ЗАКОН УКРАЇНИ

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України 
від 3 грудня 1997 року N 680/97-ВР,
 від 15 січня 1998 року N 25/98-ВР,
 від 24 липня 1998 року N 64-XIV,
 від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV,
 від 17 грудня 1998 року N 320-XIV,
 від 23 березня 1999 року N 539-XIV,
 від 15 липня 1999 року N 967-XIV,
 від 17 листопада 1999 року N 1222-XIV,
 від 17 лютого 2000 року N 1461-III,
 від 24 травня 2001 року N 2452-III,
 від 20 грудня 2001 року N 2905-III,
 від 26 грудня 2002 року N 373-IV,
 від 26 грудня 2002 року N 380-IV,
 від 22 травня 2003 року N 849-IV,
 від 19 червня 2003 року N 980-IV,
від 2 жовтня 2003 року N 1215-IV,
від 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
 від 24 червня 2004 року N 1878-IV,
 від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
 від 23 грудня 2004 року N 2287-IV,
 від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
від 31 травня 2005 року N 2613-IV,
 від 7 липня 2005 року N 2771-IV,
від 20 грудня 2005 року N 3235-IV
(враховуючи зміни, внесені Законом України
 від 23 лютого 2006 року N 3508-IV),
 від 19 грудня 2006 року N 489-V,
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
 діють по 31 грудня 2008 року,
зміни, внесені пунктом 30 розділу II Закону України
від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
 від 3 червня 2008 року N 309-VI,
 від 8 липня 2010 року N 2464-VI,
 від 13 січня 2011 року N 2921-VI

(З 1 січня 2013 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 12 січня 2012 року N 4318-VI)

 

Додатково див.
 Указ Президента України
 від 4 липня 1998 року N 734/98

(Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - учасників експерименту по запровадженню єдиного податку на території Глобинського району Полтавської області, Старобешівського району Донецької області та Ужгородського району Закарпатської області згідно із Законом України  від 15.01.98 р. N 25/98-ВР)

(Дію Закону  зупинено  для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого сільськогосподарського податку, за винятком пункту 4 статті 1, пункту 3 статті 2, частини першої статті 3, пункту 4 статті 4, статті 5 у частині, що стосується платників збору, визначених у пункті 4 статті 1 Закону,  згідно із Законом України  від 17 грудня 1998 року N 320-XIV)

(Зміни, внесені Законом України  від 17 грудня 1998 року N 320-XIV, зупинено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії абзацу одинадцятого пункту 4 статті 9 Закону України  від 17 грудня 1998 року N 320-XIV згідно із Законом України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV)
(Зміни, внесені Законом України від 17 грудня 1998 року N 320-XIV, втратили чинність у зв'язку з виключенням абзацу одинадцятого частини четвертої статті 9 Закону України від 17 грудня 1998 року N 320-XIV згідно із Законом України від 23 грудня 2004 року N 2287-IV)

(Установлено, що у 2007 році ставка збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для платників - фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі для членів творчих спілок, творчих працівників, які є членами творчих спілок (крім платників, визначених абзацом четвертим пункту 4 та пункту 5 статті 4 цього Закону), встановлюється в таких розмірах: 0,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, із заробітної плати або з частини заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини заробітної плати в розмірі понад прожитковий мінімум для працездатних осіб згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V)

 
 

 

Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є:

1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади;

3) пункт 3 статті 1 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 3 статті 1 в редакції
Закону України від 24.07.98 р. N 64-XIV,
 втратив чинність згідно із
 Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)
 

4) пункт 4 статті 1 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 4 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом "а" підпункту 1 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

 

(пункт 4 статті 1 у редакції Закону
 України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 втратив чинність згідно із
 Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

5) пункт 5 частини першої статті 1 виключено

(пункт 5 частини першої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 22.10.98 р. N 208-XIV,
від 20.12.2005 р. N 3235-IV,
від 19.12.2006 р. N 489-V,
від 28.12.2007 р. N 107-VI,
 з роз'ясненнями Рішення Конституційного Суду України
 від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008,
із змінами, внесеними згідно із Законом України
 від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 виключено згідно із Законом України
 від 13.01.2011 р. N 2921-VI)

6) суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

(статтю 1 доповнено пунктом 6 згідно із
Законом України від 22.10.98 р. N 208-XIV)

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом;

(статтю 1 доповнено пунктом 7 згідно із
Законом України від 22.10.98 р. N 208-XIV)

8) пункт 8 статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено пунктом 8 згідно із
 Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV,
пункт 8 статті 1 виключено згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

9) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

(абзац перший пункту 9 статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.06.2003 р. N 980-IV)

(зміни до абзацу першого пункту 9 статті 1 (щодо платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування), внесені  Законом України від 19.06.2003 р. N 980-IV, зупинено на 2004 рік у зв'язку із частковим зупиненням дії пункту 6 розділу I Закону України від 19.06.2003 р. N 980-IV згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)

 

 

 

 

 

(абзац перший пункту дев'ять статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств";

(статтю 1 доповнено пунктом 9 згідно із
 Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV)

10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги з передачі мережею зв'язку загального користування голосу, сигналів, звуків, зображень, друкованих чи письмових матеріалів або символів, призначених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому або передачі використовується обладнання радіозв'язку.

Радіозв'язок - електрозв'язок, що здійснюється шляхом поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища.

Роумінг - послуга стільникового рухомого зв'язку, яка забезпечує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв'язок без подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час переміщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, так і за її межами.

(статтю 1 доповнено пунктом 10 згідно із
 Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV)

Частина друга статті 1 втратила чинність 

(статтю 1 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом "б" підпункту 1 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

 

(частина друга статті 1 втратила чинність у зв'язку з втратою
 чинності пунктом 30 розділу II  Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI
 згідно із Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку на загальних підставах.

(статтю 1 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
частина друга статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.01.2011 р. N 2921-VI)

Стаття 2. Об'єктом оподаткування є:

1) абзац перший пункту 1 статті 2 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 1 статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законами України: від 24.07.98 р. N 64-XIV,
 від 23.03.99 р. N 539-XIV,
 абзац перший пункту 1 статті 2 втратив чинність
 згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

абзац другий пункту 1 статті 2 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 1 статті 2 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV,
 абзац другий пункту 1 статті 2 втратив чинність
 згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Абзац третій пункту 1 статті 2 виключено

(пункт 1 статті 2 доповнено абзацом третім згідно із
 Законом України від 17.11.99 р. N 1222-XIV,
 абзац третій пункту 1 статті 2 виключено
 згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 373-IV)

Для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення". 

(пункт 1 статті 2 доповнено абзацом четвертим
 згідно із Законом України від 17.02.2000 р. N 1461-III,
 абзац четвертий пункту 1 статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 31.05.2005 р. N 2613-IV)

2) пункт 2 статті 2 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 2 статті 2 в редакції
Закону України від 24.07.98 р. N 64-XIV,
 втратив чинність згідно із
 Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

3) пункт 3 статті 2 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(згідно із Законом України
 від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

4) пункт 4 статті 2 виключено

(статтю 2 доповнено пунктом 4 згідно із
Законом України від 22.10.98 р. N 208-XIV) 

(дію пункту 4 статті 2 зупинено на 2003 рік в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законами України від 23.12.2004 р. N 2285, від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
на 2006 рік - згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)

 
 

 

 

 

 

 

 

(пункт 4 статті 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 2 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

(пункт 4 статті 2 у редакції Закону
 України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 виключено згідно із Законом України
 від 13.01.2011 р. N 2921-VI)

5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

(статтю 2 доповнено пунктом 5 згідно із
Законом України від 22.10.98 р. N 208-XIV) 

6) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - вартість легкового автомобіля;

(статтю 2 доповнено пунктом 6 згідно із
Законом України від 22.10.98 р. N 208-XIV)

7) пункт 7 статті 2 виключено

(статтю 2 доповнено пунктом 7 згідно із
 Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV,
 пункт 7 статті 2 в редакції
Закону України від 24.05.2001 р. N 2452-III,
 виключено згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

8) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна;

(статтю 2 доповнено пунктом 8 згідно із
 Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV)

9) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, - вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку. 

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу.

У разі, коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора.

У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізінг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.

Не може бути об'єктом оподаткування:

транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;

передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що не мають автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;

користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів;

суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості послуг з роумінгу (або покриття від'ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, який надав такі послуги.

(статтю 2 доповнено пунктом 9 згідно із
 Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV)

Стаття 3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України у порядку, визначеному законодавством України.

Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків зобов'язані вимагати інформацію від таких платників щодо зазначеної реєстрації.

Платники збору, визначені пунктами 6, 7, 9 і 10 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України.

(статтю 3 доповнено новою частиною  згідно із
Законом  України від 22.10.98 р. N 208-XIV,
 у зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту 
вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою)

(частина третя статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV)

(дію частини третьої статті 3 зупинено
 на 2006 рік згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV,
на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)

(частина третя статті 3 у редакції
 Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 3 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

(частина третя статті 3 у редакції
 Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 13.01.2011 р. N 2921-VI)

Частина четверта статті 3 втратила чинність з 1 січня 2011 року

(згідно із Законом України
 від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Частина п'ята статті 3 втратила чинність з 1 січня 2011 року

(згідно із Законом України
 від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Частина шоста статті 3 втратила чинність з 1 січня 2011 року

(згідно із Законом України
 від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Стаття 4. На обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору у таких розмірах:

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону:

абзац другий пункту 1 статті 4 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(абзац другий пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

(установлено, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений абзацом другим пункту 1 статті 4, становить 31,8 відсотка згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV)

(установлено, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений абзацом другим пункту 1 статті 4 стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, становить 33,2 відсотка згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)

 

 

 

 

 

 

 

 

(абзац другий пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 4 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

(абзац другий пункту 1 статті 4 у редакції
 Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 втратив чинність згідно із Законом
 України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

100 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного абзацом четвертим пункту 1 статті 2 цього Закону. 

(абзац третій пункту 1 статті 4 в редакції
 Закону України від 17.02.2000 р. N 1461-III,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 26.12.2002 р. N 373-IV)

(абзац перший пункту 1 статті 4 замінено трьома абзацами
 згідно із Законом України від 17.11.99 р. N 1222-XIV,
 у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

абзац четвертий пункту 1 статті 4 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 1 статті 4 доповнено новим абзацом четвертим
 згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 373-IV,
у зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим,
абзац четвертий пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

(установлено, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений абзацом четвертим пункту 1 статті 4, становить 31,8 відсотка згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV)

(установлено, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений абзацом четвертим пункту 1 статті 4 стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, становить 33,2 відсотка згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)

 

 

 

 

 

 

 

 

(абзац четвертий пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 4 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

(абзац четвертий пункту 1 статті 4 у редакції
 Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 втратив чинність згідно із Законом
 України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

абзац п'ятий пункту 1 статті 4 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(абзац п'ятий пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

(установлено, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, визначений в абзаці п'ятому пункту 1 статті 4, становить 31,8 відсотка згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV, враховуючи зміни, внесені Законом України від 23.02.2006 р. N 3508-IV)

(установлено, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений абзацом п'ятим пункту 1 статті 4 стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, становить 33,2 відсотка згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)

 

 

 

 

 

 

 

 

(абзац п'ятий пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 4 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

(абзац п'ятий пункту 1 статті 4 у редакції
 Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 втратив чинність згідно із Законом
 України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

абзац шостий пункту 1 статті 4 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 1 статті 4 доповнено абзацом шостим згідно із
Законом України від 03.12.97 р. N 680/97-ВР,
 абзац шостий пункту 1 статті 4 втратив чинність
 згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)
 

абзац сьомий пункту 1 статті 4 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 1 статті 4 доповнено абзацом сьомим згідно із
 Законом України від 24.06.2004 р. N 1878-IV,
 абзац сьомий пункту 1 статті 4 у редакції
 Закону України від 23.12.2004 р. N 2287-IV)

(дію абзацу сьомого пункту 1 статті 4 зупинено
 на 2006 рік згідно із  Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV)

(абзац сьомий пункту 1 статті 4 втратив чинність
 згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

2) пункт 2 статті 4 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 2 статті 4 із змінами, внесеними згідно із 
Законом України від 24.07.98 р. N 64-XIV)

(установлено, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений пунктом 2 статті 4, становить 31,8 відсотка згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV)

(установлено, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений пунктом 2 статті 4, становить 33,2 відсотка згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)

 

 

 

 

 

 

(пункт 2 статті 4 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 4 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

(пункт 2 статті 4 у редакції Закону
 України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 втратив чинність згідно із
 Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

3) пункт 3 статті 4 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 3 статті 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

(установлено, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений пунктом 3 статті 4, становить 31,8 відсотка згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV)

(установлено, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений пунктом 3 статті 4, становить 33,2 відсотка згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)

 

 

 

 

 

 

(пункт 3 статті 4 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 4 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

(пункт 3 статті 4 у редакції Закону
 України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 втратив чинність згідно із
 Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

4) пункт 4 статті 4 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(пункт 4 статті 4 із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 22.10.98 р. N 208-XIV,
від 17.11.99 р. N 1222-XIV,
від 17.02.2000 р. N 1461-III,
від 28.12.2007 р. N 107-VI0,
 з роз'ясненнями Рішення Конституційного Суду України
 від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008,
із змінами, внесеними згідно із Законом України
 від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 втратив чинність згідно із
 Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

5) пункт 5 статті 4 втратив чинність з 1 січня 2011 року

(статтю 4 доповнено новим пунктом 5 згідно
 із Законом України від 17.02.2000 р. N 1461-III,
 у зв'язку з цим пункти 5 - 10 вважати відповідно пунктами 6 - 11,
 пункт 5 статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.10.2003 р. N 1215-IV,
 втратив чинність згідно із
 Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

6) пункт 6 статті 4 виключено

(статтю 4 доповнено пунктом 6 згідно із
Законом України від 22.10.98 р. N 208-XIV,
 пункт 6 статті 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені підпунктом 4 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

(пункт 6 статті 4 у редакції Закону
 України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
 виключено згідно із Законом України
 від 13.01.2011 р. N 2921-VI)

7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статті 2 цього Закону;

(статтю 4 доповнено пунктом 7 згідно із
Законом України від 22.10.98 р. N 208-XIV)

8) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 6 статті 2 цього Закону;

(статтю 4 доповнено пунктом 8 згідно із
Законом України від 22.10.98 р. N 208-XIV)

9) пункт 9 статті 4 виключено

(статтю 4 доповнено пунктом 9 згідно із
 Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV,
 пункт 9 статті 4 в редакції
 Закону України від 24.05.2001 р. N 2452-III,
 виключено згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

10) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 8 статті 2 цього Закону;

(статтю 4 доповнено пунктом 10 згідно із
 Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV)

11) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, - 7,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 9 статті 2 цього Закону.

(статтю 4 доповнено пунктом 11 згідно із
 Законом України від 15.07.99 р. N 967-XIV,
 пункт 11 статті 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 07.07.2005 р. N 2771-IV)

Стаття 5. Стаття 5 втратила чинність з 1 січня 2011 року

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 24.07.98 р. N 64-XIV,
 від 15.07.99 р. N 967-XIV,
 втратила чинність згідно із
 Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Стаття 6.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом місяця після дня опублікування Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

протягом двох тижнів після дня опублікування Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
 26 червня 1997 року
N 400/97-ВР