Стаття 851. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду

1. Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником.

Коментар:

Стаття 851 ЦК України встановлює випадки коли підрядник може порушити строки виконання роботи. Для цього необхідно два пов'язаних елементи: 1) замовник не надав матеріалу, устаткування або речі, що підлягає переробці; 2) цим створена неможливість виконання договірних обов'язків підрядника. Таким чином можна стверджувати, що коментована стаття є конкретизацією положень ст. 538 ЦК України, де передбачено право сторони зупинити виконання зобов'язання у разу затримки виконання зустрічного зобов'язання контрагентом.

2. В ст. 851 ЦК України йдеться лише про ненадання речі що підлягає переробці, але підрядні роботи виконуються і з обробки речі. Надання речі для обробки також є зустрічним зобов'язанням замовника і за змістом ст. 538 ЦК України також надає підряднику право на зупинення роботи яка вже почалась або на затримку строків початку роботи яку ще не було розпочато.

Коментована норма за характером є альтернативною. На практиці замовник зацікавлений у дотриманні строків підрядником і здебільшого дотримується строків надання речі, матеріалу або устаткування підряднику.