Протокол
оголошення секретного заповіту

 

Протокол

м. ____________________________

_______________________________

(дата)

Приміщення _______________________________________, що знаходиться за адресою: м. __________________, вул. _______________________, буд. ___, кабінет державного нотаріуса _______________________________________.

Одержавши заяву про прийняття спадщини після померлого ____________ 20__ р. гр. _____________________________________ від його спадкоємця ___________ черги - гр. __________________________ (свідоцтво про смерть N _____, видане ________________________________) та встановивши наявність секретного заповіту, який зберігався в _________________ нотаріальній конторі, державним нотаріусом ________________________________ призначено оголошення змісту цього заповіту на ___ годину ____________ 20__ р.

Про день, місце і час оголошення заповіту державним нотаріусом повідомлено рекомендованим листом (листами) від _________________ р. наступних членів сім'ї та родичів спадкодавця:
гр. _______________________________ (спадкоємець ____________ черги). (Якщо місце проживання членів сім'ї та родичів невідоме, у протокол слід записати: Оскільки місце проживання членів сім'ї та родичів спадкодавця невідоме, державним нотаріусом розміщено оголошення в газеті "______________________" N _____від_____________ року).

Для оголошення заповіту були запрошені свідки.

Присутні при оголошенні (у тому числі свідки):

1. Гр.______________________________, р. н. (паспорт), який проживає: м. _______________, вул._________________________.

2. Гр.______________________________, р. н. (паспорт), який проживає: м. _______________, вул._________________________.

_______________ 20__ р. о __ годині мною, державним нотаріусом ______ ___________________________________________________ пред'явлено свідкам і заінтересованим особам конверт, в якому зберігався секретний заповіт. Цей конверт заклеєний, механічні пошкодження на ньому відсутні. Відкривши конверт, мною, державним нотаріусом ____________________________________, пред'явлено свідкам і заінтересованим особам заклеєний конверт з підписом заповідача. На ньому був посвідчувальний напис державного нотаріуса, "___" ______________ р., N за реєстром __________, скріплений печаткою _______________________________ державної нотаріальної контори. Механічних пошкоджень на конверті не виявлено.

Я, державний нотаріус____________________________________________, в присутності заінтересованих осіб та вказаних ___________ свідків відкрив конверт, у якому зберігався секретний заповіт, посвідчений державним нотаріусом ______________________________________, "___" __________ 20__ р. за реєстровим N _____ від імені гр. _____________________________________ та оголосив наступний його зміст:


______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(зміст заповіту:)

Зміст заповіту оголошено: о _____ год. _____ хв.

Свідки: гр. _________________________ гр.__________________________

Підписи: _____________ /______________________________________/

                _____________ /______________________________________/

Державний нотаріус: ___________  /_______________________________/

 

Обновлено 17.04.2012 13:41