ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

26.10.2011  N 01-06/1481/11   

               Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг"   

     У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо врегулювання  відносин  між  кредиторами та споживачами фінансових послуг" ( 3795-17 ) (набрав чинності 16.10.2011,  далі  -  Закон), яким   внесено   зміни   до   Закону   України   "Про  відновлення платоспроможності боржника   або    визнання    його    банкрутом" ( 2343-12  )  (далі - Закон про банкрутство) вважаємо за необхідне звернути увагу на таке. 

     1. Запровадивши офіційне оприлюднення  на  веб-сайті  судової влади України тексту ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Закон ( 3795-17 ) одночасно залишив без змін положення Закону  про  банкрутство  (  2343-12  ),  пов'язані  з публікацією відповідної інформації в  офіційному  друкованому  органі  (газеті "Голос України" або "Урядовий кур'єр"). 

     Тому до  вирішення  на  законодавчому  рівні питання стосовно врегулювання суперечностей щодо  порядку  офіційного  оприлюднення оголошення   про   порушення   справи  про  банкрутство,  а  також оголошення про визнання  боржника,  який  ліквідується,  банкрутом господарським  судам  у  розгляді  справ про банкрутство необхідно виходити  з  пріоритету  опублікування  оголошення  в   офіційному друкованому органі (газеті "Голос України" або "Урядовий кур'єр"). 

     Водночас слід  враховувати,  що відповідно до положень Закону України "Про доступ до судових рішень"  (  3262-15  )  всі  судові рішення,  в  т.ч.  ухвали  про  порушення провадження у справі про банкрутство,  підлягають оприлюдненню  на  офіційному  веб-порталі судової  влади України.  Однак відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів  до  боржника  починається  з  дня  опублікування відповідного оголошення в офіційному друкованому органі. 

     Системний аналіз положень статті 11 та частини третьої статті 23 Закону про банкрутство ( 2343-12 ) дає підстави  для  висновку, що  публікація  в  офіційному  друкованому  органі  оголошення про порушення  справи  про  банкрутство  та  оголошення  про  визнання боржника,  який  ліквідується,  банкрутом  повинна здійснюватися у п'ятиденний срок. 

     2. Зміни до частини другої статті 51 Закону  про  банкрутство ( 2343-12  )  передбачають,  що  замість  постанови  про  визнання боржника     банкрутом,      який      ліквідується,      офіційно оприлюднюватиметься  ухвала  про  визнання боржника банкрутом,  що суперечить положенням частини першої статті 22  та  іншим  статтям Закону про банкрутство ( 2343-12 ). 

     До врегулювання  на  законодавчому  рівні  цих  суперечностей необхідно керуватися положеннями частини першої статті  22  Закону про банкрутство ( 2343-12 ), згідно з якими за наслідками визнання боржника   банкрутом   та   відкриття   ліквідаційної    процедури господарським судом приймається постанова. 

     3. У розгляді справ про банкрутство фізичних осіб-підприємців стосовно зобов'язань боржника - фізичної особи  -  підприємця,  що виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не пов'язаних із здійсненням таким боржником підприємницької діяльності, а також майна,  що  перебуває  у  заставі  з  підстав,  не  пов'язаних  із здійсненням такою особою підприємницької діяльності, господарським судам необхідно враховувати,  що відповідно до пункту 2 Розділу II "Прикінцеві положення"  Закону  (  2343-12  )  дія  останнього  не поширюється   на  кредитні  договори,  укладені  до  набрання  ним чинності. 

     4. Залишилося невирішеним питання  сплати  судового  збору  у справах  про  банкрутство,  оскільки  Законом України "Про судовий збір" ( 3674-17 ) не встановлено розміру судового збору за подання заяви  про  порушення  справи про банкрутство та заяв кредиторів з грошовими  вимогами  до  боржника.  Тому  у  господарських   судів відсутні    правові   підстави   застосовувати   приписи   частини тринадцятої статті 7 та абзацу четвертого частини першої статті  9 Закону  про  банкрутство  (  2343-12 ) у разі несплати кредиторами судового збору. 

     5. З повним текстом Закону ( 3795-17 ) можна  ознайомитися  у газеті  "Голос України" від 15.10.2011 N 193,  а також в юридичних інформаційно-пошукових  системах,  зокрема,   "Законодавство"   та "Ліга". 

     6. Про  викладене  повідомляється в порядку інформації та для врахування у розгляді справ. 

 Голова Вищого  господарського суду України                                              В.Татьков