Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару

1. До вимог у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність в один рік, яка обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 680 цього Кодексу, а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк придатності), - від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності).

Коментар:

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права інтересу (ст. 256 ЦК). Для пред'явлення вимог у зв'язку з недоліками проданого товару встановлена спеціальна позовна давність один рік. За правилом, встановленим ч. 1 ст. 261 ЦК перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка могла його порушити. Однак особливу увагу слід звернути на те, що коментована норма ставить реалізацію права на судовий захист порушених прав покупця в залежність від строків виявлення недоліків проданого товару. Строки виявлення недоліків на товари щодо яких встановлено гарантійний строк або строк придатності визначаються у межах відповідних строків. Межі строків для виявлення недоліків щодо товарів, на які не встановлено гарантійних строків чи строків придатності визначаються за правилами ст. 680 ЦК.

Крім того, слід зазначити, що для окремих видів договорів купівлі-продажу можуть встановлюватися інші строки позовної давності. Так, відповідно до ч. 8 ст. 269 ГК позови, що випливають з поставки товарів неналежної якості, можуть бути пред'явлені протягом шести місяців від дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставленого товару.