Зразок заяви
про скасування заповіту

 

Приватному нотаріусу ___________________

____________________ нотаріального округу
_______________________________________

                                                                                      (П. І. Б.)

гр. ____________________________________,
який проживає в м. ______________________
по вул. ________________, буд. ___, кв. ____,
ідентифікаційний номер __________________

 

ЗАЯВА

 

Я, __________________________, скасовую заповіт, посвідчений приватним нотаріусом _________________________________ нотаріального округу ________________ ___ ____________ ____ року за реєстровим N _______ від мого імені на ім'я гр. ________________________________, ___ _____________ ____  року народження.

 

Підпис: ________________

 

___ _____________ ____ року я, ___________________, приватний нотаріус ______________________ нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. ________________________, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. ______________________, яка підписала документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за N ______.

Стягнуто плату згідно зі ст. 31 Закону "Про нотаріат".

 

Приватний нотаріус ______________

                                           (підпис)

Печатка