Заповіт при свідках

УКРАЇНА

Заповіт

м. ____________________________

_______________________________

(дата)

 

Я, ____________________________________________________, народився "___" ____________ ____ р. в м. _______________, проживаю: в м. __________, вул. ________________, буд. ____, кв. ____, на випадок моєї смерті роблю наступне розпорядження: все моє майно, де б воно не було і з чого б воно не складалось, і взагалі все те, що на день моєї смерті буде мені належати і на що я за законними підставами матиму право, заповідаю гр. ________________________ _____________________________________________, "___" ____________ ____ року народження. 

Зміст ст. ст. 1241, 1254, 1307 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено.

Цей заповіт складено і підписано в двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в ______________________________________________, а другий, викладений на нотаріальному бланку N ______, серія ______, видається заповідачу.

У зв'язку з тим, що гр. ___________________________________ не може сам прочитати текст заповіту, згідно зі ст. 1253ЦК України заповіт посвідчено в присутності свідків:

Гр. __________________________________, паспорт _______________________,
який мешкає _______________________________________________________________.

Гр. __________________________________, паспорт _______________________,
який мешкає _______________________________________________________________.

Ми, свідки: гр. _________________________, гр. ___________________________,

зачитали цей заповіт вголоста поставили свої підписи на ньому.

Ми, свідки: гр. _________________________, гр. ___________________________,

не є спадкоємцями за заповітом, членами сім'ї та близькими родичами спадкоємців за заповітом.

Зміст ст. 1254 Цивільного кодексу України щодо права заповідача на скасування та зміну заповіту заповідачу роз'яснено.

Свідкам роз'яснено зміст ст. 1255 Цивільного кодексу України про те, що вони не мають права до відкриття спадщини розголошувати відомості щодо факту складення заповіту та його змісту.

 

Підпис заповідача ________________/_____________________________/

Підписи свідків: __________________ /_____________________________/

     __________________ /_____________________________/

                            

Місто __________________, "___" ____________ ____ року, __ година __ хвилин.

Цей заповіт посвідчено мною, ___________________________________________,

державним нотаріусом ______________________________________________. Заповіт підписано у моїй присутності гр. _______________________________ та свідками: гр. ___________________________, гр._______________________ у моїй, нотаріуса, присутності.

Заповіт записано зі слів гр. _______________________________ та зачитано в присутності свідків вголос та відповідає волевиявленню заповідача.

Особу заповідача встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто державного мита _______

Державний нотаріус _____________                      _______________________

                                                      (підпис)                                              (прізвище, ініціали)