Стаття 31. Таємні видатки

1. Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, пов'язаних з державною таємницею (таємних видатків).

2. Таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації.

3. Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України.

4. Звіти про проведені таємні видатки попередньо розглядаються Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

5. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Верховною Радою України на закритому пленарному засіданні.

Коментар:

Дія статті 31 пов'язана перш за все із забезпеченням національної безпеки України. Визначення таємних видатків здійснюється без їх деталізації. Вони спрямовуються на фінансування діяльності окремих органів державної влади або їх підрозділів в інтересах національної безпеки України. На відміну від інших видів видатків Державного бюджету України, таємні видатки визначаються у бюджеті без широкого обговорення. Звітування щодо використання коштів, наданих в режимі таємних видатків, має закритий характер. Подібні звіти розглядаються на закритому засіданні Верховної Ради за окремою процедурою. Режим виконання бюджету за таємними видатками передбачає зміни і в останній стадії бюджетного процесу, що обумовлює обмежене коло органів, що приймають участь в розгляді подібних звітів (частина 4 статті 31 Кодексу).

Реалізація настанов даної статті Бюджетного кодексу обумовлює відповідну кореспонденцію з законодавством, що регулює відносини, пов'язані з державною таємницею в цілому. Так, згідно із статтею 7 Закону України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 року кошти на зазначені витрати передбачаються у відповідних бюджетах окремим рядком і фінансування їх на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, в бюджетних установах і організаціях здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.