарні лікарі Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державного управління справами, Служби безпеки України, водного, залізничного, повітряного транспорту, об'єктів, що мають особливий режим роботи, їх заступники та інші посадові особи цих служб мають право складати акти і протоколи щодо порушень санітарного законодавства, вчинених у межах підпорядкованих територій, об'єктів, частин та підрозділів.

У випадках погіршення санітарної або епідемічної ситуації в місцях дислокації об'єктів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державного управління справами, Служби безпеки України, та об'єктів, що мають особливий режим роботи, а також на водних басейнах і залізницях, право складати акти і протоколи з порушень санітарного законодавства, що вчинені в межах зазначених об'єктів та територій, надається також головному державному санітарному лікарю адміністративної території (його заступникам) та іншим посадовим особам (лікарям) державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території.

2.4. Протокол складається у двох примірниках, один з яких у триденний термін передається посадовій особі, яка уповноважена розглядати справу, другий - порушнику.

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

Абзац другий пункту 2.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

2.5. Протокол складається за встановленою формою (додаток 1 до Інструкції).

(абзац перший пункту 2.5 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац другий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)


абзац третій пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац четвертий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац п'ятий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац шостий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац сьомий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац восьмий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац дев'ятий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

абзац десятий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543,
 у зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий
вважати відповідно абзацами другим, третім)

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. При наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписаний також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, у ньому робиться запис про це, проте фіксація цього факту з вказівкою свідків не вимагається. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Пояснення, зауваження, а також мотиви відмови від підписання протоколу, власноручно викладені особою, додаються до протоколу.

2.6. Протокол складається за місцем виявлення порушення, але може бути складений і в іншому місці (наприклад, на робочому місці посадової особи держсанепідслужби на підставі акта, протоколу лабораторно-інструментальних досліджень, висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи та інших службових документів, або у міліції, куди порушник може бути доставлений за допомогою працівників органів внутрішніх справ тощо).

2.7. Дані про особу правопорушника повинні містити відомості, передбачені формою протоколу (додаток 1 до Інструкції).

(пункт 2.7 у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

2.8. Суть правопорушення повинна бути описана таким чином, щоб було зрозуміло:

де вчинено порушення;

коли вчинено порушення;

в якій саме дії (бездіяльності) та за яких умов це порушення відбулося з вказівкою на конкретні статті Закону, пункти санітарних норм, що порушуються, або на конкретні постанови, розпорядження, приписи, висновки посадових осіб держсанепідслужби, які не виконуються.

2.9. При складанні протоколу і констатації факту порушення санітарного законодавства в актах вживається термінологія з Закону, інших актів законодавства, що стосуються забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, санітарних норм.

2.10. Посадова особа держсанепідслужби, що складає протокол, зобов'язана пояснити порушнику права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (знайомитися з матеріалами справи; давати пояснення; подавати докази; заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката; іншого фахівця у галузі права, який має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову за справою та ознайомити зі змістом частини першої статті 63 Конституції України), про що робиться відмітка у протоколі.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

2.11. До протоколу можуть бути занесені й інші відомості, які на думку особи, що його складає, підтверджують факт порушення санітарного законодавства і характеризують особу порушника, майновий стан, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.

2.12. У разі опору (активного чи пасивного) при перевірці або при складанні протоколу посадова особа, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд, має право звернутися по допомогу до працівників органів внутрішніх справ.

2.13. З метою складання протоколу, в разі неможливості скласти його посадовою особою держсанепідслужби на місці вчинення правопорушення, працівником органів внутрішніх справ може бути доставлено порушника в міліцію.

При вчиненні порушень на транспорті порушника може бути доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, також якщо в нього немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які могли б повідомити необхідні дані про нього.

3. РОЗГЛЯД СПРАВИ

3.1. Посадові особи, які уповноважені розглядати справи від імені органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, визначені статтею 236 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в строки, визначені статтею 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

3.2. Абзац перший пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

Абзац другий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
вважати відповідно абзацами першим - третім)

Протоколи, складені посадовими особами вищестоящих органів державної санітарно-епідеміологічної служби, на їх розсуд, можуть бути передані на розгляд до нижчестоящих посадових осіб.

Вищестоящий головний державний санітарний лікар або його заступники можуть за своєю ініціативою взяти у провадження від нижчестоящого головного державного санітарного лікаря або іншої посадової особи держсанепідслужби справу для розгляду, виходячи з її громадського значення, розміру заподіяного збитку та інших обставин і виносити по ній постанову.

Головний державний санітарний лікар України та його заступники мають право складати протоколи та розглядати справи незалежно від місця вчинення порушення санітарного законодавства та підлеглості об'єктів.

3.3. При підготовці до розгляду справи уповноважена на те посадова особа держсанепідслужби зобов'язана вирішити такі питання:

чи належить до її компетенції розгляд даної справи;

чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;

чи повідомлено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

3.4. Справи, які не належать до компетенції даної посадової особи держсанепідслужби, розгляду не підлягають, а матеріали цих справ передаються на розгляд по суті до відповідальних органів:

3.4.1. Протоколи, складені головним державним санітарним лікарем адміністративної території, його заступниками, іншими посадовими особами (лікарями) державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території, у випадках погіршення санітарної або епідемічної ситуації в місцях дислокації об'єктів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державного управління справами, Служби безпеки України та об'єктів, що мають особливий режим роботи, а також на водних басейнах і залізницях, про порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби, що вчинені в зазначених місцях дислокації, передаються на розгляд уповноважених посадових осіб державних санітарно-епідеміологічних служб відповідних міністерств та відомств;

3.4.2. Матеріали про порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил, що вчинені особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, розглядаються в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

(підпункт 3.4.2 пункту 3.4 у редакції наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

3.4.3. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 421 - 423, 18822 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, надсилаються на розгляд до районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів за місцем вчинення порушення санітарного законодавства;

(підпункт 3.4.3 пункту 3.4 у редакції наказу 
Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

3.4.4. Справи про адміністративні правопорушення, які передбачені статтями 42-2 і 46-1 КУпАП, та справи про адміністративні правопорушення, які вчинила особа віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, надсилаються на розгляд до судів за місцем вчинення порушення санітарного законодавства.

3.5. При наявності у порушенні санітарного законодавства або в невиконанні постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби ознак злочину повідомлення про це надсилається до органів прокуратури або за належністю до органів внутрішніх справ.

3.6. Матеріали, що надсилаються до органів прокуратури або до органів внутрішніх справ, повинні містити:

супровідний лист з повідомленням про дії, що мають ознаки злочину, та проханням порушити кримінальну справу за цими фактами;

протокол про порушення санітарного законодавства;

акти, доповідні, протоколи лабораторно-інструментальних досліджень, результати (висновки) державної санітарно-епідеміологічної експертизи, інші службові документи, де є відомості, що вказують на наявність ознак злочину;

(абзац четвертий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

інформацію про застосовані попереджувальні заходи.

Усі документи повинні бути належно оформлені, а копії завірені.

3.7. При підготовці до розгляду справи потрібне своєчасне повідомлення осіб, які беруть участь у її розгляді, про час і місце її розгляду. Для особи, яка притягається до відповідальності, це є обов'язковим і може бути вказано у протоколі при його складанні або шляхом надіслання повідомлення про розгляд справи про санітарне правопорушення (додаток N 3 до цієї Інструкції).

3.8. Справа розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Під час відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Привід порушника, як захід забезпечення його явки при розгляді справи, яку розглядає посадова особа держсанепідслужби, не передбачається.

3.9. У розгляді справи можуть брати участь:

потерпілий;

законні представники (опікуни, піклувальники);

адвокат;

(абзац четвертий пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

свідки;

експерти;

перекладачі.

3.10. Потерпілим є особа, якій порушенням санітарного законодавства або невиконанням постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.

Потерпілого може бути опитано як свідка.

3.11. Свідком у справі може бути кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.

3.12. Експерт до розгляду справи залучається посадовою особою, яка розглядає справу, у разі виникнення потреби у спеціальних знаннях.

3.13. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам, яких вони зазнали у зв'язку з явкою на розгляд справи, здійснюється відповідно до вимог статті 275 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(пункт 3.13 у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

3.14. При розгляді справи посадова особа, яка її розглядає, зобов'язана з'ясувати наступне:

чи було вчинено порушення санітарного законодавства;

чи винна дана особа у його вчиненні;

чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;

чи заподіяна майнова шкода, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.15. За результатами розгляду справи посадова особа держсанепідслужби, яка уповноважена її розглядати, виносить одну з таких постанов:

постанову про накладення штрафу (додаток N 4 до цієї Інструкції);

постанову про закриття справи (додаток N 5 до цієї Інструкції).

3.16. Постанова про закриття справи виноситься якщо:

3.16.1. Оголошено усне зауваження;

3.16.2. Передано матеріали до прокурора, органів попереднього слідства або дізнання;

3.16.3. Відсутні подія та склад порушення санітарного законодавства;

3.16.4. Недосягнено особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

3.16.5. Особа, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність, є неосудною;

3.16.6. Дія вчинена особою у стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

3.16.7. Видано акт амністії, який усуває застосування адміністративного стягнення;

3.16.8. Скасовано акт, який встановлює адміністративну відповідальність;

3.16.9. Закінчений на момент розгляду справи двомісячний термін з дня вчинення правопорушення (при триваючому правопорушенні - з дня його виявлення);

3.16.10. Наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення;

3.16.11. Порушено за даним фактом кримінальну справу;

3.16.12. Настала смерть особи, щодо якої було розпочато провадження у справі.

3.17. Постанова про накладення штрафу виноситься у двох примірниках.

(пункт 3.17 у редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

3.18. Постанова повинна бути оголошена негайно по закінченні розгляду справи.

Копія постанови у триденний термін вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено, а також потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку або може бути направлена рекомендованим або цінним листом, передана по телеграфу, телетайпу, телефаксу, телексу або телефонограмою, а також іншими засобами зв'язку, що повинно бути засвідчено відповідними документами (поштова картка, опис цінного листа, випис з реєстру поштових відправлень, випис з журналу телефонограм тощо).

3.19. Посадова особа держсанепідслужби, що розглядає справу, має право внести у відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню порушення санітарного законодавства, та просити повідомити її про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції (додаток N 6 до цієї Інструкції).

4. ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ

4.1. Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена вищестоящому головному державному санітарному лікарю (його заступнику) або до районного (міського) суду, рішення якого є остаточним.

4.2. Скарга на постанову про накладення штрафу подається через посадову особу держсанепідслужби, яка винесла цю постанову.

Отримана посадовою особою держсанепідслужби скарга з додатком необхідних матеріалів (копій протоколу, постанови про накладення штрафу тощо) протягом трьох днів надсилається разом зі справою до суду або до вищестоящого головного державного санітарного лікаря (його заступника), що уповноважений розглядати справу.

4.3. Скарга на постанову про накладення штрафу може бути подана протягом десяти днів з дня винесення постанови.

В разі пропуску зазначеного терміну з поважних причин (хвороба, відрядження тощо), цей термін за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено вищестоящим головним державним санітарним лікарем або його заступником, або судом, які правомочні розглядати скаргу.

Якщо скарга подана у встановлений термін, то виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до її розгляду.

4.4. Скарга на постанову про накладення штрафу повинна бути розглянута вищестоящим головним державним санітарним лікарем або його заступником у десятиденний термін з дня її надходження.

Обчислення десятиденного терміну починається з дня реєстрації скарги, що надійшла до вищестоящого головного державного санітарного лікаря або його заступника, які уповноважені її розглядати.

4.5. При підготовці до розгляду справи про оскарження постанови про накладення штрафу у разі відсутності необхідно витребувати від посадової особи держсанепідслужби, яка винесла постанову:

протокол;

постанову про накладення штрафу;

інформацію, що підтверджує факт вручення/надсилання рекомендованим листом примірника постанови особі, на яку накладено стягнення.

(абзац четвертий пункту 4.5 у редакції наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

4.6. При розгляді скарги на постанову про накладення штрафу вищестоящий головний державний санітарний лікар або його заступник вправі прийняти одне з наступних рішень:

залишити постанову про накладення штрафу без змін, а скаргу без задоволення;

скасувати постанову про накладення штрафу і направити справу на новий розгляд;

скасувати постанову про накладення штрафу і закрити справу;

зменшити розмір штрафу у межах, які передбачені частиною першою статті 46 Закону.

4.7. Якщо буде встановлено, що постанова про накладення штрафу винесена посадовою особою держсанепідслужби, яка неправомочна вирішувати цю справу, то постанова про накладення штрафу скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).

4.8. Про будь-яке прийняте рішення посадова особа, дії якої оскаржувалися письмово, повідомляється особою, яка розглядала скаргу.

Копія рішення по скарзі на постанову про накладення штрафу протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено, а також потерпілому - на його прохання.

4.9. Постанова про накладення штрафу, а також рішення по скарзі на постанову про накладення штрафу можуть бути опротестовані прокурором.

Протест прокурора на постанову про накладення штрафу розглядається посадовою особою держсанепідслужби, що винесла постанову, а протест прокурора на рішення по скарзі на постанову про накладення штрафу - вищестоящою посадовою особою держсанепідслужби (судом) відносно посадової особи держсанепідслужби (суду), яка прийняла рішення по скарзі на постанову про накладення штрафу.

Протест розглядається в десятиденний термін з дня одержання протесту.

При розгляді протесту посадова особа держсанепідслужби, що винесла постанову, може:

залишити постанову про накладення штрафу без змін, а протест прокурора без задоволення;

скасувати постанову про накладення штрафу і закрити справу;

змінити розмір штрафу у межах, які передбачені частиною першою статті 46 Закону.

Про результати розгляду протесту повідомляють прокурора та особу, у відношенні якої винесена постанова про накладення штрафу.

4.10. При скасуванні постанови про накладення штрафу і якщо штраф вже було стягнуто, повернення стягнених грошових сум здійснюється фінансовими органами на підставі рішення органу, який скасував застосування штрафу.

Абзац другий пункту 4.10 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

5. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ

5.1. Постанова про накладення штрафу підлягає виконанню з моменту її винесення. При оскарженні або опротестуванні вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

5.2. Виконанню не підлягає постанова про накладення штрафу, якщо її не було звернено до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

5.3. Порушник повинен сплатити штраф не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у випадках оскарження або опротестування - не пізніше п'ятнадцяти днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

За наявності обставин, внаслідок яких негайне виконання постанови про накладення штрафу неможливе (хвороба винної особи, відсутність коштів тощо), можливе надання за рішенням посадової особи держсанепідслужби, яка винесла постанову про накладення штрафу, відстрочки виконання на термін до одного місяця.

5.4. Штраф сплачується порушником у порядку, встановленому законодавством.

(пункт 5.4 у редакції наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)5.5. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу здійснюється згідно з ст. 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(пункт 5.5 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 11.10.96 р. N 316)

5.6. Пункт 5.6 виключено 

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 11.10.96 р. N 316,
в зв'язку з цим пункти 5.7, 5.8, 5.9 вважати пунктами 5.6, 5.7, 5.8)

5.6. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу здійснене у повному обсязі, з поміткою про виконання, повертається посадовій особі держсанепідслужби, яка винесла постанову.

5.7. Виконанням постанови про накладення штрафу адміністративне провадження в справі закінчується.

5.8. Облік постанов про накладення штрафу та постанов про закриття справи здійснюється посадовою особою, що розглядала справу, шляхом реєстрації їх у журналі обліку справ про порушення санітарного законодавства (додаток N 8 до цієї Інструкції), який пронумеровується, прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою і підписом керівника відповідної державної санітарно-епідеміологічної служби.

 

 

 
 
 
 

Додаток N 1
до Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
ПРО ПОРУШЕННЯ САНІТАРНИХ НОРМ

     Мною ______________________________________________________

     ___________________________________________________________

     (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка складає

     ___________________________________________________________

                     протокол, адреса, телефон)

     при________________________________________________________

     ___________________________________________________________

     (вказати обставини, при    яких    встановлено    порушення

     ___________________________________________________________

     санітарного законодавства,  назвати об'єкт, його підлеглість

     ____________________________________________________________

                            і адресу)

     виявлено____________________________________________________

             (стисло описати суть порушення санітарного законо-

     ___________________________________________________________,

           давства, вказати місце, дату/час вчинення порушення)

     що є порушенням_____________________________________________

                    (пункти санітарних норм, правил і гігієнічних

     ____________________________________________________________

     нормативів, стаття Закону України "Про забезпечення санітар-

     ____________________________________________________________

     ного  та  епідемічного  благополуччя населення"  або  статті

     Кодексу України про адміністративні порушення,  або інші за-

     конодавчі акти України)

 

                       Дані про порушника:

     1. Для громадян або посадових осіб:

Прізвище, ім'я та по батькові____________________________________

Посада___________Місце роботи ___________________________________

Домашня адреса___________________________________________________

Інші відомості про особу, яка притягається до адміністративної

відповідальності, якщо вони відомі посадовій особі, що складає

протокол про порушення санітарних норм, _________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

     2. Для юридичних осіб:

Назва юридичної особи____________________________________________

Відомча підлеглість____________Форма  власності___________________

Юридична адреса________________Назва керуючого органу____________

Посада,прізвище особи, яка здійснює керівництво,_________________

Назва податкової інспекції, де зареєстрований порушник,__________

Номер р/рахунку юридичної особи, назва банку_____________________

 

     Підпис особи,  яка вчинила порушення (представника юридичної

особи),_________________________________________________________

 

     Прізвище свідків  (потерпілих),  їх  місце  роботи,  посада,

адреса__________________________________________________________

     ___________________________________________________________

 

     Пояснення особи,   яка   вчинила   порушення   (представника

юридичної особи),_______________________________________________

     ___________________________________________________________

     ___________________________________________________________

 

 

     Зі змістом частини першої статті 63 Конституції України,

а саме:

     "Особа не несе відповідальності за відмову давати показання

або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло

яких визначається законом"

     та змістом частини першої статті 268 Кодексу України про

адміністративні правопорушення, а саме:

     "Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, 

має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,

подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи

користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у

галузі права, який за законом має право на надання правової

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати

рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не

володіє мовою, якою ведеться провадження;  оскаржити постанову

по справі"

     ознайомлений(а), один примірник протоколу отримав(ла), про

дату і місце розгляду справи мені повідомлено

"___" ____________ 20__ рік                    _________________________________ 
                                                                           (підпис особи, яка скоїла правопорушення)

 

     Справу за  фактами порушення санітарного законодавства,  які

зафіксовані в цьому протоколі, буде розглянуто___________________

     ___________________________________________________________

      (вказати місце, адресу, телефон, дату, час - якщо відомо)

 

     "___" ____________ 199_ р.             ____________________

    (дата складання протоколу)(підпис особи, яка склала протокол)

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

 

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКТ
ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

     від "___" ____________ 199_ р.

     Мною _______________________________________________________

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка складає акт,

адреса,телефон)

 

в присутності____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові  особи,  яка  була  при

перевірці)

 

з приводу________________________________________________________

(планово, позапланово залежно від санітарної, епідеміологічної

ситуації, за заявами громадян)

 

проведена перевірка дотримання санітарного законодавства_________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

         (назва об'єкта, його підлеглість і адреса)

     у результаті чого виявлено__________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(вказати виявлені  при  перевірці  факти,  що   мають   санітарне

значення, дати  санітарно-гігієнічну  оцінку  на відповідність їх

санітарним нормам, санітарному законодавству і якщо є відхилення,

то вказати, в чому вони виражаються)

 

     Підпис посадової особи, яка склала акт_____________________

     Підпис особи, яка брала участь у проведенні перевірки______

     Особливі думки  особи,  яка  брала   участь   у   проведенні

перевірки, якщо вони є__________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

     Підпис особи, відповідальної за дотримання санітарного зако-

нодавства на даному об'єкті, або іншої  особи,  яка  уповноважена

бути присутньою при перевірці, про те, що вона з актом  ознайоми-

лася (копію акта одержала)_______________________________________

 

 

 
 

Додаток N 3
до Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО РОЗГЛЯД СПРАВИ ПРО САНІТАРНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

     до_________________________________________________________

     (посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби)

 

     від "___" ____________ 199_ р.                      N ____

 

     Повідомляю, що  згідно з Протоколом про порушення санітарних

норм, складеним_________________________________________________

       (посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби,

_____________________________ від "___" _____________ 199_ р.

 прізвище, ім'я, по батькові)

     розгляд справи про_________________________________________

________________________________________________________________

             (викладення обставин правопорушення)

     відбудеться "___" ____________ 199_ р. у ___ годин за адресою:

________________________________________________________________

 

     Прошу______________________________________________________

            (прізвище, ім'я, по батькові особи, що викликається)

 

з'явитися на розгляд справи як__________________________________

                          (відповідача, представника, потерпілого,

                               свідка, експерта, перекладача)

 

     У разі    нез'явлення    особи,    яка    притягається     до

відповідальності,   при   наявності   даних   про   її   своєчасне

повідомлення про місце і час розгляду справи,  і якщо від  неї  не

надійшло   клопотання  про  відкладення  розгляду  справи,  справа

розглядатиметься у її відсутність.

 

     ______________________                   ________________

     Посада особи державної                       Підпис

санітарно-епідеміологічної служби

 

 

 
 
 
 

Додаток N 4
до Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ

     від "___" ____________ 199_ р.                         N ____

 

     Я__________________________________________________________

      (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла

________________________________________________________________

                       постанову)

     розглянувши________________________________________________

             (перелічити подані матеріали справи щодо притягнення

________________________________________________________________

              до адміністративної відповідальності)

     щодо порушення санітарного законодавства____________________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові   особи,   яка    притягається    до

відповідальності, її посада, місце роботи та адреса місця роботи,

інші відомості про особу, щодо якої розглядається справа, якщо

вони відомі органу (посадовій особі), що видав(ла) постанову про

накладення штрафу)

 

     що проживає за адресою______________________________________

та заслухавши осіб, які приймають участь у розгляді справи_______

_________________________________________________________________

               (прізвище, ім'я, по батькові)

 

     на підставі статей 46 і 47 Закону України "Про забезпечення

санітарного та епідемічного благополуччя населення"

                            ПОСТАНОВИВ:

     1. Визнати__________________________________________________

               (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила

                                                 правопорушення)

винним у ________________________________________________________

               (викладення обставин правопорушення)

_________________________________________________________________

що є порушенням _________________________________________________

     (пункти санітарних норм, правил або гігієнічних  нормативів,

_________________________________________________________________

стаття Закону    України   "Про   забезпечення   санітарного   та

епідемічного благополуччя населення" або інші законодавчі акти)

     2. Накласти штраф на _______________________________________

     (прізвище,ім'я,по батькові особи,яка вчинила правопорушення)

 

у розмірі _______________________________________________________

                      (сума цифрами та словами)

 

     Ця постанова  в  10-денний  термін  з дня винесення може бути

оскаржена через мене вищестоящому головному державному санітарному

лікарю або до суду.

     Штраф внести в 15-денний термін з дня вручення постанови або

залишення скарги без задоволення до ____________ на рахунок N____

                                    (назва банку)

     Копії платіжних  документів,  які свідчать про сплату штрафу,

подаються мені в триденний термін з дня сплати.

     Своєчасно несплачений   штраф   буде  примусово  стягнутий  у

порядку, встановленому законодавством.

     М.П._________________________

         _________________________              _________________

         Посада особи державної

     санітарно-епідеміологічної служби              Підпис

 

     Постанову одержав _________________________________________

                         (підпис особи, на яку накладено штраф)

     "___" ____________ 199_ р.

     Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом____

                                 (число, місяць, рік, N квитанції)

(додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011 р. N 543)

 

 

 
 
 
 

Додаток N 5
до Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
ПРО ЗАКРИТТЯ СПРАВИ

     від "___" ____________199_ р.                  N____

     Я___________________________________________________________

     (посада, прізвище, ім'я, по батькові   особи, яка    винесла

_________________________________________________________________

                      постанову)

     розглянувши_________________________________________________

     (перелічити подані  матеріали  справи  по   притягненню   до

_________________________________________________________________

                     відповідальності)

     щодо порушення санітарного законодавства___________________

________________________________________________________________

(прізвище,ім'я,по батькові    особи,    яка    притягається    до

відповідальності, її  посада,  місце роботи, домашня  адреса  або

_________________________________________________________________

        назва, підлеглість та адреса юридичної особи)

 

та заслухавши осіб, які приймають участь у розгляді справи,______

_________________________________________________________________

               (прізвище, ім'я, по батькові)

з фактів ________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

           (викладення обставин правопорушення)

що є порушенням _________________________________________________

                (вказати пункти санітарних норм, правил або гігі-

_________________________________________________________________

єнічних нормативів, стаття Закону України "Про забезпечення сані-

тарного та епідемічного благополуччя населення" або  інші законо-

давчі акти)

на підставі статей  46 і 47 Закону України  "Про забезпечення

санітарного та епідемічного благополуччя населення"

                            ПОСТАНОВИВ:

     Закрити справу про порушення санітарного законодавства щодо

________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила правопорушення,

            або назва, підлеглість юридичної особи)

     у зв'язку з________________________________________________

________________________________________________________________

                         (вказати підстави)

 

     Ця постанова в 10-денний термін з дня  винесення  може  бути

оскаржена через мене вищестоящому головному державному санітарно-

му лікарю або до суду.

     М.П._____________________

         _____________________                        ____________

         Посада особи державної

     санітарно-епідеміологічної служби                   Підпис

     Постанову одержав ___________________________________________

                          (підпис особи, що одержала постанову)

     "___" ____________ 199_ р.

     Відмітка про     відправлення    постанови    рекомендованим

листом_________________________________

      (число, місяць, рік, N квитанції)

 

 

 
 
 
 

Додаток N 6
до Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО УСУНЕННЯ ПРИЧИН І УМОВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ ПОРУШЕНЬ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

     до _________________________________________________________

     від_________________________________________________________

        (посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби)

 

     від "___" ____________ 199_ р.                          N ____

 

     У результаті вивчення матеріалів____________________________

_________________________________________________________________

                      (вказати матеріали)

     я встановив, що порушенню___________________________________

_________________________________________________________________

     (вказати пункти санітарних норм, правил або  гігієнічних

_________________________________________________________________

нормативів, статтю Закону України "Про забезпечення  санітарного

_________________________________________________________________

           та епідемічного благополуччя населення")

     яке вчинено_________________________________________________

_________________________________________________________________

           (вказати ким, де, коли та за якими умовами)

     сприяли_____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

       (вказати на причини та умови, що сприяли порушенню)

 

     Керуючись статтею 282  Кодексу  України  про  адміністративні

правопорушення,  пропоную  Вам  вжити  заходи по усуненню причин і

умов,  які сприяють вчиненню порушення санітарного  законодавства,

та  повідомити  мене  про  них  в 30-денний термін з дня отримання

даної пропозиції.

 

     М.П. _________________________

          _________________________                ______________

          Посада особи державної                     Підпис

     санітарно-епідеміологічної служби

 

Додаток N 7
до Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

 

 

 

     

Додаток N 7 виключено
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 11 жовтня 1996 року N 316,
у зв'язку з цим додаток N 8 вважати відповідно додатком N 7) 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

Додаток N 7

 

 
 
 


до Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

     Почато ____________199 _ р.                 Закінчено __________199 _ р.

******************************************************************************************************

*N   * Дата    *Посада,пріз- *Відомості про * Суть    *Посада,пріз-*Дата склада-*Результат розгляду  *

*пос-*винесення*вище,ім'я,по *особу,яка при-*порушення*вище,ім'я,по*ння протоко-*справи:розмір штрафу*

*та- *постанови*батькові осо-*тягається до  *за прото-*батькові    *лу про сані-*(санкції) (тис.крб.)*

*нови*         *би,яка вине- *відповідально-*  колом  *особи,яка   *тарне право-*або відмітка про за-*

*    *         * сла постано-*    сті       *         *склала про- * порушення  *криття справи       *

*    *         *   ву        *              *         *  токол     *            *                    *

******************************************************************************************************

* 1  *    2    *      3      *       4      *    5    *      6     *       7    *         8          *

******************************************************************************************************

                                                                  Продовження

*******************************************************************************

*Дата вручення пос-*Дата добровіль-*Результат оскарження*Відмітка про*Примітка*

*танови (особисто, *ної сплати або *або опротестування  *сплату (но- *        *

*надіслано рекомен-*надсилання зая-*постанови (заповню- *мер платіж- *        *

*дованим листом за *ви про примусо-*ється при наявності *ного докуме-*        *

*   адресою)       *ве стягнення   *     такого)        *нта)        *        *

*******************************************************************************

*        9         *      10       *         11         *      12    *   13   *

*******************************************************************************

____________