Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи - набувача

1. У разі припинення юридичної особи - набувача з визначенням правонаступників до них переходять права та обов'язки за договором довічного утримання (догляду).

2. У разі ліквідації юридичної особи - набувача право власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду), переходить до відчужувача.

Якщо в результаті ліквідації юридичної особи - набувача майно, що було передане їй за договором довічного утримання (догляду), перейшло до її засновника (учасника), до нього переходять права та обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду).

Коментар:

1. Коментована стаття присвячена випадкам, коли набувач за договором довічного утримання (догляду) - юридична особа припиняється раніше смерті фізичної особи - відчужувача. Права та обов'язки юридичної особи - набувача майна за договором довічного утримання можуть передаватися від такої юридичної особи іншим юридичним особам, якщо у юридичної особи є правонаступник, або припинятися в разі реорганізації або ліквідації такої юридичної особи. Якщо юридична особа ліквідується, то договір довічного утримання припиняє свою дію і майно, що було за ним передане, стає власністю відчужувача. Якщо у разі ліквідації юридичної особи - набувача майно перейшло до її засновника (учасника), то права і обов'язки за договором переходять до цього засновника (учасника).

2. Для оформлення переходу прав та обов'язків юридичної особи - набувача у разі її реорганізації, до її правонаступника представник правонаступника повинен звернутися до нотаріальної контори з документами, що засвідчують права правонаступника. Перевірка наявності чи відсутності правонаступника у юридичної особи здійснюється нотаріусом на підставі витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та письмової заяви відчужувача.

У випадках ліквідації юридичної особи - набувача, то відчужувач звертається із заявою до нотаріальної контори з вимогою про припинення договору довічного утримання, на підставі чого до нього повертається майно у власність.