До _______________________________

(найменування суду)

Заявник  __________________________,
                                  (П. І. Б.)

що проживає за адресою _____________

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про надання права на побачення з дитиною

 

 

За рішенням _____________________________________________________

(найменування суду)

від"___"____________20__ р. мене було  позбавлено батьківських прав щодо моєї дитини____________________________, _______ року народження, що

                                                          (П. І. Б.)

проживає _____________________________________ разом з _________________.
                                    (місце проживання дитини)

            Вважаю, що мої побачення з дитиною не матимуть негативного впливу на неї та на її моральне виховання і, без сумніву, не завдадуть шкоди життю й здоров'ю моєї дитини.

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Відповідно до ст.168Сімейного кодексу України,

 

ПРОШУ:

Надати мені дозвіл на періодичні побачення з моєю дитиною ___________

______________________________________________________________________.

(П. І. Б.)

 

 

____________                                                                                     

        Дата                      

 

____________________________________                                              ________________

                                                                                                                                Підпис