ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

 

м. _________________________

"___" ____________20__ р.

 

 

______________________________________________________ (далі - Сторона-1)

(назва підприємства, установи, організації)

в особі ________________________________________________________________

(посада, П. І. Б.)

що діє на підставі _________________________________________, з одного боку,

(статуту, довіреності, положення тощо)

і _____________________________________________________ (далі - Сторона-2)

(назва підприємства, установи, організації)

в особі ______________________________________________________________________,

(посада, П. І. Б.)

що діє на підставі _________________________________________, з другого боку,

(статуту, довіреності, положення тощо)

які спільно за текстом цього Протоколу іменуються "Сторони", погоджували розбіжності за проектом договору_______________________________________ _____________________________________________________________________.

 

 

Номер пункту проекту договору

Редакція пункту договору, запропонована Стороною-1

Редакція пункту договору, запропонована Стороною-2

Погоджена редакція Сторін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона-1

Сторона-2

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________ /______________/
         (підпис)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________ /______________/
          (підпис)

 

 

 

 

 

 

М. П.

М. П.