ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

 

м. __________________

"___" ____________ 20__ р.

 

Ми, ______________, що проживає за адресою _______________________, паспорт: серія ___ N _______, виданий _________________ "___" ____________ р., і _________________, що проживає за адресою: _____________________, паспорт: серія ___ N ___, виданий ____ "__" ________ р., подавши "__" _________ 20__ р. заяву про реєстрацію шлюбу до ______________________________ і маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити наші майнові права та обов'язки, керуючись ст. 92 - 102 Сімейного кодексу України, уклали цей шлюбний договір про наступне.

1. Майно, яке набуватиметься нами в шлюбі, та не пов’язане з підприємницькою діяльністю _______________, належить нам на праві спільної сумісної власності. Частки у спільній власності визначаються рівними.

Це право зберігається за нами і в разі, коли один з нас буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства або доглядом за дітьми.

2. Майно, кошти, цінні папери та інші активи, придбані _________ у шлюбі у зв'язку з його діяльністю як підприємця, є його особистою приватною власністю і поділу не підлягають.

3. Майно, що належить кожному з нас, придбане до шлюбу, є його  приватною власністю*.

4. На праві спільної сумісної власності (або, навпаки, на праві приватної власності кожного з нас) нам належатиме також майно, придбане кожним з нас за договорами дарування в період перебування в зареєстрованому шлюбі, а також цінні (вартістю понад ___________________) речі індивідуального користування.

5. Інше майно, придбане кожним з нас до шлюбу або придбане кожним з нас за час шлюбу, але за кошти, які належали кожному з нас особисто, а також придбане кожним з нас за час шлюбу у порядку спадкоємства, є приватною власністю кожного з нас.

6. Я, _________________________, зобов'язуюсь разом із своєю дружиною ____________________, утримувати її непрацездатну матір - __________________, надавши можливість для проживання разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ___________ грн.

У зв'язку із цим при можливому поділі майна, придбаного під час шлюбу, розмір частки дружини __________________ зменшується відповідно на суму, яка буде витрачена на утримання її матері.

7. Я, ____________________________, зобов'язуюсь економно відноситися до сімейного бюджету, здійснювати облік здійснених затрат покупок понад ______________ грн., про що повідомляти чоловіка.

8. Придбання речей для сім'ї на суму понад __________________ грн. може здійснюватися за спільною попередньою домовленістю подружжя.

9. На укладення будь-яких угод, пов'язаних з діяльністю _____________ як бізнесмена, він не зобов'язаний одержувати згоду дружини.

10. У разі втрати одним з подружжя працездатності інший зобов'язується надавати йому матеріальну допомогу в розмірі не менше 4 мінімальних заробітних плат щомісячно.

11. Я, _________________________, зобов'язуюсь забезпечити проживання своєї сім'ї в окремій квартирі, окремо від батьків впродовж перших п'яти років подружнього життя.

12. Затрати по укладенню цього шлюбного договору несе _______________ (ми несемо порівну).

13. Цей шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню до моменту реєстрації шлюбу.

14. Цей шлюбний договір набуває чинності в день реєстрації шлюбу між ___________________________ і ______________________.

15. Цей шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку.

16. Зміни до цього шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього шлюбного договору, яка підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

17. Цей шлюбний договір також може бути змінений у випадку і в порядку, визначених чинним в Україні сімейним законодавством.

18. Ми маємо право відмовитися від цього шлюбного договору. Наші права та обов'язки, визначені цим шлюбним договором, припиняються в день подання нами нотаріусу заяви про відмову від цього шлюбного договору.

19. На вимогу одного з нас цей шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, які мають важливе значення, зокрема в разі неможливості його виконання.

20. Цей шлюбний договір складений українською мовою на _____ аркушах у трьох автентичних екземплярах, один з яких зберігається у справах ___________ нотаріальної контори, а два інших видаються кожному з подружжя.

 

Підписи:

 

Чоловік _______________/______/

Дружина _______________/________/

 

____________
* Тут можна вказати, яке конкретно майно, наприклад, на підставі технічного паспорта, виданого _______________, автомобіль _________, двигун __________, шасі _________, кузов N ___________, державний номерний знак ______________, зареєстрований ______________________, та ін. Або, навпаки, вказати, що таке майно переходить в спільну сумісну власність (підлягає перереєстрації на ім'я другого з подружжя).