Заповіт
із призначенням виконавця

УКРАЇНА

Заповіт

м. ____________________________

_______________________________

(дата)

Я, ___________________________________, народився ____________ ____ р. в _________________________________________, мешкаю за адресою: м. ______________, вул. ____________________, буд. ____, кв. ____, на випадок моєї смерті роблю наступне розпорядження: належний мені на праві _________________ власності на підставі _______________________будинок N ___ (________________), що розташований на вул. ________________ у м. ______________________________, заповідаю у рівних частках ____________________________________, "___" ____________ ____ року народження, та _________________________________, "___" ____________ _____ року народження. Виконавцем цього заповіту призначаю гр. ___________ ______________________________.____ року народження, що проживає за адресою _________________________________________________________.

Зміст ст. ст. 1241, 1254, 1286, 1307 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено.

Цей заповіт складено і підписано в двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в справах ____________________________ державної нотаріальної контори, а другий, викладений на нотаріальному бланку N _____, серія_____, - видано заповідачу.

(Я, гр. ___________________________________, текст заповіту прочитав вголос і власноручно підписав).

Підпис: __________ /_____________________________/

Зміст ст. ст. 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295 Цивільного кодексу України мені, виконавцю заповіту ____________________________, нотаріусом роз'яснено.

(Я, ___________________________________, згоден на призначення мене виконавцем даного заповіту).

Підпис виконавця заповіту ___________ /_____________________________/

 

Місто _____________________, _______________ 20__ року, ___ година ___ хвилин.

Цей заповіт посвідчено мною, ___________________________________, державним нотаріусом ___________________________ державної нотаріальної контори. Заповіт підписано гр. ___________________________________ у моїй присутності.

Особу заповідача встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N __________

Стягнуто державного мита __________

Державний нотаріус ___________         ______________________
                                                        
(підпис)                         (прізвище, ініціали)