Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна

Наказ Міністерства юстиції України
від 27 жовтня 1999 року N 68/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 листопада 1999 р. за N 745/4038

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 15 грудня 1999 року N 75/5,
 від 23 березня 2000 року N 11/5,
 від 7 вересня 2000 року N 45/5,
 від 18 квітня 2001 року N 25/5,
 від 21 жовтня 2002 року N 91/5,
 від 11 лютого 2003 року N 10/5,
 від 20 грудня 2004 року N 141/5,
 від 11 січня 2005 року N 2/5,
 від 13 квітня 2005 року N 36/5,
 від 13 липня 2006 року N 60/5,
 від 17 вересня 2008 року N 1586/5,
 від 7 лютого 2009 року N 222/5,
 від 17 листопада 2009 року N 2166/5

Додатково див. рішення
 Господарського суду м. Києва
 від 17 січня 2002 року

На виконання статей 61, 66 Закону України "Про виконавче провадження" та до прийняття Законів України "Про порядок проведення прилюдних торгів", "Про здійснення операцій з нерухомим майном", якими буде встановлено порядок проведення прилюдних торгів, визначено статус спеціалізованих організацій, на які покладаються реалізація нерухомого майна та умови здійснення операцій з нерухомим майном, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (додається).

2. Покласти реалізацію такого майна на спеціалізовані організації, визначені на тендерній (конкурсній) основі, основними завданнями яких є забезпечення належного зберігання вилученого державними виконавцями майна, організація і проведення його реалізації шляхом продажу на прилюдних торгах та аукціонах.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 21.10.2002 р. N 91/5,
 від 11.02.2003 р. N 10/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 13.07.2006 р. N 60/5)

3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності державної виконавчої служби (Ємельянова І. І.) довести зазначений наказ до відома начальника Головного управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського, Севастопольського міських управлінь юстиції і забезпечити його належне виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України - директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Тертичного В. Г.

 

В. о. Міністра

Б. С. Стичинський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 27 жовтня 1999 р. N 68/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 1999 р. за N 745/4038 

 

 

 

 

 

 

Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови і порядок проведення прилюдних торгів з продажу квартир, будинків, підприємств як цілісного майнового комплексу, інших приміщень, земельних ділянок, що є нерухомим майном, на які звернено стягнення відповідно до чинного законодавства, а також розрахунків за придбане майно.

1.2. Прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна за заявкою державного виконавця організовує і проводить спеціалізована організація, з якою органом державної виконавчої служби укладено відповідний договір.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

1.3. Реалізація нерухомого майна, на яке звернено стягнення, проводиться за місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то реалізація майна проводиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або місцезнаходженням майна.

У разі реалізації майна за його місцезнаходженням і якщо таке майно перебуває за межами населеного пункту, його реалізація проводиться у найближчому населеному пункті або районному центрі.

(пункт 1.3 в редакції наказу Міністерства
юстиції України від 18.04.2001 р. N 25/5)

1.4. Організація та проведення прилюдних торгів з реалізації предмета іпотеки здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про іпотеку".

(Положення доповнено пунктом 1.4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

2. Терміни, які вживаються в Положенні

2.1. Арештоване нерухоме майно (далі - нерухоме майно або майно) - майно боржника, на яке звернено стягнення і яке підлягає реалізації.

2.2. Прилюдні торги - продаж майна, за яким його власником стає покупець, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну.

2.3. Ліцитатор - ведучий прилюдних торгів, який призначається спеціалізованою організацією. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.

2.4. Учасник прилюдних торгів - фізична або юридична особа, яка сплатила гарантійний внесок і може бути покупцем відповідно до законодавства України.

2.5. Лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на прилюдних торгах. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення прилюдних торгів.

2.6. Стартова ціна лота - ціна, яка дорівнює початковій вартості майна, що виставляється на торги, зазначеній у заявці державного виконавця на реалізацію арештованого майна.

2.7. Продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на прилюдних торгах.

2.8. Картка учасника прилюдних торгів - картка з номером реєстрації учасника прилюдних торгів, яка дає право на участь у прилюдних торгах.

2.9. Інформаційна картка - картка, у якій вказано номер та назву лота, його стартову ціну, характеристику лота, а також інші відомості, які вважатиме за необхідне вказати спеціалізована організація (додаток 1).

2.10. Гарантійний внесок - завдаток, який за одним лотом сплачує фізична або юридична особа, розмір якого дорівнює сумі винагороди спеціалізованої організації за надані нею послуги з реалізації майна, визначеній виходячи зі стартової ціни лота.

(розділ 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5,
 від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 від 07.02.2009 р. N 222/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

3. Підготовка до проведення прилюдних торгів 

3.1. Орган державної виконавчої служби укладає із спеціалізованою організацією договір, яким доручає реалізацію майна спеціалізованій організації за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 11.01.2005 р. N 2/5,
 від 13.04.2005 р. N 36/5,
 від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 від 07.02.2009 р. N 222/5,
 від 17.11.2009 р. N 2166/5)

Розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати з урахуванням податку на додану вартість 15 відсотків від вартості майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, спеціалізована організація здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі прилюдних торгів суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок спеціалізованої організації, на який необхідно сплатити дані кошти.

(пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5,
 абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

У разі переоцінки майна у зв'язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди спеціалізованої організації.

(пункт 3.1 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

3.2. Спеціалізована організація проводить прилюдні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається початкова вартість майна, що виставляється на торги, за експертною оцінкою та інші відомості, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5, зареєстрованим в Мін'юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами і доповненнями).

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

До заявки додаються:

1) копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження також довідка державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

(підпункт 1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

2) копія акта опису й арешту майна;

(підпункт 2 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.12.2004 р. N 141/5)

3) копії правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування нерухомим майном;

4) документи, що характеризують об'єкт нерухомості (копію технічного паспорта на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо);

5) у разі продажу об'єкта незавершеного будівництва державний виконавець додає до заявки також копію рішення про відведення земельної ділянки та копію дозволу місцевого органу виконавчої влади і (чи) органу місцевого самоврядування на будівництво;

6) у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, - довідка про розмір частки державної власності у статутному фонді підприємства-боржника та копія повідомлення Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника; 

(пункт 3.2 доповнено підпунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.12.2004 р. N 141/5)

7) інші необхідні документи, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5, зареєстрованим у Мін'юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами і доповненнями).

(пункт 3.2 доповнено підпунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.12.2004 р. N 141/5)

3.3. Прилюдні торги повинні бути проведені в двомісячний строк з дня одержання спеціалізованою організацією заявки державного виконавця на їх проведення.

3.4. На майно, що виставляється на продаж, уповноважені особи спеціалізованої організації складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

3.5. Спеціалізована організація, яка проводить публічні торги, не пізніше як за 15 днів до дня проведення публічних торгів публікує в порядку, визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 20.05.2003 N 43/5, зареєстрованим у Мін'юсті 21.05.2003 за N 388/7709 (зі змінами), на відповідному веб-сайті інформацію про нерухоме майно, що реалізується. Оголошення про проведення прилюдних торгів має бути розміщене не пізніше семи днів з моменту укладення договору про реалізацію майна, а у випадку проведення повторних торгів - не пізніше семи днів з моменту переоцінки майна.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

Одночасно ця інформація може бути розміщена в засобах масової інформації.

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

3.6. Зміст інформаційного повідомлення повинен містити:

1) найменування, опис і характеристику нерухомого майна;

2) його місцезнаходження (адресу);

3) стартову ціну;

4) строки сплати та суму гарантійного внеску учасника прилюдних торгів, найменування, адресу банку, номер рахунка спеціалізованої організації для його сплати;

(підпункт 4 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

5) порядок та строки розрахунку за придбане на публічних торгах майно, номер депозитного рахунка органу державної виконавчої служби для сплати коштів;

(підпункт 5 пункту 3.6 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

6) дату, час та місце ознайомлення з майном;

7) дату, час та місце проведення прилюдних торгів;

8) реквізити спеціалізованої організації, яка проводить прилюдні торги;

(підпункт 8 пункту 3.6 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

9) кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах;

10) підпункт 10 пункту 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

11) інші відомості, потрібні для проведення прилюдних торгів.

3.7. Якщо реалізації підлягає цілісний майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, то в інформації додатково зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ.

У разі накладення арешту на основні засоби підприємств та організацій для підготовки їх до реалізації можуть залучатися на договірних засадах підприємства, що мають відповідний досвід роботи.

(пункт 3.7 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2000 р. N 45/5)

Підготовка до реалізації включає до себе проведення інвентаризації, збирання, аналіз інформації та розробку пропозицій щодо стану поточного та перспективного використання арештованого майна з метою надання потенційним покупцям більш повної інформації щодо майна, яке реалізується, а також документальне та технічне забезпечення підготовки майна до продажу тощо.

(пункт 3.7 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.09.2000 р. N 45/5)

3.8. Якщо реалізації підлягає земельна ділянка, то в інформації додатково зазначаються:

розмір земельної ділянки, місце її розташування;

правовий режим земельної ділянки;

цільове призначення земельної ділянки;

обмеження на використання земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та санітарних норм і правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови).

3.9. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира, то в інформації додатково зазначаються:

розмір житлової та нежитлової площі будинку, квартири;

адресу чи місцезнаходження;

правовий режим квартири, будинку;

обмеження на використання квартири, будинку;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

матеріали стін квартири, будинку;

процент зносу.

3.10. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, то в інформації додатково зазначаються:

розмір площі;

місцезнаходження;

призначення об'єкта;

обмеження на його використання;

матеріали стін;

процент зносу;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір).

3.11. Спеціалізована організація письмово повідомляє державного виконавця, стягувача та боржника про дату, час, місце проведення прилюдних торгів, а також стартову ціну реалізації майна.

3.12. Для участі в прилюдних торгах покупець подає спеціалізованій організації:

заяву про участь у прилюдних торгах (додаток 2);

документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску.

(абзац третій пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

Організатор прилюдних торгів зобов'язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів.

(пункт 3.12 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

3.13. Під час подання заяви заявник пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу; у разі, якщо він діє як представник юридичної особи - відповідну довіреність.

3.14. Відомості про покупців уносяться до книги реєстрації і повинні містити:

порядковий номер (відповідно до реєстрації) та дата реєстрації;

(абзац другий пункту 3.14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

номер лоту, який покупець має бажання придбати;

для фізичних осіб: громадян України - прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, адресу постійного місця проживання та ідентифікаційний код за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків;

для іноземців - прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності такого), адресу їх постійного місця проживання за межами України;

для юридичних осіб: резидентів - їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (код за ЄДРПОУ);

нерезидентів - їх найменування, місцезнаходження та країну, де зареєстрована особа;

дата, час та місце проведення прилюдних торгів;

(пункт 3.14 доповнено абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

підпис покупця.

(пункт 3.14 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована, засвідчена підписом керівника спеціалізованої організації та скріплена печаткою цієї спеціалізованої організації.

(пункт 3.14 доповнено абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

3.15. Під час проведення реєстрації учасник прилюдних торгів отримує вхідний квиток, інформаційну картку та картку учасника прилюдних торгів (із зазначенням на зворотному боці умов проведення прилюдних торгів).

3.16. Покупцям до реєстрації надається право ознайомитися з майном, що підлягає реалізації, за його місцезнаходженням.

3.17. На прилюдних торгах можуть бути присутні інші особи за умови сплати вхідної плати, розмір якої визначається спеціалізованою організацією. Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Державний виконавець має право бути присутнім на прилюдних торгах, але не може бути їх учасником.

3.18. Відомості про учасників прилюдних торгів, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточних покупців за кожним лотом.

4. Порядок проведення прилюдних торгів

4.1. Прилюдні торги розпочинаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.

4.2. Лот виставляється на торги за наявності не менше двох покупців.

4.3. За кожним лотом, що виставляється на прилюдні торги, ліцитатор оголошує номер, указаний в інформаційній картці, назву, коротку характеристику майна, стартову ціну.

4.4. У ході торгів учасники прилюдних торгів повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку учасника прилюдних торгів і пропонують свою ціну.

4.5. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни покупці не висловлюють бажання придбати майно за ціною, оголошеною ліцитатором, то запропонований об'єкт продажу знімається з торгів і прилюдні торги за даним лотом не проводяться.

4.6. Повторні прилюдні торги проводяться не раніше ніж через місяць з часу проведення перших прилюдних торгів.

4.7. Порядок підготовки і проведення прилюдних торгів, визначений цим Положенням, є обов'язковим у разі проведення повторних торгів.

4.8. На повторних торгах стартова ціна лота може бути зменшена, але не більше ніж на 30 %.

4.9. Якщо майно не було продане або прилюдні торги не відбулися, то майно знімається з прилюдних торгів.

4.10. Якщо запропонована учасником прилюдних торгів є більшою за ціну запропонованою ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

4.11. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник прилюдних торгів.

4.12. Прилюдні торги можуть бути припинені і майно знято з продажу в разі невиконання правил проведення прилюдних торгів, передбачених цим Положенням. У цьому разі наступні прилюдні торги провадяться в порядку, визначеному цим Положенням.

4.13. Усі розбіжності і суперечки щодо порядку проведення прилюдних торгів вирішуються під час його проведення ліцитатором за погодженням з уповноваженою особою спеціалізованої організації.

4.14. Під час прилюдних торгів ведеться протокол (додаток 3), до якого заносяться такі дані:

номер лота;

назва лота;

стартова та продажна ціна майна;

сума сплаченого гарантійного внеску;

(пункт 4.14 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

розмір винагороди спеціалізованої організації, яку покупець повинен додатково сплатити, та реквізити рахунку спеціалізованої організації для її сплати;

(пункт 4.14 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

пропозиції покупців;

відомості про покупця, який запропонував у ході торгів найвищу ціну (переможець торгів).

У разі потреби до протоколу можуть бути внесені й інші відомості.

Протокол підписується ліцитатором і переможцем торгів і затверджується керівником спеціалізованої організації.

4.15. Керівник спеціалізованої організації, яка проводила прилюдні торги, зазначає в протоколі відповідні суми та номери рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за придбане майно, та затверджує протокол у день проведення прилюдних торгів. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю прилюдних торгів та державному виконавцю у триденний строк з моменту проведення аукціону.

(пункт 4.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

4.16. Переможець прилюдних торгів, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у прилюдних торгах. За умови достатньої кількості покупців за даним лотом торги відновлюються.

4.17. Пункт 4.17 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

5. Порядок розрахунків за придбане майно

5.1. На підставі копії затвердженого протоколу переможець прилюдних торгів протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, здійснює розрахунки за придбане на прилюдних торгах майно в такому порядку:

покупець перераховує на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби зазначену в затвердженому протоколі прилюдних торгів суму грошових коштів, яка дорівнює різниці між продажною ціною придбаного ним лота і сумою винагороди спеціалізованої організації за цим лотом, сплаченої на поточний рахунок організатора прилюдних торгів;

(абзац другий пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок організатора аукціону, визнається частиною оплати покупцем придбаного ним на прилюдних торгах майна і залишається спеціалізованій організації в рахунок оплати наданих нею послуг з реалізації цього майна.

(пункт 5.1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

Різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди спеціалізованої організації перераховується покупцем на поточний рахунок цієї організації.

(пункт 5.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.11.2009 р. N 2166/5)

5.2. Гарантійний внесок, унесений покупцем до початку прилюдних торгів, зараховується покупцю до купівельної ціни, іншим учасникам ця сума повертається протягом трьох робочих днів після закінчення прилюдних торгів. Гарантійний внесок також підлягає поверненню, якщо торги не відбулися.

5.3. Якщо покупець не внесе всієї належної суми в терміни, передбачені пунктом 5.1 цього Положення, то гарантійний внесок йому не повертається. Гарантійний внесок не повертається учаснику торгів, який став переможцем торгів, але відмовився підписати протокол.

5.4. Пункт 5.4 виключено

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 15.12.99 р. N 75/5,
 від 11.01.2005 р. N 2/5,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

5.5. Якщо майно не реалізовано на прилюдних торгах, то орган державної виконавчої служби відшкодовує, якщо це передбачено договором, спеціалізованій організації витрати, пов'язані з організацією та проведенням прилюдних торгів у розмірі, передбаченому договором.

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

6. Оформлення результатів торгів

6.1. Після повного розрахунку покупців за придбане майно, на підставі протоколу про проведення прилюдних торгів та копії документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець складає акт про проведені прилюдні торги і подає його на затвердження начальнику відповідного органу державної виконавчої служби.

(абзац перший пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

В акті зазначаються:

ким, коли і де проводилися прилюдні торги;

коротка характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи), адреса кожного покупця;

сума, внесена переможцем торгів за придбане майно;

прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

(пункт 6.1 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 23.03.2000 р. N 11/5)

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правовстановлювального документа, ким виданий, посвідчений (для нотаріусів указувати прізвище, ім'я та по батькові, назви державної нотаріальної контори, нотаріального округу), дата видачі, посвідчення, N за реєстром, орган реєстрації, дата та номер реєстрації.

(пункт 6.1 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 23.03.2000 р. N 11/5)

6.2. Затверджений акт державний виконавець видає покупцеві.

6.3. Копія акта надсилається стягувачу, боржникові та спеціалізованій організації.

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

6.4 На підставі цього акта нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.

6.5. Це свідоцтво є підставою для видачі відповідним органом акта про право власності на земельну ділянку в порядку, передбаченому законодавством.

7. Прикінцеві положення

7.1. Прилюдні торги вважаються такими, що не відбулися, у разі:

відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;

якщо жоден із покупців не запропонував ціну вищу за стартову ціну лота;

несплати в установлений термін переможцем прилюдних торгів належної суми за придбане майно. У такому випадку майно реалізовується на наступних прилюдних торгах, які проводяться в порядку, визначеному цим Положенням.

7.2. Якщо прилюдні торги не відбулися у зв'язку з відсутністю покупців чи жоден з покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота, то організатор торгів у триденний термін повідомляє про це державного виконавця.

Якщо прилюдні торги не відбулися у зв'язку з несплатою в установлений термін переможцем торгів належної суми за придбане майно, державний виконавець у триденний строк з моменту закінчення строку перерахування коштів повідомляє про це спеціалізовану організацію.

(пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.02.2009 р. N 222/5)

7.3. Якщо прилюдні торги не відбулися двічі, то майно знімається з торгів, про що спеціалізована організація в триденний термін повідомляє державного виконавця.

(пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.04.2005 р. N 36/5)

7.4. Спори, що виникають при реалізації нерухомого майна, вирішуються у судовому порядку.

 

Додаток 1
до пункту 2.9 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна 

 

Найменування спеціалізованої організації _________________________ 

Місцезнаходження, тел., факс ___________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________

Розрахунковий рахунок N ______________________________________

у банку _____________________, МФО ___________________________ 

Інформаційна картка N ______

Номер лота _________________

Назва лота __________________

Стартова ціна лота ___________

Характеристика лота

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Відповідальна особа спеціалізованої організації 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________
(підпис) 

 

 

"___" _______________ р.

М. П.

 

Додаток 2
до пункту 3.12 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна  

 

 

 

 

Заява
про участь у прилюдних торгах
(Реєстраційний N _____ )

Заявник _____________________________________________________________

(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження,
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________

(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані,
місце проживання, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків)

Тел., факс ____________________________________________________________

Прошу дозволити взяти участь у прилюдних торгах з реалізації арештованого нерухомого майна.

З майном, що виставлено для продажу на прилюдних торгах, ознайомлений. Претензій до якості не маю.

Копія документа про сплату гарантійного внеску додається.

З умовами продажу майна на прилюдних торгах ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис заявника ______________________________________________________

Заяву прийняв ________________________________________________________

(посада; прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи
спеціалізованої організації)

"___" ___________________ р. 

(дата реєстрації заяви)

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

 

Додаток 3
до пункту 4.14 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник спеціалізованої організації

_____________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" _______________ р. 

 

 

 

 

 

 

Протокол N
проведення прилюдних торгів

Номер лота __________________________________________________________

Назва лота ___________________________________________________________

Стартова ціна ________________________________________________________

Продажна ціна
із зазначенням суми сплаченого гарантійного внеску_______________________

Пропозиції покупців

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Переможець торгів ___________________________________________________

                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання)

____________________________________________________________________

Розмір коштів, які має
внести переможець торгів _____________________________________________

Номер рахунку,
адреса банку ________________________________________________________

____________________________________________________________________

Інші відомості _______________________________________________________

____________________________________________________________________

Ліцитатор 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________
(підпис)

Переможець 

___________________________
(підпис) 

  

 

 

М. П.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

 

Додаток 4
до пункту 4.17 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна 

 

 

 

 

Відомість прилюдних торгів

Додаток 4 виключено

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.01.2005 р. N 2/5,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 17.09.2008 р. N 1586/5)

 ____________