ПРОТОКОЛ N 1

Установчих зборів Засновників

Громадської організації "_______________________"

Місто ______________________ "___" ____________ 200_ р.

Присутні:

Засновники Громадської організації "________________________________________________________":

1. _______________________________________________________________________________________,

2. _______________________________________________________________________________________,

3. _______________________________________________________________________________________,

4. _______________________________________________________________________________________,

5. _______________________________________________________________________________________.

Запрошені:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

Голова Зборів: _________________________________________________.

Секретар Зборів: ________________________________________________.

 

Порядок денний:

1. Заснування Громадської організації "______________________________" та затвердження Статуту Громадської організації "_____________________________".

2. Обрання Президента та Виконавчого директора, обрання членів Президії, обрання членів Ревізійної комісії Громадської організації "______________________________".

3. Різне.

 

Слухали:Інформацію _________________________________________.

 

Вирішили:

1. Заснувати Громадську організацію "________________________________" та затвердити Статут Громадської організації "______________________________".

 Рішення прийнято одностайно.


2. Обрати Президентом Громадської організації "______________________________________" ________________________________. Виконавчим директором Громадської організації "_______________________________" обрати ______________________________. Членами Президії за посадою є ________________________________, ______________ ________________, третього члена Президії буде обрано у процесі діяльності Організації. Обрати Ревізійну комісію у складі: _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. Головою ревізійної комісії обрати ___________________________________________________________.

Рішення прийнято одностайно.

3. ______________________________ провести дії,пов'язані з державною реєстрацією Громадської організації "______________________________".

Рішення прийнято одностайно.

Голова Зборів                                                                                                                  ____________________________

Секретар                                                                                                                           ____________________________