Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею

1. Якщо після припинення договору користувач не повертає річ, позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.

Коментар:

Обов'язку користувача повернути річ після припинення договору позички кореспондує право позичкодавця вимагати примусового повернення речі, а також відшкодування завданих збитків. Таке право може бути реалізоване позичкодавцем шляхом подання відповідного позову до суду. Позов, який подаватиме позичкодавець, має ґрунтуватися на положеннях договору позички та на нормах Глави 60 ЦК, а не на вимогах про повернення майна із чужого незаконного володіння (ст. 387 ЦК). Також позичкодавець вправі вимагати відшкодування збитків (ст. 22 ЦК), яких він зазнав у зв'язку із несвоєчасним поверненням речі користувачем.