Заповіт
з встановленням сервітуту

 

УКРАЇНА

Заповіт

 

м. ____________________________

_______________________________

(дата)

 

Я, ___________________________, народився "___" ____________ ____ р. в м. __________, мешкаю за адресою: м. __________, вул. ___________, буд. ___, кв. ____, на випадок моєї смерті роблю наступне розпорядження: належний мені на праві ____________ власності на підставі _______________________________ будинок N ___ (_____________) з приналежними до нього земельною ділянкою та господарськими будівлями, що розташовані на вул. __________ у м. ___________, заповідаю моїй дочці - _______________________, "___" ____________ ____ року народження, з правом постійного користування колодязем, який знаходиться на цій земельній ділянці, гр. ___________________________________.

Зміст ст. ст. 1241, 1246, 1254, 1307 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено.

Цей заповіт складено і підписано в двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в справах _________________ державної нотаріальної контори, а другий, викладений на нотаріальному бланку N _____, серія _____, - видано заповідачу.

(Мною, гр. ___________________________, текст заповіту прочитано вголос і власноручно підписано.)

Підпис: _________________ /_____________________________/

 

 

Місто ___________, _______________________ року, __ година __ хвилин.

Цей заповіт посвідчено мною, ______________________________________,

державним нотаріусом ________________ державної нотаріальної контори. Заповіт підписано гр. _______________________________ у моїй присутності.

Особу заповідача встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ________

Стягнуто державного мита _________

Державний нотаріус _______________               _______________________
                                                                      (підпис)                                           (прізвище, ініціали)