До Господарського суду ____________

_________________________________

(найменування суду)

Кредитор: _________________________

Код ЄДРПОУ_______

Поштова адреса: ___________________

__________________________________

_________ рахунок N ___ в __________

ІПН ______________________________

Боржник: _________________________

код ЄДРПОУ: ______________

Поштова адреса: ___________________

__________________________________

_________ рахунок N ___ в __________

ІПН ________________________

 

ЗАЯВА
про порушення справи про банкрутство

 

Рішенням Господарського суду ____________________________  від "___"

                                                                                           (найменування суду)

______________ 20__ р. усправі за позовом ____________________________ _____________________ до ______________________________________________

          (вказати позивача)                                                      (вказати відповідача)

про _____________________________________ на користь нашого підприємства з

                      (вказати предмет позову)

Боржника має бути стягнуто _____________ грн.

Для виконання зазначеного рішення "___" ____________ 20__ року було видано наказ господарського суду. Наказ було пред'явлено до виконання у встановленому відповідним чинним законодавством України порядку. Так, ______________________________________________________________________

виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових

_____________________________________________________________________________________

вимог кредитора, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів

_____________________________________________________________________________________

розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку

_____________________________________________________________________________________

боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання; надати докази

_____________________________________________________________________________________
того, що сума підтверджених вимог перевищує суму в триста мінімальних розмірів заробітної

_____________________________________________________________________________________

плати; надати докази обґрунтованості вимог кредитора.

 

На підставі вищенаведеного, керуючись ________________, ст. ____, 6, 7, 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 2, 41, 12 Господарського процесуального кодексу України,

 

ПРОСИМО:

 

1. Порушити провадження у справі про банкрутство ___________________

______________________________________________________________________.

______________________________________________________________________
Додатки:

 

Додати рішення суду, господарського суду, які розглядали вимоги кредитора до боржника; копію неоплаченого розрахункового документа, за яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника, з підтвердженням банківською установою боржника про прийняття цього документа до виконання із зазначенням дати прийняття, виконавчі документи (виконавчий лист, виконавчий напис нотаріуса тощо) чи інші документи, які підтверджують визнання боржником вимог кредиторів

 

1. ____________________________.

2. ____________________________.

3. ____________________________.

4. ____________________________.

5. ____________________________.

6. Документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

7. Документ, що підтверджує відправлення Боржникові заяви та доданих до неї документів.

8. Документ, що підтверджує сплату державного мита.

 

"___" ________________ 20__ р.

 

 

________________________
                (керівник)

__________________/___________________/
          (підпис)