Стаття 12. Класифікація боргу

1. Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста.

2. Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Коментар:

Коментована стаття присвячена класифікації боргу державного та місцевих бюджетів. Виходячи з визначення, що міститься у п. 3 ч. 1 ст. 2 БК України, класифікацію боргу слід розуміти як єдине систематизоване згрупування боргу бюджету відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Класифікація боргу об'єднує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад міст.

Бюджетний кодекс розрізняє державний та місцевий борг.

Згідно із п. 20 ч. 1 ст. 2 БК, державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення. Місцевий борг, натомість, - це загальна сума боргових зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок місцевого запозичення (п. 35 ч. 1 ст. 2 БК).

Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання (класифікації боргу присвячений розділ IV Бюджетної класифікації).