Заповіт
з підпризначенням спадкоємця

 

 

УКРАЇНА

Заповіт

 

м. ____________________________

_______________________________

(дата)

 

Я, _________________________, народився "___" ____________ ____ р. в м. ______________, мешкаю за адресою: м. __________, вул. ______________, буд. ____, кв. ____, на випадок моєї смерті роблю наступне розпорядження: все моє майно, де б воно не було і з чого б воно не складалось, і все те, що на день моєї смерті буде мені належати і на що я згідно з чинним законодавством матиму право, в тому числі квартиру N ____ (_____________) в будинку N ____ (_________________) на вулиці ____________ у місті ____________, заповідаю _______________________, "___" ____________ ____ року народження.

Якщо спадкоємець - гр. ___________________________, зазначена в цьому заповіті, помре до відкриття спадщини, не прийме її, відмовиться від її прийняття чи буде усунена від права на спадкування, все моє майно, яке буде мені належати на день моєї смерті або на яке я матиму право, заповідаю гр. __________________, "___" ____________ ____ року народження.

Зміст ст. ст. 1241, 1254, 1307 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено.

Цей заповіт складено і підписано в двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в справах __________________ державної нотаріальної контори, а другий, викладений на нотаріальному бланку N _____, серія ______, - видається заповідачу.

Нотаріусом роз'яснено, що заповідальний відказ втрачає чинність у разі смерті відказоодержувача до відкриття спадщини.

(Мною, гр. _________________________, текст заповіту прочитано вголос і власноручно підписано.)

Підпис: ________________ /_____________________________/

 

Місто ____________, _______________________ року, __ годин __ хвилин.

Цей заповіт посвідчено мною, _____________________________________,

державним нотаріусом ________________ державної нотаріальної контори. Заповіт підписано гр. __________________________________ у моїй присутності.

Особу заповідача встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ____________

Стягнуто державного мита _____________

Державний нотаріус ____________                           ____________________
                                                                    (підпис)                                                  (прізвище, ініціали)