Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам

1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам:

1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти;

2) додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів;

3) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;

4) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання пільг, встановлених державою;

5) субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів);

6) інші додаткові дотації та субвенції.

2. Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка вперше визначена законом про Державний бюджет України, затверджуються Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 днів з дня набрання ним чинності.

3. У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.

4. Розподіл обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної Республіки Крим та обласними бюджетами здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України, та затверджується законом про Державний бюджет України.

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів відповідно у таких пропорціях: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації здійснюють розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.

Коментар:

1. Відповідно до статті 142 Конституції України держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Згідно із статтею 143 Конституції України органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі, у тому числі, за рахунок коштів Державного бюджету України.

Коментована стаття Бюджетного кодексу містить перелік міжбюджетних трансфертів, які можуть надаватися з Державного бюджету України місцевим бюджетам. До них віднесено:

1) дотацію вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти (див. коментар до ст. 98 БК України);

2) додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (див. коментар до ст. 99 БК України);

3) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту (див. коментар до ст. 102 БК України);

4) додаткову дотацію на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання пільг, встановлених державою (див. коментар до ст. 103 БК України);

5) субвенцію на виконання інвестиційних програм (проектів) (див. коментар до ст. 105 БК України);

6) інші додаткові дотації та субвенції (див. коментар до ст. ст. 104, 106, 107 БК України).

Обсяги дотації вирівнювання (ст. 98 БК), субвенцій (ст. ст. 102, 105 - 107 БК), а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів (ст. 100 БК), затверджуються в Державному бюджеті України окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.

2. Частина друга коментованої статті БК встановлює, що порядок та умови надання субвенцій (ст. ст. 102, 105 - 107 БК України) з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому, якщо черговий щорічний закон про Державний бюджет України вперше визначив субвенцію з державного бюджету місцевому, порядок та умови надання такої субвенції повинні бути затверджені Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 днів з дня набрання цим законом про Державний бюджет України чинності.

3. Частина 4 коментованої статті БК визначає особливості розподілу обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (детальніше про це див. коментар до ст. 99 БК України) між бюджетом Автономної Республіки Крим та обласними бюджетами, а також між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів.

Так, розподіл обсягу цієї дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості між бюджетом Автономної Республіки Крим та обласними бюджетами має здійснюватися на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України, та затверджуватися законом про Державний бюджет України.

В свою чергу, стосовно до розподілу обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів, Бюджетний кодекс у коментованій статті визначив конкретні пропорції такого розподілу. Так, бюджет Автономної Республіки Крим, обласний бюджет може отримати не більше 25 % додаткової дотації і не менш як 75 % мають отримати бюджети міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджети районів.

При цьому, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації повинні здійснювати розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.