Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах

1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх створення) визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у містах радам.

2. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті (у разі їх створення) здійснюється у порядку, затвердженому міською радою.

3. Якщо району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища або села, склад доходів та видатків бюджетів таких міст, селищ або сіл, обсяги міжбюджетних трансфертів визначаються у порядку, затвердженому міською радою, з урахуванням повноважень відповідних місцевих рад.

Коментар:

1. Бюджет району в місті належить до місцевих бюджетів та є складовою бюджетної системи України (стаття 5 Бюджетного кодексу України). Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети.

Відповідно до статті 63 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, переданих їм відповідними міськими радами. Відповідно до статті 19 Закону України від 15 січня 1999 року N 401-XIV "Про столицю України - місто-герой Київ", за рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних зі здійсненням містом столичних функцій.

Районні в містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання (стаття 64 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). За рахунок бюджету міста та районів місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування.

Бюджетні показники взаємовідносин районного у місті Києві бюджету та бюджету міста Києва затверджуються Київською міською радою після затвердження показників бюджету міста Києва у Державному бюджеті України і уточнюються при зміні податкового законодавства України або за поданням районної у місті Києві ради.

Як зазначалось вище, формування складу доходів бюджету району в місті здійснюється міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у містах радам.

Особливості повноважень цих органів закріплено в статті 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Відповідно до цієї норми питання організації управління районами в містах належать до компетенції міських рад.

Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх виконавчі органи відповідно до Конституції України та законів України здійснюють управління рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, що належать до комунальної власності територіальних громад районів у містах, формують, затверджують, виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, а також здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", в обсягах і межах, визначених міськими радами.

Стаття 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" закріплює повноваження районної у місті раді і щодо утворення за погодженням з відповідними головними управліннями, управліннями Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі місцевої міліції.

Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів визначаються відповідними міськими радами з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних громад районів у містах.

Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди відповідної районної у місті ради протягом даного скликання.

2. Оскільки, як вже було відзначено вище, обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів визначаються відповідними міськими радами, цілком логічно, що й розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті здійснюється у порядку, затвердженому відповідною міською радою.

Якщо при цьому району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища або села, склад доходів та видатків бюджетів таких міст, селищ або сіл, обсяги міжбюджетних трансфертів також визначатимуться у порядку, затвердженому міською радою, якій підпорядковані створені в межах відповідного міста районні у містах ради, з урахуванням повноважень рад самих міст, селищ або сіл, що адміністративно підпорядковані цьому району у місті.