Заповіт
із заповідальним відказом

 

 

УКРАЇНА

 

Заповіт

 

м. ____________________________

_______________________________

(дата)

 

Я, __________________________, народився "___" __________ ___р. в м. ___________, мешкаю за адресою: м. _________, вул. ____________, буд. ___, кв. ___, на випадок моєї смерті роблю наступне розпорядження: все моє майно, де б воно не було і з чого б воно не складалось, і взагалі все те, що на день моєї смерті буде мені належати і на що я згідно з чинним законодавством матиму право, в тому числі квартиру N ____ (____________) в будинку N ____ (____________) на вулиці ____________ у м. _________________, заповідаю гр. ______________________________________, "___" ____________ ____ року народження. На нього покладаю обов'язок надати право довічного проживання в зазначеній квартирі гр. _______________________, "___" ____________ ____ року народження.

Зміст ст. ст. 1241, 1254, 1307 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено.

Цей заповіт складено і підписано в двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в справах __________________ державної нотаріальної контори, а другий, викладений на нотаріальному бланку N ____, серія ____, - видається заповідачу.

(Мною, гр. _________________________________, текст заповіту прочитано вголос і власноручно підписано.)

Підпис: _____________ /_____________________________/

 

Місто __________, _________________________ року, __ годин __ хвилин.

Цей заповіт посвідчено мною, _____________________________________, державним нотаріусом ________________ державної нотаріальної контори. Заповіт підписано гр. __________________________________ у моїй присутності.

Особу заповідача встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто державного мита ________

Державний нотаріус ________________               ______________________
                                                                       (підпис)                                          (прізвище, ініціали)