Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм

1. Передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту починається обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено договором.

2. Повернення наймачем предмета договору найму оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту договір найму припиняється.

Коментар:

Частина 1 коментованої статті прив'язує початок дії договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) до підписання сторонами договору відповідного письмового документа (акта) про передачу наймачеві об'єкту оренди. Зазначене правило є диспозитивним та може бути змінене сторонами договору.

ЦК не містить вимог щодо змісту акту приймання-передачі об'єктів нерухомості. Ділова практика передбачає включення в зміст такого акту детального опису об'єкта нерухомості, його місцезнаходження, вартості цього об'єкту на момент передачі, описання його санітарного та технічного стану. До акта приймання-передачі може додаватися технічна документація на об'єкт, перелік обладнання, устаткування, меблів та інших речей, що передаються разом з будівлею або спорудою, копії документів, що посвідчують право власності наймодавця на об'єкт найму та інші документи за погодженням сторін.

Правило про початок обчислення строку договору найму з моменту передачі об'єкта найму не робить такий договір реальним. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх частини) за загальним правилом є укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо усіх істотних умов. Після цього у наймача виникає право вимагати передачі йому об'єкту найму. З моменту підписання акту приймання-передачі починається перебіг строку оренди, узгодженого сторонами в договорі.

Також відповідним актом приймання-передачі має бути посвідчене і повернення предмету найму наймачем. Разом з об'єктом нерухомості наймач повертає наймодавцеві всі документи та інші речі (обладнання, устаткування, меблі тощо), які передавалися йому. Договір найму вважається припиненим з моменту підписання сторонами такого акта.