КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 2011 р. N 839

Київ

Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент піротехнічних виробів та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Визначити Міністерство внутрішніх справ відповідальним за застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 70

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 839

 

 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
піротехнічних виробів

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до безпечності використання піротехнічних виробів з метою захисту життя та здоров'я людей і охорони навколишнього природного середовища.

Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2007/23/ЄС від 23 травня 2007 р. про випуск на ринок піротехнічних виробів.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

засіб ініціації піротехнічного виробу - механізм або пристрій, за допомогою якого піротехнічний виріб приводиться в дію;

небезпечна зона дії піротехнічного виробу - частина простору навколо працюючого піротехнічного виробу, в якому хоча б один небезпечний чинник досягає високого рівня небезпеки;

особа із спеціальною підготовкою - особа, що пройшла навчання за спеціальністю "піротехнік", отримала єдину книжку підривника або посвідчення піротехніка встановленого зразка і має право керувати використанням та/або використовувати на території України феєрверки (феєрверочні вироби) класу 4, сценічні піротехнічні вироби класу Т2 та/або піротехнічні вироби класу Р2;

піротехнічна суміш - сукупність компонентів (елементів), призначених для спорядження піротехнічного виробу з метою одержання різноманітних ефектів;

піротехнічний виріб - виріб, призначений для створення світлового, іскрового, димового, звукового та/або змішаного ефекту шляхом горіння (вибуху) піротехнічної суміші та/або вибухової речовини;

піротехнічні вироби, призначені для транспортних засобів, - складові частини системи безпеки транспортного засобу, що містять піротехнічні речовини, призначені для активізації засобів безпеки транспортного засобу;

сценічні піротехнічні вироби - піротехнічні вироби, призначені для використання на сцені як у приміщенні, так і на відкритому просторі, зокрема ті, що використовуються під час кіно- та телезйомок;

феєрверки (феєрверочні вироби) - піротехнічні вироби, призначені для використання під час проведення розважальних заходів;

феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання - піротехнічні вироби, що вільно реалізуються населенню з урахуванням вимог цього Технічного регламенту, поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, а використання таких виробів з дотриманням вимог інструкції щодо їх застосування забезпечує захист життя та здоров'я людей і охорону навколишнього природного середовища;

феєрверки (феєрверочні вироби) професійного використання - піротехнічні вироби, призначені виключно для використання особами із спеціальною підготовкою.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законах України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності" та "Про стандартизацію".

3. Дотримання вимог цього Технічного регламенту є обов'язковим для:

1) виробників піротехнічних виробів та їх уповноважених представників - резидентів України;

2) постачальників піротехнічних виробів (далі - постачальники);

3) центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання та нагляду за безпечністю піротехнічних виробів;

4) призначених органів з оцінки відповідності піротехнічних виробів (далі - призначені органи).

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) піротехнічні вироби, призначені відповідно до законодавства для некомерційного використання військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, Державною спеціальною службою транспорту, органами внутрішніх справ або органами і підрозділами цивільного захисту;

2) піротехнічні вироби, призначені для авіаційної та космічної промисловості;

3) ударні капсулі (пістони), спеціально призначені безпосередньо для іграшок, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 901 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 78, ст. 2615);

4) вибухові речовини промислового призначення;

5) сценічні піротехнічні вироби, що використовуються під час кіно- та телезйомок;

6) боєприпаси військового призначення (у тому числі холості), зокрема ті, що використовуються у вогнепальній зброї та артилерії;

7) сірники;

8) піротехнічні вироби, що використовуються виключно для проведення випробувань і досліджень.

5. На ярмарках, виставках та/або презентаціях, які проводяться з метою продажу піротехнічних виробів, можуть використовуватися піротехнічні вироби, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, за умови, що на них зазначається найменування та дата проведення ярмарку, виставки та/або презентації, а також інформація про те, що піротехнічні вироби не підлягають продажу.

6. Державний нагляд і контроль у сфері виробництва та обігу піротехнічних виробів здійснюються згідно із законом.

7. Якщо виробник піротехнічного виробу або уповноважений ним представник - резидент України чи постачальник виявив, що піротехнічний виріб може становити загрозу для життя та здоров'я людей, він повинен здійснити тимчасові заходи для вилучення такого виробу з ринку, заборони його виробництва або обмеження подальшої реалізації.

Класифікація піротехнічних виробів

8. Піротехнічні вироби поділяються на:

1) феєрверки (феєрверочні вироби):

класу 1 (феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання, що мають дуже низький рівень небезпеки та шуму і можуть використовуватися у житлових будівлях);

класу 2 (феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання, що мають низький рівень небезпеки та шуму і не призначені для використання у житлових будівлях);

класу 3 (феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання, що мають середній рівень небезпеки і не призначені для використання у житлових будівлях);

класу 4 (феєрверки (феєрверочні вироби) професійного використання, що мають високий рівень небезпеки);

2) сценічні піротехнічні вироби:

класу Т1 (сценічні піротехнічні вироби, що мають низький рівень небезпеки);

класу Т2 (сценічні піротехнічні вироби, що мають високий рівень небезпеки і призначені для використання виключно особами із спеціальною підготовкою);

3) піротехнічні вироби, зокрема ті, що призначені для транспортних засобів:

класу Р1 (піротехнічні вироби, що мають низький рівень небезпеки);

класу Р2 (піротехнічні вироби, що мають високий рівень небезпеки і призначені для використання виключно особами із спеціальною підготовкою).

9. Виробник піротехнічного виробу визначає клас, призначення, рівень небезпеки та шуму такого виробу. Підтвердження розподілу піротехнічних виробів за класами в рамках проведення процедури оцінки відповідності здійснює призначений орган.

Вікові обмеження

10. Піротехнічні вироби заборонено продавати або передавати особам, які не досягли такого віку:

1) феєрверки (феєрверочні вироби):

класу 1 - 12 років;

класу 2 - 16 років;

класу 3 - 18 років;

2) сценічні піротехнічні вироби класу Т1 та піротехнічні вироби класу Р1 - 18 років.

11. Заборонено продавати або передавати феєрверки (феєрверочні вироби) класу 4, сценічні піротехнічні вироби класу Т2 та піротехнічні вироби класу Р2 особам, що не мають спеціальної підготовки.

Основні вимоги до безпечності піротехнічних виробів

12. Піротехнічний виріб повинен:

1) мати визначені його виробником експлуатаційні характеристики, що повідомляються призначеному органові під час проведення процедури оцінки відповідності з метою гарантування безпечності та надійності такого виробу;

2) бути сконструйованим та виготовленим з урахуванням вимог до його безпечної утилізації;

3) під час використання за призначенням функціонувати належним чином.

13. Перевірці підлягають:

1) конструкція, розміри та якість піротехнічного виробу, в тому числі розгорнутий хімічний склад піротехнічної суміші та/або вибухової речовини;

2) фізична та хімічна стійкість піротехнічного виробу та сумісність його складових частин за всіх звичайних і передбачуваних атмосферних умов (температура, вологість);

3) наявність засобів, призначених для запобігання випадковому запуску піротехнічного виробу;

4) наявність інструкції та маркування українською мовою щодо безпечного використання (у тому числі радіусу небезпечної зони дії), зберігання та утилізації піротехнічного виробу;

5) стійкість піротехнічного виробу, комплектувальних виробів та паковання до пошкоджень, спричинених звичайними та передбачуваними умовами зберігання та транспортування.

14. Під час транспортування піротехнічний виріб повинен містити піротехнічну суміш, тобто бути готовим до використання (у разі відсутності інших рекомендацій виробника такого виробу).

15. Піротехнічні вироби не повинні містити:

1) промислові вибухові речовини, крім димного пороху або спалахувальної суміші;

2) вибухові речовини військового призначення.

16. Виробник піротехнічного виробу повинен:

1) визначити клас піротехнічного виробу відповідно до пункту 8 цього Технічного регламенту;

2) забезпечити виготовлення піротехнічного виробу з таких матеріалів, щоб їх уламки не загрожували життю та здоров'ю людини, майну та навколишньому природному середовищу;

3) забезпечити захист піротехнічного виробу від випадкового запуску чи запалення;

4) визначити строк використання піротехнічного виробу;

5) забезпечити виготовлення піротехнічного виробу таким чином, щоб під час його використання максимальний рівень шуму не перевищував 120 ДБ поза небезпечною зоною дії піротехнічного виробу;

6) дотримуватися вимог до радіусу небезпечної зони дії піротехнічного виробу, який для феєрверків (феєрверочних виробів) класу 1 повинен становити не більш як 1 метр, класу 2 - не більш як 8 метрів, класу 3 - не більш як 15 метрів, феєрверків (феєрверочних виробів) класу 4 - більш як 15 метрів (радіус небезпечної зони дії повинен бути визначений у нормативній документації на піротехнічний виріб). У разі необхідності радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу може бути змінений;

7) визначити радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу, призначеного для транспортних засобів і сценічного піротехнічного виробу.

17. Покриття запального гніту засобу ініціації піротехнічного виробу повинно мати достатню механічну стійкість, а параметри часу його горіння зазначаються в маркуванні.

Електрозапалювачі засобу ініціації піротехнічного виробу повинні бути захищені від впливу електромагнітних полів та електростатичного розряду і мати експлуатаційну документацію.

Проводи електрозапалювачів засобу ініціації піротехнічного виробу повинні мати достатню ізоляцію та бути стійкими до механічних пошкоджень.

Пакування та транспортування піротехнічних виробів

18. Пакування та транспортування піротехнічних виробів здійснюються відповідно до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та правил перевезення небезпечних вантажів на відповідному виді транспорту.

Процедура оцінки відповідності

19. Процедура оцінки відповідності піротехнічних виробів вимогам цього Технічного регламенту проводиться призначеними органами відповідно до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

20. Для проведення процедури оцінки відповідності піротехнічного виробу його виробник застосовує один з таких модулів:

1) модуль В та на вибір модуль C або D, або E;

2) модуль G;

3) модуль H (для феєрверків (феєрверочних виробів) класу 4).

У разі отримання позитивних результатів процедури оцінки відповідності виробник піротехнічного виробу складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком, копія якої зберігається виробником або уповноваженим ним представником - резидентом України протягом 10 років після виробництва останнього зразка піротехнічного виробу.

Маркування піротехнічних виробів

21. Виробник піротехнічного виробу наносить на такі вироби, крім тих, що призначені для транспортних засобів, розбірливе та незмивне маркування українською мовою, а на піротехнічні вироби, що експортуються, - також мовою країни-імпортера.

22. Маркування піротехнічних виробів, крім тих, що призначені для транспортних засобів, містить такі відомості:

найменування та адреса виробника піротехнічного виробу або у разі, коли виробник не зареєстрований на території України, - також найменування та адреса уповноваженого ним представника - резидента України;

найменування та тип піротехнічного виробу;

вікові обмеження, визначені у пункті 10 цього Технічного регламенту;

клас піротехнічного виробу;

інструкція щодо використання та зберігання піротехнічного виробу;

місяць та рік виготовлення піротехнічного виробу;

строк зберігання піротехнічного виробу;

радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу;

вага піротехнічної суміші та/або вибухової речовини.

Маркування феєрверків (феєрверочних виробів) і сценічних піротехнічних виробів додатково містить такі відомості:

для феєрверків (феєрверочних виробів) класу 1 і сценічних піротехнічних виробів класу Т1 - радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу та у разі потреби попередження щодо використання виключно на відкритому просторі;

для феєрверків (феєрверочних виробів) класів 2 і 3 - радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу та попередження щодо використання виключно на відкритому просторі;

для феєрверків (феєрверочних виробів) класу 4 і сценічних піротехнічних виробів класу Т2 - радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу та попередження щодо використання виключно особами із спеціальною підготовкою.

Якщо на феєрверку (феєрверочному виробі) і сценічному піротехнічному виробі недостатньо місця для нанесення маркування, маркування наноситься на найменшій одиниці паковання такого виробу.

Маркування піротехнічних виробів, призначених для транспортних засобів, повинно містити такі відомості:

найменування виробника піротехнічного виробу або уповноваженого ним представника - резидента України;

найменування та тип піротехнічного виробу;

клас піротехнічного виробу;

строк зберігання піротехнічного виробу;

інструкція щодо безпечного використання та зберігання піротехнічного виробу;

місяць та рік виготовлення піротехнічного виробу.

Якщо на піротехнічному виробі, призначеному для транспортних засобів, недостатньо місця для нанесення маркування, маркування наноситься на його паковання.

Національний знак відповідності

23. Національний знак відповідності обов'язково наноситься на піротехнічний виріб згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

У разі неможливості нанесення національного знака відповідності на піротехнічний виріб такий знак наноситься на його паковання.

Поряд з національним знаком відповідності наноситься ідентифікаційний номер призначеного органу, що провів процедуру оцінки відповідності піротехнічного виробу.

24. На піротехнічні вироби або на їх паковання забороняється наносити знаки чи написи, які можуть бути помилково сприйняті як національний знак відповідності.

  

Додаток
до Технічного регламенту

 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

______________________________________________________________________________________
                                                         (повне найменування виробника піротехнічного виробу або його
______________________________________________________________________________________
                                                      уповноваженого представника - резидента України чи постачальника,
______________________________________________________________________________________
                                                        його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ в разі його наявності)
в особі ________________________________________________________________________________
                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що _______________________________________________________________________,
                                                          (повне найменування піротехнічного виробу, тип, марка, модель)
що виготовляється згідно з ______________________________________________________________,
                                                                              (найменування та позначення документації)
відповідає Технічному регламенту піротехнічних виробів, а також ______________________________
______________________________________________________________________________________
                                (найменування та позначення нормативних документів, добровільне застосування яких
______________________________________________________________________________________,
                      є доказом відповідності піротехнічних виробів вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів)
а процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним Технічним регламентом.

Сертифікати _____________________________________________________________________ видані
                                                                          (номер сертифіката, дата його реєстрації, строк дії)
______________________________________________________________________________________.
                   (найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності піротехнічного виробу)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника піротехнічного виробу або його уповноваженого представника чи постачальника.

____________________________
                              (посада)

_______________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 839

 

 

 

 

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту піротехнічних виробів

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

Строк виконання

1. Утворення консультаційно-методичного центру із застосування Технічного регламенту піротехнічних виробів (далі - Технічний регламент)

МВС

2011 рік

2. Складення та опублікування переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності піротехнічних виробів вимогам Технічного регламенту; підготовка плану державної стандартизації щодо розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, та їх актуалізація

Мінекономрозвитку, МВС

щороку

3. Приведення у разі потреби нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з положеннями Технічного регламенту

МВС, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

2011 рік

4. Популяризація впровадження Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, семінарів, конференцій тощо

- " -

2011 - 2014 роки

5. Підготовка вітчизняних виробників піротехнічних виробів до виготовлення таких виробів згідно з вимогами Технічного регламенту

Агентство держмайна, Держгірпромнагляд

- " -

6. Сприяння застосуванню виробниками піротехнічних виробів Технічного регламенту

Агентство держмайна

починаючи з 2011 року

7. Поетапне розроблення та впровадження національних стандартів, гармонізованих з європейськими, відповідно до планів державної стандартизації, доопрацювання та актуалізація національних стандартів

МВС, Мінекономрозвитку

щороку

8. Призначення органів з оцінки відповідності піротехнічних виробів для проведення процедури оцінки відповідності таких виробів вимогам Технічного регламенту

Мінекономрозвитку, МВС

2011 рік

9. Коригування Технічного регламенту за результатами його застосування (у разі потреби)

МВС, Мінекономрозвитку

щороку