Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості

1. У разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором:

1) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;

2) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;

3) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни;

4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

2. Покупець, який придбав непродовольчі товари, що вже були в користуванні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, про що він був поінформований продавцем, має право пред'явити вимоги, передбачені частиною першою цієї статті, якщо придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем.

Коментар:

Коментована стаття наділяє покупця правами, якими він може скористатися в разі продажу йому товару неналежної якості. Товаром неналежної якості (товаром, що має недоліки) слід вважати такий, що не відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору або вимогам, які до нього пред'являються, наданій щодо нього виробником інформації, а також проданий після закінчення строку його придатності чи фальсифікований.

Залежно від характеру, недоліки товару поділяються на явні та приховані. Явними є такі недоліки, котрі можуть бути знайдені під час огляду товару або перевірки його властивостей, наприклад, при підключенні до електромережі. Приховані недоліки проявляються лише в процесі використання чи зберігання товару. Продавець зобов'язаний попередити покупця як про явні недоліки, так і про приховані, якщо вони йому відомі.

Правові наслідки, передбачені ч. 1 ст. 708 ЦК, наступають тоді, коли покупець знайшов у придбаному товарі недоліки, про які він не був попереджений продавцем. В разі знаходження в товарі недоліків, не застережених продавцем, покупець має право на власний вибір пред'явити одну з вимог, передбачених ч. 1 ст. 708 ЦК. Скористатися своїм правом покупець може протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором.

В паспорті на товар або на його етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до товару, зазначається гарантійний строк. Для медикаментів, харчових продуктів, виробів побутової хімії, парфюмерно-косметичних та інших товарів, споживчі властивості яких можуть із часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна та навколишнього природного середовища, встановлюється термін придатності, який вважається гарантійним.

Гарантійні строки щодо речей, які продаються через роздрібні торговельні організації, обчислюються з дня роздрібного продажу. Строк придатності обчислюється від дати виготовлення, яка зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання (ст. 13 Закону України "Про захист прав споживачів"). При цьому на перебіг строку придатності не має впливати та обставина, що той чи інший конкретний товар може зберігати свої споживні якості й після того, як цей строк минув.

Коли момент укладення договору купівлі-продажу й момент передачі товару споживачеві (покупцеві) не збігаються, гарантійні строки обчислюються від дня доставки товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складання - від дня їх здійснення. Якщо цей день, а також день передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача ще до укладення договору купівлі-продажу, гарантійний строк має обчислюватися від дня укладення договору купівлі-продажу.

На сезонні товари (одяг, хутряні вироби тощо) гарантійний строк, встановлений КМУ, обчислюється з початку відповідного сезону. Постановою КМУ затверджено перелік сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону. За цим переліком гарантійні строки обчислюються: щодо одягу весняно-літнього асортименту - з 1 квітня, осінньо-зимового асортименту - з 1 жовтня; щодо взуття зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня, весняно-осіннього асортименту - з 15 березня по 15 травня та з 15 вересня по 15 листопада, літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування товару в ремонті, який обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.

Правила, встановлені у ч. 1 ст. 708 ЦК, поширюються на випадки придбання покупцем товарів, що вже були в користуванні й реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства. Вимоги пред'являються стосовно непродовольчих товарів і лише в тих випадках, коли придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем.