Звіт про наслідки обміну акцій

Звіт

про наслідки обміну акцій

у статутному фонді ______________________________________, що реорганізується

(назва акціонерного товариства)

на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток
________________________________________, що створюються внаслідок реорганізації

                              (назва товариства, що створюється)

 

 

1.

Дата початку обміну акцій

 

2.

Дата закінчення обміну акцій

 

3.

Кількість акцій, на які видані письмові зобов'язання

 

4.

Кількість акцій, на які не були видані письмові зобов'язання

 

5.

Причини, по яким не були видані письмові зобов'язання

 

6.

Кількість акцій, що були викуплені в акціонерів

 

 

 

______________________________
(голова комісії з припинення)

______________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

(акціонерного товариства)

 

______________________________
(аудитор, аудиторська фірма)

______________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали аудитора)

 

М. П.

(аудитора, аудиторської фірми)