Заповіт з умовою

УКРАЇНА

Заповіт

м. ____________________________

_______________________________

(дата)

 

Я, _______________________________________, "___" ________ ____ року народження, мешкаю за адресою: м. ______________, вул. _________________, буд. ___, кв. ____, на випадок моєї смерті роблю наступне розпорядження: належний мені на праві ____________ власності на підставі _________________________ будинок N ___ (_________________), розташований на вул. _____________ у м. __________, заповідаю _________________________, "___" ______________________ ____ року народження, з умовою, що _______________________________________________. Якщо ця умова не буде виконана на час відкриття спадщини, вказаний будинок заповідаю ______________________________, "___" __________________ року народження.

Зміст ст. ст. 1241 – 1254, 1307Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено.

Нотаріусом роз'яснено також, що умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини та що особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною з тієї підстави, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.

Цей заповіт складено і підписано в двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в справах __________________ державної нотаріальної контори, а другий, викладений на нотаріальному бланку N _____, серія _____, видано заповідачу.

(Я, гр. ______________________________, текст заповіту прочитав вголос і власноручно підписав)

Підпис: __________ /_____________________________/

 

Місто ______________, _________________ 20__ року, __ година __ хвилин.

Цей заповіт посвідчено мною,________________________________________, державним нотаріусом _______________________________ державної нотаріальної контори. Заповіт підписано гр. _______________________________________ у моїй присутності.

Особу заповідача встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N __________

Стягнуто державного мита __________

Державний нотаріус ___________    ________________________
                                                                  (підпис)                        (прізвище, ініціали)