Зразок заяви
про видачу свідоцтва про право на спадщину

 

До ______________________________
державної нотаріальної контори ____________ області
гр. ________________________________,
який проживає в м. __________
по вул. _____________________________,
ідентифікаційний номер _______________

 

ЗАЯВА

 

___ ____________ ____ року померла моя сестра ______________________, ___ ____________ ____ року народження, яка постійно до дня своєї смерті проживала за адресою: м. _______________________________________________.

Спадщину я прийняв.

Спадкоємців першої черги згідно зі статтею 1261 Цивільного кодексу немає.

Спадкове майно складається з будь-якого майна, де б воно не було і з чого б воно не складалося і те, що за законом належало моїй сестрі на день її смерті, в тому числі половина квартири _______________ по вул. _____________________ в будинку __________, тепер належить мені як спадкоємцю другої черги.

Прошу видати мені свідоцтво про право на спадщину за законом як спадкоємцю другої черги відповідно до статті 1262 Цивільного кодексу України.

Зміст статей 229, 230, 368, 870, 1262, 1299, 1301 Цивільного кодексу України та статей 13, 18 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" мені роз'яснено.

 

Підпис: _____________

 

Факт прийняття спадщини підтверджується даними паспорта ___________________, серії ________ N_____, виданого ______________________ РВ УМВС України у _____________ області ___ ____________ ____ року, де у розділі "місце проживання" зазначена адреса: м. ___________, вул. _____________________, яка з ___ ____________ ____року і дотепер не змінювалась.

___ ____________ ____ року я, ___________________________, приватний нотаріус _______________ міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. ___________________________, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. ______________________, який підписав документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за N _____.

Стягнуто плату згідно зі ст. 31 Закону "Про нотаріат".

Приватний нотаріус ____________

                                                   (підпис)

Печатка