Заповіт

 

м. ____________________________

_______________________________

(дата)

 

Ми, подружжя, гр. _____________________, "___" ____________ ____ року народження, народився в м. ____________, і гр. ____________________________, "___" ____________ ____ року народження, народилась в м. __________, мешкаємо за адресою: м. __________, вул. _______________, буд. ___, кв. ___, шлюб нами укладено "___" ____________ ____ р., на випадок нашої смерті робимо наступне розпорядження: належний нам на праві спільної сумісної власності на підставі ___________________________________________ жилий будинок, що знаходиться в м. __________ по вул. _________________, ____, заповідаємо у рівних частках нашим синам ___________________________, "___" ____________ ____ року народження, та _________________________, "___" ____________ ____ року народження.

Зміст ст. ст. 1241, 1254, 1307 Цивільного кодексу України нам нотаріусом роз'яснено.

Нотаріусом роз'яснено також, що після смерті одного з подружжя частка у праві спільної сумісної власності переходить до другого з подружжя, який його пережив, а у разі смерті останнього право на спадщину мають __________________ та _______________________.

Ми, кожен із подружжя ____________________, беремо обов'язок у випадку смерті одного з членів подружжя інформувати про це нотаріуса, на території діяльності якого знаходиться наше спільне майно, для накладення заборони відчуження майна, зазначеного в заповіті подружжя.

Нам роз'яснено, що за життя дружини та чоловіка кожен з нас має право відмовитись від заповіту і що така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.

Цей заповіт складено і підписано в трьох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в справах ________________________________ державної нотаріальної контори, а інші, викладені на нотаріальному бланку N ____, серія _____, нотаріальному бланку N ___, серія _____, видано заповідачам.

(Ми: гр. _________________________, гр. _______________________________ заповіт прочитали вголос і власноручно підписали.)

 

Підписи:        _____________________ /________________________________/

_____________________ /________________________________/

 

Місто _____________, "___" ____________ ____ року, ___година ___ хвилин.

Цей заповіт посвідчено мною, ________________________________________, державним нотаріусом ___________________ державної нотаріальної контори. Заповіт підписано гр. ______________________, гр. __________________ у моїй присутності.

Особу заповідачів встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто державного мита _________

Державний нотаріус _____________________       ________________________

                                                               (підпис)                                        (прізвище, ініціали)