Стаття 40. Предмет регулювання закону про Державний бюджет України

1. Законом про Державний бюджет України визначаються:

1) загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету у відповідному бюджетному періоді і державного боргу на кінець відповідного бюджетного періоду, граничний обсяг і напрями надання державних гарантій, а також повноваження щодо цих гарантій відповідно до статті 17 цього Кодексу;

3) доходи державного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до закону);

4) фінансування державного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до закону);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку, включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (у додатках до закону);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до закону);

7) розмір оборотного залишку коштів державного бюджету;

8) розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період;

9) розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період;

10) перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджетному періоді в розрізі бюджетних програм (у додатку до закону);

11) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

2. У законі про Державний бюджет України видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів державного бюджету мають бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету.

 

Коментар:

 

Ч. 1 коментованої статті наводить перелік показників, які обов'язково мають бути визначені у законі про державний бюджет.

Закон України "Про Державний бюджет України" є головним кошторисом нашої держави. Кожного року приймається новий Закон України "Про Державний бюджет України". В цьому Законі визначаються головні економічні показники, якими регулюється та впорядковується життя країни на цілий рік. До таких показників відносяться:

1.1. Загальна сума всіх доходів, видатків та кредитування державного бюджету. Головним завданням закону про державний бюджет є забезпечення збалансованості суми видатків щодо суми доходів бюджету. Важливим є й кредитування державного бюджету, яке дозволяє коригувати, в разі необхідності, певні економічні показники вже в процесі виконання бюджету.

1.2. Граничний обсяг річного дефіциту та профіциту державного бюджету у відповідному бюджетному періоді, а також граничний обсяг державного боргу на кінець відповідного бюджетного періоду і граничний обсяг надання державних гарантій, а також повноваження щодо цих гарантій відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України. Встановлення певних граничних меж допомагає контролювати видатки та доходи бюджету в певних рамках, що дозволяє уникнути негативних збільшень чи зменшень доходів бюджету та стримувати ці процеси в розумних межах.

1.3. Доходи державного бюджету за бюджетною класифікацією, які розміщені у додатку до Закону України "Про Державний бюджет України". За допомогою бюджетної класифікації забезпечується планування та облік всіх економічних показників у рамках єдиної бюджетної системи України. Ця класифікація становить єдине систематизоване за певними показниками згрупування всіх бюджетів країни (державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів).

1.4. Фінансування державного бюджету за бюджетною класифікацією, що міститься у додатку до Закону України "Про Державний бюджет України". Класифікація фінансування бюджету - це згрупування всіх джерел отримання ресурсів для покриття відповідного дефіциту бюджету та їх адекватного розподілення за потребою.

1.5. Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (а з них - видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку, включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, що міститься у додатку до Закону України "Про Державний бюджет України". Видатки на обслуговування та реалізацію діяльності головних розпорядників державних коштів є необхідними для їх нормального функціонування та виконання ними покладених на них завдань.

1.6. Бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів, що міститься у додатку до Закону України "Про Державний бюджет України". Міжбюджетні трансфери покликані зменшувати нерівномірності у розподілі бюджетних коштів між територіальними одиницями країни. Такі трансфери є цільовими та надаються на покращення економічної ситуації регіонів або для стимулювання зростання бюджетів розвитку окремих місцевих бюджетів.

1.7. Розмір оборотного залишку коштів державного бюджету. Оборотний залишок бюджетних коштів - це частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету (коштів відповідного бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів цього бюджету на кінець звітного періоду), яка утворюється для покриття тимчасових касових розривів.

Оборотний залишок бюджетних коштів встановлюється у розмірі не більше 2 відсотків планових видатків загального фонду бюджету. На кінець бюджетного періоду оборотний залишок бюджетних коштів має бути збережений у встановленому розмірі.

1.8. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період є важливою функцією бюджету щодо встановлення мінімальних, гарантованих державою коштів на оплату праці громадян.

1.9. Розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період. Цей соціальний показник є відправною точкою для багатьох соціальних розрахунків та виплат, відтак є просто необхідним для забезпечення збалансованого характеру бюджету.

1.10. Перелік кредитів та позик, що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм та проектів, із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджетному періоді в розрізі бюджетних програм, що міститься у додатку до Закону України "Про Державний бюджет України". Цей перелік є візуалізацією планів та перспектив щодо фінансування бюджету та покриття при необхідності дефіциту бюджету.

Окрім того, закріплення такого переліку часто виступає єдиною реальною державною гарантією реалізації інвестиційних програм (проектів), тобто комплексів заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання державних та/або місцевих гарантій.

1.11. В додаткових положеннях, що регламентують процес виконання бюджету, зазначаються певні дії та їх порядок щодо правильного виконання бюджету.

Всі видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів державного бюджету, що зазначені у Законі України "про Державний бюджет України", повинні бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету. Також видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів державного бюджету повинні бути деталізовані за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, а також за окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету.