ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ

 

 

м. _______________________

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Нами, ________________________________________________________________,

 "__" ____________ 20__p.від _______________________________________

(найменування організації)

одержано проект договору _________________________________ (далі - Проект),

(найменування, дата, номер)

надісланий на нашу адресу листом від "__ "_____________ 20__p.N _____.

Ми розглянули Проект і виражаємо свою незгоду щодо наступних його пунктів.

 

Номер пункту Проекту

Редакція в Проекті

Редакція, що пропонується

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис _________________________/____________________/

                                   М. П.