Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк

1. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк, платник ренти не звільняється від обов'язку виплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, встановлених договором ренти.

Коментар:

Стаття 743 ЦК повторює правило ст. 323 ЦК, не звільняючи платника строкової ренти від обов'язку сплачувати її на договірних умовах у випадку пошкодження або загибелі предмету ренти.