Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм

1. Наймач зобов'язаний усунути погіршення речі, які сталися з його вини.

2. У разі неможливості відновлення речі наймодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

3. Наймач не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося внаслідок нормального її зношення або упущень наймодавця.

Коментар:

Будь-яке користування річчю передбачає її амортизацію, тобто зношення або відповідне погіршення стану. Таке погіршення стану речі може бути природним, тобто таким, яке має місце при звичайному використанні речі будь-якої особою. В такому випадку наймач ніякої відповідальності перед наймодавцем не несе, а останній відновлює стан речі за рахунок амортизаційних відрахувань або орендної плати.

В коментованій статті мова йдеться про надзвичайні погіршення стану орендованого майна, які є більшими, ніж погіршення, що виникають в разі нормального використання речі.

В разі якщо такого роду погіршення відбулися з вини наймача, він зобов'язаний їх усунути, тобто привести стан речі у відповідність із станом, в якому річ передавалася йому в найм, з урахуванням нормального зношення.

В разі неможливості відновлення речі, тобто повернення її до належного стану, наймач зобов'язаний на вимогу наймодавця відшкодувати йому завдані збитки. В даному випадку мова йдеться про збитки в повному обсязі: як реальну шкоду, так і неотриманий прибуток (див. коментар до ст. 22).

Наймач несе відповідальність за погіршення стану речі, за наявності вини. Отже, наймач не може відповідати за погіршення речі, якщо це сталося в результаті упущень наймодавця (наприклад, неповідомлення останнім наймача про певні властивості речі або особливості її експлуатації), а також в інших випадках, якщо має місце відсутність вини наймача (наприклад, наявність обставин непереборної сили).

В разі, якщо погіршення стану речі відбулося за вини як наймодавця, так і наймача, останній не звільняється від відповідальності, проте розмір відповідальності повинен бути відповідно зменшений (див. коментар до ст. 616).

Закон не надає відповіді на питання, чи несе наймач відповідальність за погіршення речі, викликане діями третіх осіб, які отримали доступ до використання речі з дозволу наймача (членів сім'ї наймача, його гостями, родичами тощо). Практика в даному випадку йде по шляху покладення на наймача відповідальності, оскільки тут його вина виражається в допуску до речі осіб, які навмисно або з необережності погіршили стан речі.