ПРОТОКОЛ
про наміри

 

м. _______________                                                           "___" ____________ 20__ р.

           

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 1") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з однієї сторони,

                              (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 2") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________, з іншої сторони,

                          (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Протокол про наміри (надалі іменується "Протокол") про наступне:

 

1. Сторони висловили намір _______________________________________.

2. Для реалізації намірів Сторони вважають за необхідне здійснити такі дії:

2.1.____________________________________________________________.

2.2.____________________________________________________________.

2.3.____________________________________________________________.

2.4.____________________________________________________________.

2.5.____________________________________________________________.

2.6.____________________________________________________________.

3. Сторони встановлюють наступний строк реалізації положень цього Протоколу ____________________________________________________________.

4. У разі, якщо Сторони протягом строку реалізації положень цього Протоколу не здійснять дії, передбачені цим Протоколом, і не складуть додаткового протоколу про встановлення нового строку, цей Протокол втрачає свою чинність.

5.Чергова зустріч представників Сторін відбудеться  ______________ за адресою: ___________________, а наступні зустрічі мають відбуватися за місцезнаходженням кожної із Сторін (почергово) із періодичністю ____________.

6.Протягом строку реалізації положень цього ПротоколуСторони домовляються про самостійне несення витрат на прийом представників іншої Сторони.

7. Цей Протокол не є попереднім договором у розумінні ст. 635 Цивільного кодексу України та ст. 182 Господарського кодексу України та не покладає на Сторони юридичних наслідків.

8.Усі витрати на здійснення дій, визначених цим Протоколом, кожна із Сторін несе самостійно.

9. У робочих нарадах з підготовки цього Протоколу брали участь представники:

- Сторони 1 ____________________

- Сторони 2 ____________________

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

СТОРОНА 1

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Підписи

 

За СТОРОНУ 1

Керівник ____________/____________/

 

м. п.

 

СТОРОНА 2

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

сторін

 

За СТОРОНУ 2

Керівник ____________/____________/

 

м. п.