Стаття 716. Правове регулювання міни

1. До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання.

Коментар:

Застосування до договору міни загальних положень про купівлю-продаж, поставку, контрактацію чи інші договори, які передбачають оплатне передання майна у власність, обумовлене тим, що договір міни за родовими ознаками належить до цієї ж групи договорів. Не застосовуються до договору міни ті положення, які суперечать міновому зобов'язанню. Наприклад, отримувач товарів не несе обов'язку сплатити їх ціну. В той же час, положення про виконання грошових зобов'язань можуть застосовуватись і до бартерних відносин, наприклад, в частині виконання зобов'язань з доплати за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості (ч. 3 ст. 715 ЦК України).